Hà Nội 37 °C
TP Hồ Chí Minh 35 °C
Hải Phòng 37 °C
Đà Nẵng 36 °C
Yên Bái 30 °C
  • Hà Nội Hà Nội 37°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 35°C
  • Hải Phòng Hà Nội 37°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 36°C
  • Yên Bái Hà Nội 30°C

Cấm xuất cảnh là gì, cơ quan nào có thẩm quyền cấm xuất cảnh?

Tư vấn pháp luật
14/05/2024 10:42
Nguyễn Xinh
aa
Cơ quan thẩm quyền chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh khi thuộc trường hợp luật định.

Vì sao cần cấm xuất cảnh?

Cấm xuất cảnh và tạm hoãn xuất cảnh đều là những biện pháp ngăn chặn áp dụng trong lĩnh vực tố tụng hình sự nhằm mục đích dừng xuất cảnh có thời hạn đối với người bị buộc tội để đảm bảo cho quá trình thi hành án. Vậy vì sao cần cấm xuất cảnh? Cơ quan nào có thẩm quyền cấm, tạm hoãn xuất cảnh?

Cấm xuất cảnh là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấm xuất cảnh?
Cấm xuất cảnh và tạm hoãn xuất cảnh là những biện pháp ngăn chặn áp dụng trong lĩnh vực tố tụng hình sự. (Hình minh họa)

Cơ quan thẩm quyền chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh khi thuộc trường hợp luật định. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 124 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh đối với những đối tượng sau đây khi có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ cho rằng việc xuất cảnh của các đối tượng này có dấu hiệu bỏ trốn:

– Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố tuy nhiên thông qua hoạt động kiểm tra xác minh có đầy đủ căn cứ, bằng chứng xác định người đó bị tình nghi thực hiện tội phạm hoặc xét thấy cần thiết bắt buộc phải áp dụng biện pháp ngăn chặn ngay lập tức để tránh trường hợp người đó bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ;

– Bị can, bị cáo.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấm, tạm hoãn xuất cảnh?

Trước hết, căn cứ theo quy định tại Điều 109 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về vấn đề cấm/tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có đầy đủ bằng chứng chứng minh người bị buộc tội sẽ gây ra khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có khả năng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới, hoặc đảm bảo cho quá trình thi hành án, cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi chức năng thẩm quyền của mình hoàn toàn có quyền đưa ra quyết định áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, tạm hoãn xuất cảnh là một trong những biện pháp ngăn chặn quan trọng trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 113 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về vấn đề bắt bị can/bị cáo để tạm giam. Theo đó:

– Những người sau đây sẽ có thẩm quyền ra lệnh hoặc ra quyết định bắt bị can/bắt bị cáo để tạm giam. Bao gồm:

+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Trong trường hợp này thì lệnh bắt bị can/bị cáo bắt buộc phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành trên thực tế;

+ Viện trưởng hoặc phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng hoặc phó viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;

+ Chánh án hoặc phó chánh án Tòa án nhân dân, chánh án hoặc phó chánh án của Toà án quân sự các cấp, hội đồng xét xử.

– Lệnh bắt người, quyết định phê chuẩn lệnh bắt người cần phải thể hiện một số nội dung chủ yếu, trong đó phải ghi rõ họ tên và địa chỉ của người bị bắt, lý do bắt người và các nội dung khác quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 132 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Người thi hành lệnh, người thi hành quyết định bắt buộc phải đọc lệnh, đọc quyết định công khai, giải thích lệnh và giải thích quyết định trong trường hợp cần thiết, giải thích cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của người bị bắt, đồng thời phải lập biên bản về việc bắt người, sau đó giao lệnh/quyết định cho người bị bắt.

Trong quá trình tiến hành thủ tục bắt người tại nơi người đó cư trú thì cần phải có sự hiện diện của đại diện chính quyền cấp xã và những người làm chứng.

Khi tiến hành thủ tục bắt người tại nơi làm việc của người đó, tại nơi người đó học tập thì bắt buộc phải có sự hiện diện của đại diện cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc, công tác và học tập chứng kiến.

Trong quá trình thực hiện hoạt động bắt người tại nơi khác thì cần phải có sự chứng kiến của người đại diện chính quyền cấp xã nơi tiến hành thủ tục bắt người;

– Không được phép bắt người vào ban đêm, ngoại trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt đối tượng đang bị truy nã.

Tiếp tục căn cứ theo quy định tại Điều 124 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về vấn đề tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó:

– Có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với những đối tượng sau đây khi có đầy đủ căn cứ cho rằng việc xuất cảnh của họ có dấu hiệu bỏ trốn, bao gồm:

+ Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố tuy nhiên trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra xác minh có đầy được căn cứ cho rằng các đối tượng này bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời xét thấy cần thiết ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ;

+ Bị can hoặc bị cáo.

– Người có thẩm quyền được quy định cụ thể tại Điều 113 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thẩm phán chủ tọa phiên tòa là chủ thể có thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh được ban hành bởi những chủ thể quy định tại Điều 113 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 bắt buộc phải được thông báo ngay cho viện kiểm sát cùng cấp trước khi ban hành trên thực tế;

– Thời gian tạm hoãn xuất cảnh không được vượt quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, không được vượt quá thời gian khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị kết án phạt tù sẽ không được phép vượt quá thời hạn kể từ khi tuyên án kéo dài cho đến khi người đó đi chấp hành án phạt tù.

Tóm lại, cơ quan có thẩm quyền cấm/tạm hoãn xuất cảnh sẽ bao gồm:

– Thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;

– Viện trưởng hoặc phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện trưởng hoặc phó viện trưởng viện kiểm sát quân sự các cấp;

– Chánh án hoặc phó chánh án Tòa án nhân dân, chánh án hoặc phó chánh án của tòa án quân sự các cấp, hội đồng xét xử;

– Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Trường hợp hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh?

Pháp luật hiện nay đã quy định cụ thể về các trường hợp hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn. Theo đó, căn cứ theo quy định tại Điều 125 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về vấn đề hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn, trong đó có biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Như sau:

– Mọi biện pháp ngăn chặn đang áp dụng bắt buộc phải được hủy bỏ khi thuộc một trong những trường hợp cơ bản sau đây:

+ Có quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

+ Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án;

+ Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can;

+ Bị cáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là tòa án tuyên bố không có tội, miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hoặc bị cáo được miễn hình phạt, hình phạt tù tuy nhiên được hưởng án treo tại địa phương hoặc hình phạt cảnh cáo, được áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không gian giữ.

– Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án là các cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết khi áp dụng các biện pháp đó và có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.

Đối với biện pháp ngăn chặn do cơ quan có thẩm quyền đó là viện kiểm sát phê chuẩn trong thời gian tiến hành giai đoạn điều tra, thì việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn đó bắt buộc phải do Viện kiểm sát quyết định, trong khoảng thời gian 10 ngày được tính kể từ khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, ngoại trừ các biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn đó bắt buộc phải thông báo cho viện kiểm sát để đưa ra quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn mới.

bài liên quan
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 99 Núi bị tạm hoãn xuất cảnh

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 99 Núi bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 99 Núi.
Cưỡng chế hơn 938 tỷ từ tài khoản Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức

Cưỡng chế hơn 938 tỷ từ tài khoản Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế nợ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày...
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh

Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Mới nhất
Đọc nhiều
Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Nếu bị thu hồi sổ đỏ theo quy định nhưng người dân lại cố tình không giao nộp thì cơ quan chức năng có quyền hủy Sổ đỏ đã cấp.
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu NT-09 thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Bắc Kạn triển khai phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu

Bắc Kạn triển khai phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến, gấp rút triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu.
Tin bài khác
Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Nếu bị thu hồi sổ đỏ theo quy định nhưng người dân lại cố tình không giao nộp thì cơ quan chức năng có quyền hủy Sổ đỏ đã cấp.
Thế nào là tội phạm công nghệ cao?

Thế nào là tội phạm công nghệ cao?

Trong công tác điều tra tội phạm công nghệ cao, các cơ quan tiến hành tố tụng đang gặp phải nhiều khó khăn do người phạm tội dùng thủ đoạn rất tinh vi.
Cách nhận diện các đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Cách nhận diện các đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo tình trạng mua bán trái phép, sử dụng trang phục, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh CAND và giả danh công an để lừa đảo.
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là gì?

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là gì?

Bên cạnh việc xem xét, đánh giá chứng cứ phạm tội, cơ quan tố tụng còn cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội.
Các trường hợp không khởi tố vụ án hình sự

Các trường hợp không khởi tố vụ án hình sự

Việc khởi tố vụ án hình sự là một bước quan trọng và cần thiết trong hệ thống pháp luật của nước ta. Vậy khi nào thì không cần khởi tố vụ án hình sự trong giải quyết một vụ việc?
Cách nhận biết các thủ đoạn giả danh Công an

Cách nhận biết các thủ đoạn giả danh Công an

Lợi dụng niềm tin của người dân đối với lực lượng công an, nhiều đối tượng đã lên mạng mua quân phục công an, công cụ hỗ trợ rồi khoác lên người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác và cập nhật các kiến thức cần thiết, cách nhận biết các đối tượng giả danh công an để không rơi vào bẫy của kẻ xấu.
Khi nào thì phải áp dụng biện pháp tạm giam?

Khi nào thì phải áp dụng biện pháp tạm giam?

Tạm giam là biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự.Khi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn này, người bị tạm giam sẽ bị cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định, bị hạn chế một số quyền con người, quyền công dân.
Rủi ro xâm phạm dữ liệu cá nhân, cần giải pháp bảo vệ

Rủi ro xâm phạm dữ liệu cá nhân, cần giải pháp bảo vệ

Đây là thông tin được các đại biểu rất quan tâm tại Hội thảo“Xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân”do Bộ Công an tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Phân loại thiết bị y tế thực hiện thế nào?

Phân loại thiết bị y tế thực hiện thế nào?

Theo văn bản hợp nhất quy định về phân loại thiết bị y tế, thiết bị y tế được phân thành 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ thuật và sản xuất các thiết bị y tế đó.
Thế nào là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Thế nào là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Lạm dụng chiếm đoạt tài sản là gì, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật đang là câu hỏi bạn đọc quan tâm.
bao phap luat viet nam sinh hoat chuyen de ve quy dinh so 144 qdtw cua bo chinh tri

Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(PLM) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
ha giang 2 nguoi thiet mang do mua lu

Hà Giang: 2 người thiệt mạng do mưa lũ

(PLM) - Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, do tình hình mưa to kéo dài, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu đối với nhiều hộ dân.
chuong my ha noi phan no be gai 14 tuoi bi nhom ban hanh hung ep dung chat kich thich

Chương Mỹ, Hà Nội: Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị nhóm bạn hành hung, ép dùng chất kích thích

(PLM) - Chiều ngày 06/06, bé gái N.T.N (14 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, bị 1 nhóm bạn cùng trang lứa hành hung, lột quần áo và ép hút thuốc lá, dẫn đến hoảng loạn tâm lý, phải nằm điều trị tại bệnh viện.
ha noi hang tram si tu cung phu huynh den van mieu cau may truoc ky thi vao lop 10 thpt

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLM) - Vào những ngày cuối trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu mong thi cử may mắn, thuận lợi.
nhung truong hop bat buoc phai doi the can cuoc cong dan sang the can cuoc tu 172024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

(PLM) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp dưới đây vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.