Hà Nội 36 °C
TP Hồ Chí Minh 36 °C
Hải Phòng 36 °C
Đà Nẵng 36 °C
Yên Bái 32 °C
  • Hà Nội Hà Nội 36°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 36°C
  • Hải Phòng Hà Nội 36°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 36°C
  • Yên Bái Hà Nội 32°C

Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân

Sản phẩm - Hàng hóa - Dịch vụ
21/05/2024 21:32
PV
aa
Năm 2023 một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới nhiều bất ổn ảnh hưởng tới giá nguyên liệu, vật tư thiết bị tăng cao làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời làm hạn chế tăng trưởng kinh tế của địa phương…

Bên cạnh đó do ảnh hưởng thời tiết cực đoan, tình hình hạn hán dẫn đến thủy văn các hồ thủy điện lớn miền Bắc gặp nhiều khó khăn do lưu lượng nước về các hồ thấp, nên xảy ra tình trạng thiếu nguồn ở miền Bắc nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng trong tháng 5 và tháng 6/2023 dẫn đến việc phải điều tiết phụ tải trong thời điểm các ngày nắng nóng.

Tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính quyền, sở, ban, ngành địa phương, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV vượt qua khó khăn, thách thức Công ty Điện lực Bắc Kạn đã cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của tỉnh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, Công ty Điện lực Bắc Kạn đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024 như sau:

- Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh Tổng công ty giao như: Giá bán bình quân, các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, công tác chuyển đổi số, tỷ lệ đo xa công tơ…

- Tỷ lệ thu không dùng tiền mặt phấn đấu đạt kế hoạch Tổng công ty giao.

- Thu nộp đạt 100%, không có nợ khó đòi.

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua phương thức điện tử, cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo.

Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân

- Chuẩn hoá chính xác, kịp thời và đúng khớp thông tin khách hàng ở hiện trường và phần mềm CMIS.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: Thực hiện đạt hoặc giảm tỷ lệ tổn thất so với kế hoạch Tổng công ty giao từ 0,1% trở lên; Chỉ tiêu suất sự cố: Thực hiện ≤ kế hoạch Tổng công ty giao; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện: Thực hiện ≤ kế hoạch Tổng công ty giao.

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, ngành điện về công tác bảo vệ môi trường, không để sự cố môi trường, không để các cơ quan quản lý Nhà nước xử phạt.

Không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do lỗi chủ quan; Không có tai nạn giao thông, tai nạn lao động rủi ro đối với CBCNV; Không có tai nạn điện trong dân, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp ngăn chặn sự cố lưới điện; không phát sinh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Thực hiện tốt các giải pháp trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu ảnh hưởng các yếu tố thiên tai, thời tiết cực đoan đối với lưới điện.

Phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận SXKD điện, SXKD khác Tổng công ty giao; Thanh xử lý 100% VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất theo báo cáo kiểm kê ngày 31/12/2023; 100% công trình thi công hoàn thành đúng tiến độ.

Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân

Thực hiện giải ngân vốn ĐTXD đạt 100% kế hoạch Tổng công ty giao; Công nợ ĐTXD: Thực hiện ≤ kế hoạch Tổng công ty giao; Thực hiện SCL đạt 100% kế hoạch NPC giao.

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng đạt, vượt kế hoạch Tổng công ty giao; Bảo đảm thời gian cấp điện cao nhất trong kỳ kế hoạch bằng cách giảm thấp nhất thời gian và số lần ngừng cấp điện; Thực hiện tốt việc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

Đẩy mạnh truyền thông việc triển khai 100% các dịch vụ trực tuyến:

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng, chuẩn xác thông tin, sử dụng các phần mềm ứng dụng hiện trường để hỗ trợ dễ dàng tích hợp, kết nối khai thác phục vụ tốt công tác dịch vụ khách hàng đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thu thập thông tin tài khoản Zalo của khách hàng để triển khai chương trình nhắn tin thông báo tình hình sử dụng điện qua Zalo thay vì hình thức nhắn tin SMS nhằm giảm chi phí nhắn tin.

Quản lý chặt chẽ khách hàng sử dụng điện, áp giá đúng mục đích, đúng đối tượng sử dụng điện theo Thông tư hướng dẫn giá bán điện hiện hành của Nhà nước.

Thường xuyên, tổ chức kiểm tra sử dụng điện của khách hàng theo hợp đồng mua bán điện và Luật Điện lực để phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng điện bất hợp pháp, dùng điện sai mục đích không đúng theo hợp đồng mua bán điện đã ký kết, lưu ý đặc biệt đến các khách hàng có công tơ riêng cho sản xuất, khách hàng có nhiều mục đích giá, có số hộ dùng chung công tơ.

Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân

Thường xuyên rà soát sản lượng các khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nếu sản lượng trung bình 03 tháng liên tục từ 2.000kWh/tháng trở lên, tiến hành lắp đặt công tơ điện tử 3 giá cho khách hàng.

Tính toán, giao chỉ tiêu kế hoạch tổn thất điện năng cho các đơn vị để thực hiện; Xây dựng chương trình giảm tổn thất điện năng cụ thể, chi tiết cho cấp Công ty Điện lực và cấp điện lực; Phát động phong trào thi đua để khuyến khích các đơn vị làm tốt bằng việc khen thưởng trong công tác giảm tổn thất điện năng.

Tính toán rà soát lại các nhà máy thủy điện thường xuyên thu công suất phản kháng từ lưới để đưa ra các biện pháp kịp thời giảm thiểu tổn thất điện năng; Tính toán lắp đặt tụ bù để bảo đảm hệ số cosɸ.

Đẩy nhanh việc xây dựng các mạch vòng trung áp để nâng cao độ linh hoạt trong cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng; Phối hợp BA2 đẩy nhanh tiến độ ĐTXD trạm 110kV Nà Phặc và các xuất tuyến để giảm bán kính cấp điện lưới 35kV.

Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, SCL, đảm bảo vận hành để giảm tổn thất điện năng các đường dây trung thế có tổn thất điện năng trên 3% đối với đường dây 35kV, trên 2% với đường dây 22kV; Các TBA có tổn thất cao; Các TBA khu vực thành phố tỷ lệ tổn thất điện năng phải giảm xuống < 4%, khu vực nông thôn, miền núi tổn thất điện năng < 7%; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện.

Tập trung xử lý tồn tại trên các đường dây 110kV và các TBA 110kV, các đường dây trung áp có nhiều sự cố.

Thí nghiệm, đánh giá chất lượng cách điện của các đường dây nhiều sự cố, cách điện vận hành lâu năm để đưa ra giải pháp xử lý nếu không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; Tăng cường dây thoát sét dọc thân cột bê tông li tâm, dọc thân cột thép; định kỳ xử lý tồn tại trên đường dây, vệ sinh cách điện, kiểm tra tiếp xúc hệ thống thoát sét ngọn cột; tăng cường tiếp địa chân cột nhằm giảm trị số điện trở nối đất chân cột đường dây; Cải tạo góc bảo vệ của dây chống sét, lắp chống sét van cho đường dây.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các đơn vị, phối hợp NPCETC vận hành ổn định các TBA không người trực, hệ thống SCADA.

Hạn chế tối đa sự cố hư hỏng MBA 110kV; thí nghiệm chuyên sâu MBA 110kV mỗi khi xảy ra ngắn mạch phía trung áp > 6 kA; Cập nhật đầy đủ biểu mẫu theo dõi tích lũy dòng ngắn mạch qua MBA; Bố trí lại mương cáp cho hợp lý, gọn gàng: Tách riêng hệ thống cáp nhị thứ để không đi chung với cáp lực trong mương cáp và tại những điểm giao chéo.

Giải pháp hạn chế sự cố phóng điện cáp, hư hỏng cáp: Thay thế các đầu cáp trung thế vận hành quá 15 năm trên lưới điện. Tất cả các vị trí đầu cáp trung áp mới đưa vào vận hành phải đảm bảo các yêu cầu về vật liệu, số tán cách nước, dây tiếp địa đầu cáp, đầu cáp sau khi thi công được gắn mác, đơn vị quản lý lưới điện sở tại phối hợp thực hiện việc giám sát - thí nghiệm - nghiệm thu đầu cáp. Thực hiện kiểm tra đo PD đầu cáp định kỳ không quá 03 tháng/lần (riêng các đầu cáp trong các TBA 110kV yêu cầu không quá 1 tháng/lần);

Sử dụng camera nhiệt, thiết bị đo PD, flycam để kiểm tra vận hành lưới điện, kịp thời phát hiện các khiếm khuyết và các tồn tại trên lưới điện và lập kế hoạch thực hiện;

Thực hiện kiểm tra phát quang hành lang tuyến, vận động tuyên truyền trong nhân dân về bảo vệ hành lang lưới điện cao áp;

Thực hiện thí nghiệm định kỳ kết hợp với triển khai sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo CBM theo đúng quy định của Tổng công ty về thời hạn thí nghiệm định kỳ các thiết bị;

Kiểm soát chặt chẽ các vụ sự cố và định kỳ hàng tháng tổ chức họp kiểm điểm, phân tích nguyên nhân sự cố đề xuất giải pháp khắc phục và phổ biến rút kinh nghiệm sau mỗi vụ sự cố;

Tiếp tục thực hiện 5S lưới điện; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thiết bị, vật tư khi thực hiện các dự án cải tạo, thay thế thiết bị, thực hiện tốt việc phối hợp giữa các đơn vị trong việc điều hành, đấu nối, sửa chữa lưới điện. Thực hiện kết hợp nhiều công việc trong một lần cắt điện.

Kiểm soát an toàn khi thực hiện công việc: 100% phiên làm việc được kiểm soát an toàn bằng một trong các hình thức: Trên phần mềm ECP, trực tiếp hiện trường, qua điện thoại; .

Đảm bảo an toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch hoạt động SXKD hàng năm của đơn vị.

Tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm, kiến nghị về công tác ATVSLĐ giữa lãnh đạo đơn vị, đơn vị cơ sở với CBCNV tại các đơn vị cơ sở.

Phối hợp với Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang ATLĐCA các huyện kiểm tra các điểm vi phạm đối với nhà, công trình; cây ngoài hành lang có guy cơ vi phạm khoảng cách AT với các đường dây; các khoảng cách pha – đất thấp để tham mưa cho Ban chỉ đạo gia thông báo lần 1 và lần 2 yêu cầu các hộ dân, tập thể vi phạm xử lý, khắc phục.

Tổ chức huấn luyện CBCNV cách nhận diện mối nguy và biện pháp phòng tránh. CBCNV làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được huấn luyện, đồng thời đây phải là nội dung thường xuyên trong các buổi giao ban an toàn tuần, giao ban AT ngày từng bước tạo thành thói quen cho người lao động nhận diện, đánh giá rủi ro trước khi làm việc.

Phổ biến tới CBCNV các biện pháp an toàn cho từng công việc theo hướng dẫn của Tổng công ty. Yêu cầu CBCNV thành thạo biện pháp an toàn cho từng công việc, biết nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro với từng công việc đó.

Bổ sung nội dung “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động” vào các nội dung kiểm tra công tác ATVSLĐ định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị cơ sở.

Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV trong đơn vị việc chấp hành đầy đủ Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông và quy định về sử dụng rượu, bia trước và trong quá trình làm việc cũng như trong quá trình tham gia giao thông.

Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân

Tham mưu cho Ban bảo vệ công trình lưới điện cao áp tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá tổng kết việc triển khai, thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tổ chức tham dự các cuộc họp của các Ban chỉ đạo huyện, thành phố để cùng nhau thống nhất cách triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo tỉnh.

Chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị lập các biên bản vi phạm, văn bản thông báo lần 2 và lần 3 về tình trạng vi phạm hành lang ATLĐCA tới các tập thể, cá nhân vi phạm, đông thời thực hiện và hoàn tất các thủ tục đề nghị các cấp chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, không chấp hành, không chặt hạ tháo dỡ, để xảy ra vi phạm hành lang, gây sự cố cho lưới điện .

Tăng cường gửi Video Clíp tuyên truyền về hành lang an toàn lưới điện cao áp và an toàn sử dụng điện cho nhân dân qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Mesenger và gửi cho khách hàng dùng điện để tuyền truyền tới nhân dân trên địa bản tỉnh.

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý HLBVLĐCA tại các đơn vị, đặc biệt chú ý tới công tác tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, lập phương án kỹ thuật xử lý những điểm vi phạm hành lang và pha đất, các điểm tập trung đông người, các điểm ao câu cá thuê.

Định kỳ kiểm tra đường dây, phối hợp với địa phương nhằm kịp thời phát hiện những công trình, nhà ở xây dựng trong hành lang có nguy cơ gây mất an toàn để yêu cầu dỡ bỏ, đảm bảo phòng tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác phát quang, chặt tỉa cành cây có nguy cơ gây sự cố, tuyên truyền người dân trước khi khai thác cây phải báo cho ngành điện để phối hợp (gắn biển số điện thoại điện lực ở gần khu vực khai thác cây).

Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để thực hiện việc xử phạt hành chính theo Nghị định 134/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực đối với tập thể và cá nhân vi phạm anh toàn hành lang lưới điện.

Xây dựng kế hoạch tổng thể cho toàn bộ dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ khởi công, hoàn thành các công trình.

Tiếp tục có kế hoạch làm việc với chính quyền địa phương có khó khăn về công tác bồi thường GPMB, để có biện pháp tháo gỡ kịp thời đẩy nhanh tiến độ dự án. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công vụ của cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương. Thực hiện triển khai sớm các bước chuẩn bị đầu tư và GPMB cho dự án.

Tăng cường giám sát thi công bằng hình ảnh cập nhật trên phần mềm quản lý ĐTXD. Khai thác hiệu quả phần mềm quản lý ĐTXD.

Quản lý chặt chẽ tiến độ các hợp đồng. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, nghiệm thu chất lượng thi công xây lắp và cung cấp VTTB.

Tăng cường kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tại hiện trường để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Các dự án có nguy cơ chậm tiến độ phải có biện pháp xử lý ngay.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu, đóng cắt điện đảm bảo kế hoạch đóng điện của dự án. Đảm bảo các dự án khi đóng điện không còn các tồn tại.

bài liên quan
Mới nhất
Đọc nhiều
Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Nếu bị thu hồi sổ đỏ theo quy định nhưng người dân lại cố tình không giao nộp thì cơ quan chức năng có quyền hủy Sổ đỏ đã cấp.
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu NT-09 thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Bắc Kạn triển khai phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu

Bắc Kạn triển khai phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến, gấp rút triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu.
Tin bài khác
Giá vàng miếng “bất động”, giá vàng nhẫn nhích tăng nhẹ

Giá vàng miếng “bất động”, giá vàng nhẫn nhích tăng nhẹ

Giá vàng miếng SJC đã không thay đổi trong nhiều ngày qua, trong khi giá vàng nhẫn đã tăng trở lại.
Rồng rắn xếp hàng mua vàng, khách hàng vẫn phải về... tay trắng

Rồng rắn xếp hàng mua vàng, khách hàng vẫn phải về... tay trắng

Trước diễn biến giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng quá, nhiều người đã đổ xô mua vào, nhưng...
Giá vàng miếng SJC đứng im, giá vàng nhẫn giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC đứng im, giá vàng nhẫn giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Tuần mới, giá vàng SJC không có nhiều biến động, trong khi giá vàng nhẫn đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng.
Tuần mới, vàng duy trì đà giảm giá

Tuần mới, vàng duy trì đà giảm giá

Sau khi trải qua một cú trượt dài trong tuần trước, giá vàng đang phải nhận dự báo thiếu lạc quan từ giới chuyên gia.
Thu giữ 25 tấn chân gà không rõ nguồn gốc tại Móng Cái

Thu giữ 25 tấn chân gà không rõ nguồn gốc tại Móng Cái

Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ lô hàng cho biết toàn bộ số hàng hóa được ông thu mua trôi nổi trên thị trường của người không quen biết để bán kiếm lời, khi chưa tiêu thụ được thì lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ.
Không chỉ vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh

Không chỉ vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh

Giá vàng nhẫn sau nhiều phiên “bất động” đã bất ngờ giảm mạnh, với mức giảm lên đến gần 1 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước siết hoạt động mua bán vàng tại địa phương

Ngân hàng Nhà nước siết hoạt động mua bán vàng tại địa phương

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm hoạt động mua, bán vàng miếng của các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Giá vàng lao dốc sau tin Trung Quốc ngừng mua vàng

Giá vàng lao dốc sau tin Trung Quốc ngừng mua vàng

Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã không mua vào bất kỳ loại vàng nào trong tháng 5, chấm dứt đợt mua ồ ạt kéo dài 18 tháng.
5 tháng đầu năm 2024, ngành Hải quan xử lý gần 6.300 vụ vi phạm

5 tháng đầu năm 2024, ngành Hải quan xử lý gần 6.300 vụ vi phạm

Trong 5 tháng đầu năm 2024, ngành Hải quan đã xử lý 6.256 vụ việc vi phạm, tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 8.401 tỷ đồng.
Hà Giang: Phát hiện, thu giữ hơn 50.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Hà Giang: Phát hiện, thu giữ hơn 50.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Các sản phẩm là dầu gội đầu, bột giặt, dầu xả, nước xả làm mềm vải gắn các nhãn hiệu lớn nhưng có dấu hiệu giả mạo.
bao phap luat viet nam sinh hoat chuyen de ve quy dinh so 144 qdtw cua bo chinh tri

Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(PLM) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
ha giang 2 nguoi thiet mang do mua lu

Hà Giang: 2 người thiệt mạng do mưa lũ

(PLM) - Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, do tình hình mưa to kéo dài, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu đối với nhiều hộ dân.
chuong my ha noi phan no be gai 14 tuoi bi nhom ban hanh hung ep dung chat kich thich

Chương Mỹ, Hà Nội: Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị nhóm bạn hành hung, ép dùng chất kích thích

(PLM) - Chiều ngày 06/06, bé gái N.T.N (14 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, bị 1 nhóm bạn cùng trang lứa hành hung, lột quần áo và ép hút thuốc lá, dẫn đến hoảng loạn tâm lý, phải nằm điều trị tại bệnh viện.
ha noi hang tram si tu cung phu huynh den van mieu cau may truoc ky thi vao lop 10 thpt

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLM) - Vào những ngày cuối trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu mong thi cử may mắn, thuận lợi.
nhung truong hop bat buoc phai doi the can cuoc cong dan sang the can cuoc tu 172024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

(PLM) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp dưới đây vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.