e magazine
Gần 240 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm 2024

08/04/2024 12:41

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 9 tháng còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 239.480 tỷ đồng.
trái phiếu

GẦN 240 NGHÌN TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU ĐÁO HẠN

TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2024

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và (SSC), tính đến ngày công bố thông tin 1/4/2024, có 7 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 3 với tổng giá trị 8.745 tỷ đồng trong quý 3/2024.

NGÀNH BĐS CHIẾM 66,2% GIÁ TRỊ TPDN PHÁT HÀNH

Theo VBMA, lũy kế quý 1/2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được ghi nhận là 15.710 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng giá trị phát hành và 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 13.060 tỷ đồng, chiếm 83,1% tổng số.

Theo dữ liệu tổng hợp, trong tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp ở quý 1/2024 được ghi nhận là 15.710 tỷ đồng, thì riêng nhóm ngành bất động sản (BĐS) chiếm tỷ trọng lớn nhất – lên đến 66,2%, tương ứng giá trị khoảng 1.040 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là nhóm ngành xây dựng là 11,1%, tương ứng gần 175 tỷ đồng và nhóm ngành hàng tiêu dùng là 3,2%, tương ứng trên 502 tỷ đồng…

trái phiếu

Dữ liệu các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong tháng 3/2024 cũng được thống kê lại, trong đó có 5/7 đợt phát hành trái phiếu đến từ các doanh nghiệp bất động sản

Cụ thể, trong tháng 3/2024, Công ty Cổ phần VinHomes đóng góp với hai lô trái phiếu có mã VHMB2427001, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng và VHMB2427002, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng đều bằng hình thức phát hành riêng lẻ, các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm và mức lãi suất 12%/năm.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Đăng cũng phát hành hai lô trái phiếu trong tháng 3/2024.

Lô thứ nhất có mã HDRCB2425001, kỳ hạn trái phiếu 18 tháng có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng. Mức lãi suất được áp dụng cho 02 kỳ lãi đầu tiên là 9,8%/năm, các kỳ lãi sau đó bằng lãi suất tham chiếu cộng 5% nhưng không vượt quá 9,8%/năm.

Lô thứ hai có mã HDRCB2427002, giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu 03 năm. Mức lãi suất cho 2 kỳ đầu tiên là 10%/năm, các kỳ lãi sau đó bằng lãi suất tham chiếu cộng 5% nhưng không vượt quá 10%/năm.

trái phiếuNguồn số liệu - Biểu đồ: VBMA

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và Phát triển thương mại Việt An phát hành lô trái phiếu mã VACCB2426001 giá trị phát hành 1.250 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 02 năm với mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất cho 02 kỳ lãi đầu tiên là 9,8%/năm, các kỳ lãi sau đó bằng lãi suất tham chiếu cộng 5% nhưng không vượt quá 9,8%/năm.

Ngoài ra, hai đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn lại thuộc về Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng và Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 3/2024 đạt 91.120 tỷ đồng, tăng 51,8% so với tháng 2/2024.

Theo VBMA, hầu hết các trái phiếu được giao dịch nhiều nhất đều do nhóm ngân hàng thương mại phát hành.

Theo chiều ngược lại, về tình hình mua lại trái phiếu, trong tháng 3/2024, các doanh nghiệp đã mua lại 8.031 tỷ đồng trái phiếu, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị khoảng 4.851 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 27 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

Áp lực trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm vẫn còn lớn

Theo thống kê của VBMA, trong 9 tháng còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 239.480 tỷ đồng.

Trong đó, 42,2% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 101.145 tỷ đồng.

trái phiếu

Theo Công ty Chứng khoán MSB, áp lực đáo hạn trái phiếu từ nay đến hết năm vẫn rất lớn, nhất là các doanh nghiệp bất động sản.

Chính sách cho phép giãn, hoãn nợ trái phiếu và cho hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản hoặc sản phẩm khác tiếp tục được nối dài sang năm 2024, giúp nhiều doanh nghiệp giảm bớt áp lực vào thời điểm đáo hạn, tuy nhiên, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn vẫn khá lớn với khoảng hơn 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu, tăng 4% so với năm trước sau khi đã trừ đi các khoản trái phiếu mua lại.

MSB nhận định, áp lực đáo hạn sẽ rơi vào lần lượt quý II/2024 (với 74 nghìn tỷ đồng) và quý III/2024 (với 52 nghìn tỷ đồng).

trái phiếuDự liệu - Biểu đồ: VBMA

Công ty Xếp hạng tín nhiệm VIS Ratings đánh giá, trong giai đoạn trước, thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu có mối liên hệ chặt chẽ. Vì thế, sự phục hồi dần của thị trường bất động sản trong năm 2024 sẽ thúc đẩy phát hành trái phiếu từ phía doanh nghiệp bất động sản cũng như giải quyết các vấn đề chậm trả gốc, lãi trái phiếu trong chu kỳ mới. Bên cạnh đó, các quy định pháp lý bảo vệ người nắm giữ trái phiếu tốt hơn và phục hồi lòng tin của thị trường sẽ giúp thị trường phát triển một cách bền vững.

Theo VIS Ratings, từ năm 2018 - 2022, việc sử dụng phổ biến các công ty có mục đích đặc biệt, có sức khỏe tín dụng yếu để phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một trong những nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua. Khi thị trường trái phiếu gặp khó khăn thanh khoản trong giai đoạn từ quý IV/2022 đến quý I/2023, việc ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP vào tháng 3/2023 đã giúp ổn định thị trường và hỗ trợ tổ chức phát hành xử lý chậm trả gốc, lãi.

Từ tháng 01/2024, tất cả các quy định trong Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực, xây dựng kỷ luật chặt chẽ hơn đối với tất cả các bên liên quan và giúp phục hồi lòng tin của thị trường, trong đó, xếp hạng tín nhiệm sẽ hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn khi giúp phân hóa sức khỏe tín dụng của các tổ chức phát hành và lượng hóa rủi ro của các công cụ nợ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

trái phiếuDữ liệu - Biểu đồ: VBMA

Lê Hải

Dữ liệu: VBMA, SSC, HNX, VIS Ratings, MBS...

Lê Hải