Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 0 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 31 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 0°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 31°C

Bắc Giang sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Địa phương
14/06/2024 15:27
Nhã Vân
aa
Theo đó, tỉnh Bắc Giang sẽ sắp xếp 32 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 15 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập 13 phường thuộc thành phố Bắc Giang, 05 phường thuộc thị xã Chũ, 02 thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn.

Sáp nhập huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang

Nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 191,74 km2, quy mô dân số 176.980 người của huyện Yên Dũng với toàn bộ diện tích tự nhiên 66,55 km2, quy mô dân số 194.171 người của thành phố Bắc Giang. Sau sáp nhập, thành phố Bắc Giang có diện tích tự nhiên 258,29 km2 và quy mô dân số 371.151 người.

Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã huyện Lục Ngạn và Sơn Động

Điều chỉnh diện tích tự nhiên 75,93 km2 của Trường bắn Quốc gia khu vực 1 thuộc địa giới hành chính huyện Sơn Động về huyện Lục Ngạn quản lý.

Sau điều chỉnh, huyện Sơn Động có diện tích tự nhiên 784,63 km2, quy mô dân số 89.311 người, 17 đơn vị hành chính cấp xã; huyện Lục Ngạn có diện tích tự nhiên 1.108,44 km2, quy mô dân số 254.506 người, 29 đơn vị hành chính cấp xã.

yen dung _Chuonghuyen
Một góc đô thị huyện Yên Dũng, Ảnh: Chương Huyên

Điều chỉnh diện tích tự nhiên 11,98 km2, quy mô dân số 520 người của thôn Khuân Rẽo thuộc xã Thanh Hải về xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn. Sau điều chỉnh xã Thanh Hải có diện tích tự nhiên 17,09 km2, quy mô dân số 17.413 người; xã Biên Sơn có diện tích tự nhiên 32,65 km2, quy mô dân số 9.737 người.

Sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn (sau điều chỉnh 75,93 km2 của Trường bắn Quốc gia TB1 thuộc địa giới hành chính huyện Sơn Động về huyện Lục Ngạn) để thành lập thị xã Chũ:

Thành lập thị xã Chũ trên cơ sở diện tích tự nhiên 251,55 km2, quy mô dân số 127.881 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lục Ngạn gồm: Chũ, Hồng Giang, Thanh Hải (sau điều chỉnh địa giới hành chính), Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, Quý Sơn, Phượng Sơn, Mỹ An, Nam Dương.

Sau khi thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn có diện tích tự nhiên 856,89 km2, quy mô dân số 126.625 người, gồm 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm: thị trấn Phì Điền, thị trấn Biển Động và 17 xã: Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Đồng Cốc, Tân Quang, Giáp Sơn, Tân Hoa, Kim Sơn, Sa Lý, Phong Minh, Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải, Hộ Đáp, Biên Sơn.

Sắp xếp 32 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 15 đơn vị hành chính cấp xã

Nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Trần Nguyên Hãn với phường Ngô Quyền. Sau sáp nhập, phường Ngô Quyền thuộc thành phố Bắc Giang có diện tích tự nhiên 2,02 km2 và quy mô dân số 25.973 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Lê Lợi với phường Trần Phú. Sau sáp nhập, phường Trần Phú thuộc thành phố Bắc Giang có diện tích tự nhiên 1,89 km2 và quy mô dân số 21.299 người.

TP Bac Giang
TP Bắc Giang nhìn từ trên cao. Ảnh Chí Nhân.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Lão Hộ và thị trấn Tân An để thành lập phường Tân An. Sau sáp nhập, phường Tân An thuộc thành phố Bắc Giang có diện tích tự nhiên 13,82 km2 và quy mô dân số 16.310 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Vũ Xá với xã Cẩm Lý. Sau sáp nhập, xã Cẩm Lý thuộc huyện Lục Nam có diện tích tự nhiên 38,06 km2 và quy mô dân số 14.413 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Mỹ Hà với xã Tiên Lục. Sau sáp nhập, xã Tiên Lục thuộc huyện Lạng Giang có diện tích tự nhiên 20,53 km2 và quy mô dân số 22.641 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Yên Mỹ với xã Hương Lạc. Sau sáp nhập, xã Hương Lạc thuộc huyện Lạng Giang có diện tích tự nhiên 18,87 km2 và quy mô dân số 18.745 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Hồng Kỳ với xã Đồng Kỳ. Sau khi nhập, xã Đồng Kỳ thuộc huyện Yên Thế có diện tích tự nhiên 16,27 km2 và quy mô dân số 11.280 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Tam Hiệp với xã Tân Hiệp. Sau sáp nhập, xã Tân Hiệp thuộc huyện Yên Thế có diện tích tự nhiên 16,24 km2 và quy mô dân số 8.690 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt để thành lập xã Lam Sơn. Sau sáp nhập, xã Lam Sơn thuộc huyện Tân Yên có diện tích tự nhiên 14,91 km2 và quy mô dân số 14.899 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số các xã Đại Hóa, Lan Giới, Quang Tiến để thành lập xã Quang Trung. Sau sáp nhập, xã Quang Trung thuộc huyện Tân Yên có diện tích tự nhiên 16,46 km2 và quy mô dân số 15.113 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Đồng Tân và xã Thanh Vân để thành lập xã Đồng Tiến. Sau sáp nhập, xã Đồng Tiến thuộc huyện Hiệp Hòa có diện tích tự nhiên 7,92 km2 và quy mô dân số 10.497 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Hoàng Lương và xã Hoàng Thanh để thành lập xã Toàn Thắng. Sau sáp nhập, xã Toàn Thắng thuộc huyện Hiệp Hòa có diện tích tự nhiên 9,51 km2 và quy mô dân số 14.075 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Hoàng An với xã Hoàng Vân. Sau sáp nhập, xã Hoàng Vân thuộc huyện Hiệp Hòa có diện tích tự nhiên 12,59 km2 và quy mô dân số 14.949 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Hùng Sơn và xã Thái Sơn để thành lập xã Hùng Thái. Sau sáp nhập, xã Hùng Thái thuộc huyện Hiệp Hòa có diện tích tự nhiên 8,95 km2 và quy mô dân số 11.509 người.

Nhập toàn bộ diện tích, dân số các xã Quang Minh, Hòa Sơn, Đại Thành để thành lập xã Sơn Thịnh. Sau sáp nhập, xã Sơn Thịnh thuộc huyện Hiệp Hòa có diện tích tự nhiên 13,02 km2 và quy mô dân số 17.834 người.

Thành lập 13 phường thuộc thành phố Bắc Giang, 05 phường thuộc thị xã Chũ, 02 thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn

Thành lập 13 phường thuộc thành phố Bắc Giang gồm: Phường Dĩnh Trì, Tân Tiến, Tân Mỹ, Song Mai, Đồng Sơn, Song Khê, Nham Biền, Tân An, Nội Hoàng, Tiền Phong, Cảnh Thụy, Hương Gián, Tân Liễu.

Thành lập 05 phường thuộc thị xã Chũ gồm: Phường Chũ, Trù Hựu, Hồng Giang, Thanh Hải, Phượng Sơn.

Thành lập 02 thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn gồm: Thị trấn Phì Điền và thị trấn Biển Động.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 02 thị xã, 07 huyện); 192 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 35 phường, 14 thị trấn, 143 xã)./.

Tags:

bài liên quan
Bắc Giang khẩn cấp cách ly người tiếp xúc gần với nữ sinh mắc bệnh bạch hầu

Bắc Giang khẩn cấp cách ly người tiếp xúc gần với nữ sinh mắc bệnh bạch hầu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang cho biết, địa phương này vừa phát hiện trường hợp nữ sinh M.T.B, 18 tuổi, hiện tạm trú tại huyện Hiệp Hòa, dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện tại, các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân B. đã được đưa vào khu vực cách ly
INTERPOL Việt Nam bàn giao đối tượng truy nã tại Hàn Quốc cho Công an Bắc Giang

INTERPOL Việt Nam bàn giao đối tượng truy nã tại Hàn Quốc cho Công an Bắc Giang

Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (INTERPOL Việt Nam) đã tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tấn (vừa được tiếp nhận, dẫn giải từ Hàn Quốc về Việt Nam) cho Công an tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang: Cần cơ chế “đặc thù” tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến và sản xuất gỗ

Bắc Giang: Cần cơ chế “đặc thù” tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến và sản xuất gỗ

Trồng rừng và chế biến gỗ là một ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Yên Thế, tuy nhiên, do nhu cầu mở rộng nhà xưởng phát triển sản xuất mà không ít cơ sở để xảy ra hiện tượng vi phạm luật đất đai. Cần có một cơ chế “đặc thù” hướng dẫn để các cơ sở sản xuất khắc phục vi phạm, hoàn thiện mô hình sản xuất theo quy định của pháp luật.
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở Bắc Giang khiến 3 người thiệt mạng

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở Bắc Giang khiến 3 người thiệt mạng

Công an tỉnh Bắc Giang xác định ngọn lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện ở tầng 1 của ngôi nhà, sau đó lan sang các vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt... khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc khiến các nạn nhân tử vong.
Bắc Giang: Bắt khẩn cấp một hiệu trưởng trường mầm non

Bắc Giang: Bắt khẩn cấp một hiệu trưởng trường mầm non

Ngày 10/6, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Hải Truyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2 để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1 tấn đạn chì và tàng trữ vật liệu nổ trái phép

Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1 tấn đạn chì và tàng trữ vật liệu nổ trái phép

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiếu có hành vi vận chuyển hơn 1 tấn đạn chì và tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
Mới nhất
Đọc nhiều
Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 39 năm: Đoàn kết – Hiện đại – Nhân văn

Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 39 năm: Đoàn kết – Hiện đại – Nhân văn

Tối ngày 12/7 tại thành phố Quy Nhơn(Bình Định), báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức chương trình Gala dinner kỷ niệm 39 năm ngày báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số báo đầu tiên (10/7/1985-10/7/2024).
Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại Đồng Nai

Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại Đồng Nai

Bước đầu cơ quan công an nhận định đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng 577 ngàn điểm, tương đương 57 tỷ đồng.
Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang

Đến 3h30 chiều 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã có danh sách danh tính các nạn nhân liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp các nạn nhân trên xe khách 16 chỗ ở huyện Bắc Mê.
Tin bài khác
Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại Đồng Nai

Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại Đồng Nai

Bước đầu cơ quan công an nhận định đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng 577 ngàn điểm, tương đương 57 tỷ đồng.
Mưa lũ khiến 11 người tử vong, nhiều ngôi nhà, hoa màu ở Hà Giang bị thiệt hại

Mưa lũ khiến 11 người tử vong, nhiều ngôi nhà, hoa màu ở Hà Giang bị thiệt hại

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Hà Giang đến 16h ngày 13/7, mưa lũ đã khiến 11 người tử vong, nhiều ngôi nhà bị thiệt hại.
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Bình Dương

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Bình Dương

Ban Kinh tế Trung ương đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội tại Bình Dương, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuyên Quang: Tiêu hủy gần 5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

Tuyên Quang: Tiêu hủy gần 5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định xử phạt 95 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh chân gà không rõ nguồn gốc và tiêu hủy gần 5 tấn chân gà.
Sớm hoàn thành phương án tái định cư để triển khai cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Sớm hoàn thành phương án tái định cư để triển khai cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn khẩn trương hoàn thành phương án tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời để đảm bảo tiến độ xây dựng cao tốc.
Trả lương 50 triệu đồng/tháng, TP Buôn Ma Thuột muốn thu hút nhân tài

Trả lương 50 triệu đồng/tháng, TP Buôn Ma Thuột muốn thu hút nhân tài

Mỗi nhân tài về làm việc sẽ được hỗ trợ ban đầu tối đa 500 triệu đồng/người, hưởng mức lương tối đa 50 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều đãi ngộ khác.
Trung tá Lê Hữu Thắng làm Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh

Trung tá Lê Hữu Thắng làm Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh

Trung tá Lê Hữu Thắng được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.
Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An: Nhiều trăn trở về vấn đề an sinh xã hội

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An: Nhiều trăn trở về vấn đề an sinh xã hội

Thông tin được nêu ra tại phiên thảo luận luận tổ 4 tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đề xuất chọn Kỳ Sơn và Quế Phong thực hiện thí điểm các chương trình MTQG giai đoạn 2024 - 2025

Đề xuất chọn Kỳ Sơn và Quế Phong thực hiện thí điểm các chương trình MTQG giai đoạn 2024 - 2025

Đây là 2 địa phương có số vốn sự nghiệp được phân bổ khá lớn, có nhiều nội dung sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện kinh phí để giải ngân.
Thượng tá Lê Mạnh Hùng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thượng tá Lê Mạnh Hùng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Chiều 9/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
bao phap luat viet nam tang cuong doan ket thong nhat trong trien khai nhiem vu cong tac

Báo Pháp luật Việt Nam: Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ công tác

(PLM) - Sáng 12/7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng – Đoàn thể, kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp, các đồng chí lãnh đạo Ban biên tập cùng toàn thể viên chức, người lao động Báo Pháp luật Việt Nam.
bat 20 tan my pham kem danh rang tre em het han dang dap date moi

Bắt 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng trẻ em hết hạn đang dập date mới

(PLM) - Trên 50.000 sản phẩm là mỹ phẩm, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng đang được tẩy date và in dập date mới đã bị Cục QLTT Thành phố Hà Nội bắt quả tang.
thanh pho ho chi minh de xuat giam hoc phi cho moi cap hoc

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm học phí cho mọi cấp học

(PLM) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn.
can co co che de khong bo sot nhung nguoi that su co duc co tai

Cần có cơ chế để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài

(PLM) - Sáng 9/7, Đảng ủy, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
nam 2024 co the la nam nong nhat lich su

Năm 2024 có thể là năm nóng nhất lịch sử

(PLM) - Theo thông tin từ Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) công bố 8/7, tháng 6/2024 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận, tiếp nối chuỗi nhiệt độ kỷ lục có thể sẽ đưa năm 2024 trở thành năm nóng nhất trên thế giới.