Hà Nội 36 °C
TP Hồ Chí Minh 35 °C
Hải Phòng 37 °C
Đà Nẵng 37 °C
Yên Bái 32 °C
  • Hà Nội Hà Nội 36°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 35°C
  • Hải Phòng Hà Nội 37°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 37°C
  • Yên Bái Hà Nội 32°C
Xin chờ trong giây lát...

Lấy ý kiến từ hơn 500.000 nhà giáo để xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo

Videos 20/05/2024 21:37

(PLM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến 547.786 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp để phân tích, đánh giá, hoàn thiện các chính sách trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Thực hiện Đức Anh - Thanh Mai

Nguồn https://streaming-cms-baophapluat-te-vnno-zn-1.epicdn.me/4bd610619af7b905e28126f657f2ec15/664c2a50/2024_05_18/sequence_01_7_284.mp4

Videos mới
Videos khác