Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 0 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 31 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 0°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 31°C
Xin chờ trong giây lát...

Trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, xử lý văn bản

Videos 07/06/2024 19:10

(PLM) - Sáng ngày 7/6, tại Hà Nội, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, xử lý văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 689/TTg-PL và văn bản số 1045/TTg-PL.

Thực hiện Lê Thanh - Đức Anh

Nguồn phapluatmedia

Videos mới
Videos khác