Hà Nội 33 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 34 °C
Đà Nẵng 35 °C
Yên Bái 30 °C
  • Hà Nội Hà Nội 33°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 34°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 35°C
  • Yên Bái Hà Nội 30°C
Xin chờ trong giây lát...

Bắc Kạn: Xây dựng thắng cảnh Ba Bể thành khu du lịch quốc gia

Videos 11/06/2024 18:02

(PLM) - Khu du lịch Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển thành khu du lịch Quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050.

Thực hiện Quang Duy - Lan Hương

Nguồn phapluatmedia