Hà Nội 31 °C
TP Hồ Chí Minh 30 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 33 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 31°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 30°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 33°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Nhà nước và Pháp luật
18/01/2024 17:59
Ngọc Anh
aa
Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) đã chính thức được công bố chiều 17/1.


Chiều 17/1, Tỉnh Đắk Lắk công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo hội nghị

Tỉnh Đắk Lắk cần nỗ lực và quyết tâm cao nhất

Theo Quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân trên địa bàn đạt mức trung bình khá của cả nước, trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; bản sắc văn hóa các dân tộc; Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế; Buôn Ma Thuột là một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế.

Từ đó, đưa tầm nhìn, định hướng Quy hoạch và khát vọng phát triển của tỉnh Đắk Lắk trở thành hiện thực, tỉnh xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá phát triển.

Cùng với đó là những giải pháp về huy động vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về môi trường, khoa học, công nghệ; cơ chế, chính sách liên kết phát triển; quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

3

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm gian hàng đặc sản địa phương. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu lớn, tỉnh sẽ đề xuất kế hoạch triển khai Quy hoạch một cách cụ thể, toàn diện, đồng thời triển khai thực hiện với những nỗ lực và quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ chặt chẽ, nhưng phải linh hoạt, phù hợp với quy hoạch tổng thể. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kỹ thuật chuyên ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng trọng điểm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có và những vấn đề cần giải quyết, tỉnh Đắk Lắk đã đề ra phương châm phát triển dựa trên nền tảng: Môi trường - Xã hội - Kinh tế, đảm bảo ổn định về sinh thái môi trường, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn, định hướng lựa chọn các hoạt động kinh tế phù hợp với những yếu tố đặc trưng là sinh thái đất - nước - rừng, bản sắc văn hóa Tây Nguyên, nền kinh tế xanh tuần hoàn.

Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh.

“Để thực hiện tốt quy hoạch, bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Đắk Lắk rất cần sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt từ Trung ương, nhất là những hỗ trợ về chính sách và nguồn lực đầu tư để làm đòn bẩy phát triển cho tỉnh phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra”. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Chính phủ sẽ đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Ngay từ bây giờ, tỉnh cần tập trung triển khai ngay, với nỗ lực cao nhất nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ đã đề ra.

Từ đó, địa phương phải xây dựng lộ trình triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch; rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, các đề án phát triển bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh.

1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Cùng với đó, tỉnh phải nghiên cứu, hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách đột phá; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đào tạo, thu hút nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, liên kết với các vùng động lực, các hành lang kinh tế và giữa các tiểu vùng trong tỉnh; mở rộng cơ hội thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn dịch vụ logistics, hạ tầng đô thị thông minh, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin...v..v..

Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Về phía Chính phủ, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng với địa phương và doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện.

Chỉ đạo các bộ, ngành có trách nhiệm triển khai cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch cấp quốc gia trên địa bàn, hỗ trợ để địa phương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách cho địa phương với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ, kiến tạo phát triển.

6

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, các doanh nghiệp cần phải kinh doanh và đầu tư đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thật tốt văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài và bền vững, đúng định hướng, ưu tiên của tỉnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, bằng năng lực kinh nghiệm, tri thức, chuyển hóa lợi thế, tiềm năng của Đắk Lắk thành sản phẩm, công trình, dịch vụ cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung với tinh thần “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết.

Từ đó, Mong muốn của Đảng bộ, UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn tỉnh nhà bước vào hành trình mới với mục tiêu, khát vọng lớn, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

bài liên quan
Tỉnh Đắk Lắk mong muốn tăng cường thông tin tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập

Tỉnh Đắk Lắk mong muốn tăng cường thông tin tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập

Ngày 29/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2024. Ông Huỳnh Chiến Thắng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc: Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc: Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 15/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Đắk Lắk: Bắt 4 đối tượng mua bán 1 cô gái phục vụ khách hát karaoke

Đắk Lắk: Bắt 4 đối tượng mua bán 1 cô gái phục vụ khách hát karaoke

Nhận được trình báo về 4 đối tượng mua bán gái váo quán hát, Công an TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Một đối tượng gây tai nạn giao thông ở Đắk Lắk rồi lừa đảo lấy luôn xe máy của nạn nhân. Sau khi bị bắt, đối tượng này liên tục khai man lý lịch cản trở điều tra.
Đắk Lắk: "Nữ quái" sản xuất buôn bán hàng giả bị khởi tố

Đắk Lắk: "Nữ quái" sản xuất buôn bán hàng giả bị khởi tố

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 16 loại sản phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số lượng 4.181 đơn vị hàng hóa.
Kênh thủy lợi phục vụ nước tưới cho hàng chục ha lúa bất ngờ bị sập trong đêm

Kênh thủy lợi phục vụ nước tưới cho hàng chục ha lúa bất ngờ bị sập trong đêm

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã dùng bao cát, tự mua ống dẫn nước lớn để khắc phục tạm thời để đảm bảo nước tưới cho hàng chục héc-ta lúa.
Mới nhất
Đọc nhiều
Vụ Phó chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị tố vì có dấu hiệu lừa đảo: Mâu thuẫn được giải quyết

Vụ Phó chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị tố vì có dấu hiệu lừa đảo: Mâu thuẫn được giải quyết

Sau khi Báo PLVN thông về việc anh Kim Hải Vũ có đơn kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét về việc ông Phan Thanh Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai dù không phải là chủ sở hữu, không được ủy quyền từ chủ sở hữu nhưng lại
Yên Bái: Đất nông nghiệp bị "xẻ thịt" làm bến thủy nội địa ở huyện Văn Yên

Yên Bái: Đất nông nghiệp bị "xẻ thịt" làm bến thủy nội địa ở huyện Văn Yên

Một bến thủy nội địạ tại huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) có dấu hiệu hoạt động không phép, gây thất thu ngân sách nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đường thủy, an toàn đê điều, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Đường dây 500kV mạch 3 đưa điện ra Bắc: Nỗ lực “chạy đua với thời gian”

Đường dây 500kV mạch 3 đưa điện ra Bắc: Nỗ lực “chạy đua với thời gian”

Trong điều kiện thời tiết cực đoan, thực hiện các công đoạn khó khăn, đòi hỏi chuyên môn cao, toàn công trường đường dây 500kV mạch 3 đang nỗ lực “chạy đua với thời gian” để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.
Tin bài khác
Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Ngày 27/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đồng loạt tổ chức ngày hội giao quân.
Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Thông tin được Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp các đơn vị liên quan, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo tổ chức truy nóng các đối tượng.
Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu suất phục vụ lĩnh vực CĐS và cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân (CAND).
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an.
Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Với mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng thì tiền lương chức vụ Thiếu Uý Công an nhân dân năm 2024 là 14,4 triệu đồng.
Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
san bay tan son nhat du kien don khoang 110000 khachngay giai doan cao diem he 2024

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 110.000 khách/ngày giai đoạn cao điểm hè 2024

(PLM) - Trong giai đoạn hè (từ tháng 6 đến tháng 8), trung bình sẽ có 680 chuyến bay đi và đến mỗi ngày qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, riêng các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, đạt tới 710 chuyến bay/ngày.
dai hoc cong doan to chuc hoi thao khoa hoc quoc gia quan tri nhan luc xanh trong boi canh chuyen doi so

Đại học Công Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”

(PLM) - Sáng ngày 20/6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia thảo luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đại diện Công đoàn ngành Trung ương; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học cùng các đồng chí Phó hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn.
toa dam chia se kinh nghiem gop phan trien khai hieu qua de an so 06

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần triển khai hiệu quả đề án số 06

(PLM) - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
bo truong bo y te thong tin vu viec lanh dao vien phap y tam than bi bat

Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin vụ việc lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần bị bắt

(PLM) - Liên quan đến sự việc các cán bộ, nguyên cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà bị bắt giữ, triệu tập, chiều 17/6 trong buổi gặp mặt cung cấp thông tin cho báo chí quý II năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
nang cao nhan thuc cua doan vien thanh nien ve an ninh doi ngoai van hoa ung xu tren khong gian mang

Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về an ninh đối ngoại, văn hoá ứng xử trên không gian mạng

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (19/6/1925 – 19/6/2024), ngày 18/6, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình Toạ đàm: “Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và văn hoá ứng xử trên không gian mạng”.