Hà Nội 32 °C
TP Hồ Chí Minh 35 °C
Hải Phòng 29 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 37 °C
  • Hà Nội Hà Nội 32°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 35°C
  • Hải Phòng Hà Nội 29°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 37°C

Bộ Xây dựng cần sớm kiện toàn bộ máy tổ chức tại VICEM để hoạt động ổn định, hiệu quả

Truyền thông pháp luật
09/06/2022 08:16
Tường Vân
aa
Đã hơn 12 tháng kể từ khi Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Xây dựng, đến nay chức vụ này vẫn để trống.


Qua tìm hiểu được biết, kể từ 1/6/2021, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam nhận nhiệm vụ mới.

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty Xi măng Việt Nam được ổn định, liên tục, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Nhận, Thành viên HĐTV VICEM phụ trách HĐTV VICEM kể từ ngày 18/6/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

d795ef861420e97eb0318-0853

Trụ sở VICEM ở số 228, đường Lê Duẩn, Hà Nội. Ảnh Hải Lê

Tháng 9/2021, VICEM có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị được thực hiện quy trình lựa chọn cán bộ theo quy định đã được Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương tại văn bản số 1825/BXD-TCCB ngày 24/5/2021. Tức, đồng ý bổ sung 01 Thành viên HĐTV VICEM, 01 Phó tổng giám đốc và 1 Kiểm soát viên từ nguồn quy hoạch tại chỗ.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên được biết, nội hàm văn bản 1825 xuất phát từ văn bản 188/VICEM-HĐTV ngày 25/2/2021 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Nội dung văn bản cho biết, hiện nay HĐTV VICEM gồm 3 người (ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Nam Khánh, Thành viên HĐTV, ông Phạm Văn Nhận, Thành viên HĐTV).

Ban Tổng giám đốc gồm ông Lê Nam Khánh, Tổng giám đốc, ông Đinh Quang Dũng, Phó tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng, ông Lê Hữu Hà, Phó tổng giám đốc, phụ trách quản lý kỹ thuật, sản xuất.

Tại Tờ trình 2363 ngày 26/11/2019, Hội đồng thành viên VICEM đã báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương bổ sung 01 Thành viên Hội đồng thành viên từ nguồn nhân sự tại chỗ; Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1045/BXD ngày 12/12/2019 thống nhất chủ trương bổ sung 01 Thành viên Hội đồng thành viên VICEM từ nguồn quy hoạch tại chỗ của đơn vị.

Căn cứ quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, ngày 19/02/2021 VICEM đã thống nhất báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương để bổ nhiệm ông Phạm Đức Cường - Trưởng phòng Kỹ thuật VICEM giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VICEM.

Theo quy định tại Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng: Số lượng Hội đồng thành viên là 05 người; Số lượng Kiểm soát viên là 03 người; Số lượng Phó Tổng giám đốc không quá 05 người.

Căn cứ tình hình thực tế, để kiện toàn tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý VICEM, tạo điều kiện cho Tổng công ty hoạt động ổn định, hiệu quả, Hội đồng thành viên VICEM báo cáo Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương: Kiện toàn bổ sung thêm 1 Thành viên Hội đồng thành viên VICEM; 1 Phó Tổng giám đốc VICEM; 1 Kiểm soát viên VICEM từ nguồn quy hoạch tại chỗ - văn bản cho biết.

Tuy nhiên, theo đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, thời gian đó tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thêm vào đó, kể từ 1/6/2021, Chủ tịch HĐTV VICEM nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng nên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chưa thể triển khai được quy trình lựa chọn cán bộ theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 29 Nghị định 159/2020/NĐ-CP “chậm nhất 15 ngày kể từ khi có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty phải tiến hành quy trình lựa chọn cán bộ theo quy định”.

Cũng kể từ đó đến nay, việc kiện toàn lãnh đạo VICEM và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam “dậm chân tại chỗ” mặc dù đã liên tục có văn bản gửi đại diện chủ sở hữu là Bộ Xây dựng.

Cụ thể, ngày 26/01/2022, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam cho biết: “Từ ngày 01/6/2021, đồng chí Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM được bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Bộ Xây dựng. Hội đồng thành viên VICEM chỉ còn 03 thành viên. Ngày 18/6/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 211/BXD-TCCB giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên VICEM phụ trách Hội đồng thành viên VICEM kể từ ngày 18/06/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM.

Ngày 05/8/2021, Hội đồng thành viên VICEM đã có văn bản số 1258/VICEM - HĐTV báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng sớm có ý kiến chỉ đạo kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM.

Theo Quyết định số 24/QĐ-BXD ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, từ ngày 23/01/2022 đồng chí Lê Nam Khánh thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên VICEM.

Như vậy, đến nay Hội đồng thành VICEM chưa được kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và số lượng Thành viên Hội đồng thành viên chỉ còn 02 thành viên.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1096/QĐ-BXD ngày 22/9/2021, quy định "số lượng Thành viên Hội đồng thành viên 05 thành viên", “số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên" và số lượng Phó Tổng giám đốc: Không quá 05 Phó Tổng giám đốc".

Trên cơ sở quy định của pháp luật, thực tế hoạt động của VICEM; để quản lý, giám sát và điều hành VICEM hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng quy định, Hội đồng thành viên VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng: Sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM; Bổ sung Thành viên Hội đồng thành viên VICEM, Kiểm soát viên đảm bảo đủ số lượng theo quy định.

Đồng thời, có ý kiến để Hội đồng thành viên VICEM tiếp tục triển khai thực hiện quy trình lựa chọn cán bộ theo đề nghị của Hội đồng thành viên VICEM tại văn bản số 1507/VICEM-HĐTV ngày 09/9/2021’’ – văn bản cho biết.

Sự việc càng thêm cấp bách, cán bộ công nhân viên TCT Xi măng Việt Nam nóng lòng mong muốn Bộ Xây dựng sớm kiện toàn các chức danh còn thiếu để quản lý, giám sát và điều hành VICEM hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng quy định. Bởi Thành viên HĐTV VICEM chỉ còn 2 thành viên, trong đó ông Phạm Văn Nhận sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/9/2022.

Được biết, ngày 25/4/2022 vừa qua, VICEM đã có văn bản 713/VICEM-HĐTV gửi Bộ Xây dựng cho biết: Ngày 21/4/2022, Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã tổ chức tiến hành các Hội nghị của quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định tại Quy chế Quản lý Người quản lý doanh nghiệp nhà nước. Người đại diện phần vốn nhà nước, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1096/QĐ-BXD ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ kết quả biểu quyết giới thiệu của Hội nghị tập thể lãnh đạo VICEM lần 3 (bước 5), HĐTV VICEM thống nhất báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ nhiệm 3 Thành viên HĐTV VICEM.

Hiện nay, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam vẫn đang chờ ý kiến cuối cùng của Bộ Xây dựng.

bài liên quan
Bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà trong một năm

Bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà trong một năm

Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, cho thuê từ 3-5 căn nhà/năm trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu lúa gạo bền vững

Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu lúa gạo bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2/3/2024 về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.
Hiệu quả từ những ca tuần tra kiểm soát xuyên đêm, giữ vững sự bình yên cho Thủ đô

Hiệu quả từ những ca tuần tra kiểm soát xuyên đêm, giữ vững sự bình yên cho Thủ đô

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả cao từ những ca Tuần tra kiểm soát xuyên đêm giữ vững sự bình yên cho Thủ đô.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
Mới nhất
Đọc nhiều
Độc đáo văn hoá khăn Piêu của người phụ nữ Thái

Độc đáo văn hoá khăn Piêu của người phụ nữ Thái

Đồng bào Thái có nền văn hóa lâu đời mang đậm bản sắc dân tộc, trong đó thêu khăn Piêu đã trở thành nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người phụ nữ dân tộc Thái ở Tây Bắc.
Kế hoạch tinh vi của nhóm đối tượng lừa kết hôn với người nước ngoài, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Kế hoạch tinh vi của nhóm đối tượng lừa kết hôn với người nước ngoài, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Một nhóm đối tượng lên kế hoạch lừa kết hôn với người Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Canada điều tra chống bán phá giá đối với ghế bọc đệm của Việt Nam

Canada điều tra chống bán phá giá đối với ghế bọc đệm của Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) mới đây đã phát đi thông tin về việc Canada điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với ghế bọc đệm có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc.
Tin bài khác
Tổng biên tập Báo pháp luật Việt Nam gửi lời cảm ơn sau Lễ tôn vinh Gương sáng pháp luật

Tổng biên tập Báo pháp luật Việt Nam gửi lời cảm ơn sau Lễ tôn vinh Gương sáng pháp luật

Theo Tổng biên tập Báo pháp luật Việt Nam: "Những cá nhân được đề cử và vinh danh sẽ mãi luôn là những tấm gương sáng trong đời sống xã hội nói chung, trong tổ chức và thi hành pháp luật nói riêng để mọi người tiếp tục học tập, noi theo, chung sức đồng lòng xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, vì Nhà nước Pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Tòa án tuyên Công ty AZ phải trả nhà thầu BIDGROUP hơn 120 tỷ đồng

Tòa án tuyên Công ty AZ phải trả nhà thầu BIDGROUP hơn 120 tỷ đồng

Nội dung này được nêu rõ tại bản án phúc thẩm số 172/2023/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng của Tòa án Hà Nội.
Đảng uỷ Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng

Đảng uỷ Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng

Ngày 2/11, tại Hải Phòng, Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng; xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Bộ Tư pháp năm 2023.
Đề xuất lương giáo viên cao nhất trong thang bậc lương

Đề xuất lương giáo viên cao nhất trong thang bậc lương

Đó là đề nghị của đại biểu Hà Ánh Phượng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) tại kỳ họp thứ 6 thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Đắk Lắk: Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì mâu thuẫn va chạm giao thông

Đắk Lắk: Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì mâu thuẫn va chạm giao thông

Sau 5 giờ gây án, đối tượng Mạnh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
Khởi tố 2 cán bộ PCCC trong vụ cháy quán karaoke An Phú

Khởi tố 2 cán bộ PCCC trong vụ cháy quán karaoke An Phú

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 2 cán bộ công an ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết để điều tra hành vi buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.
Lạng Sơn: Hai đối tượng vận chuyển ma túy sa lưới

Lạng Sơn: Hai đối tượng vận chuyển ma túy sa lưới

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu giữ tang vật là 5 bánh heroin.
Bắn con nợ đòi 2,2 triệu đồng

Bắn con nợ đòi 2,2 triệu đồng

Ngày 7/10, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Lê Thành Thương (34 tuổi, quê xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Đồng Nai: Bắt giữ chủ quán Karaoke để điều tra hành vi chứa chấp sử dụng ma túy

Đồng Nai: Bắt giữ chủ quán Karaoke để điều tra hành vi chứa chấp sử dụng ma túy

Ngoài Hà Lê Hồng Phúc - chủ quán thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng.
Phiên tòa hình sự - Sân chơi luật bổ ích và triển vọng của sinh viên ngành luật

Phiên tòa hình sự - Sân chơi luật bổ ích và triển vọng của sinh viên ngành luật

Với chương trình Phiên tòa Hình sự, sinh viên học luật có cơ hội hiểu rõ hơn về vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ của từng vị trí cũng như vai trò của tòa hình sự trong thực tế như Hội đồng xét xử, Thư ký, Viện kiểm sát, Luật sư bào chữa.
thu tuong chinh phu yeu cau bao dam cung ung dien trong thoi gian cao diem

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
bo gtvt de nghi khac phuc viec nhieu cao toc khong co song dien thoai

Bộ GTVT đề nghị khắc phục việc nhiều cao tốc không có sóng điện thoại

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
hang khong tiep tuc tang chuyen phuc vu dip nghi le 304 15

Hàng không tiếp tục tăng chuyến phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
khai mac le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to nam giap thin 2024

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024

Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
giam thieu lao dong tre em vi thanh nien

Giảm thiểu lao động trẻ em vị thành niên

Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.