e magazine
Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long

07/06/2024 06:44

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiểu sử tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long

Thực hiện: Hà Thư

Hà Thư