Hà Nội 37 °C
TP Hồ Chí Minh 35 °C
Hải Phòng 34 °C
Đà Nẵng 37 °C
Yên Bái 31 °C
  • Hà Nội Hà Nội 37°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 35°C
  • Hải Phòng Hà Nội 34°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 37°C
  • Yên Bái Hà Nội 31°C

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, Trường ĐH Trưng Vương bị phạt 130 triệu đồng

Pháp luật & Xã hội
17/03/2024 13:40
Hoa Tiên
aa
Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, trường Đại học (ĐH) Trưng Vương (gọi là Trường) đã nộp 130 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 17 ngày 2/2/2024 của Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Cuối tháng 1/2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT ký ban hành kết luận thanh tra số 03/KL-TTr về công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường ĐH Trưng Vương (Thị trấn Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Theo đó, kết luận thanh tra chỉ ra một số vi phạm của Trường trong quá trình thực hiện tuyển sinh, quản lý đào tạo.

Liên tiếp tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Theo kết luận thanh tra, năm 2021 và năm 2022, việc xác định chỉ tiêu ĐH và chỉ tiêu ThS vượt năng lực, vi phạm quy định. Cụ thể, năm 2021, Trường thực hiện xác định chỉ tiêu ĐH chính quy Khối ngành III và xác định chỉ tiêu ĐH vừa làm, vừa học (VLVH) khối ngành III và khối ngành VI vượt năng lực, vi phạm quy định.

Năm 2022, Trường thực hiện xác định chỉ tiêu ĐH chính quy lĩnh vực lĩnh vực sức khỏe và lĩnh vực nhân văn vượt năng lực, vi phạm quy định; Chỉ tiêu ĐH VLVH lĩnh vực Kinh doanh và quản lý, lĩnh vực Pháp luật, lĩnh vực Sức khỏe, Chỉ tiêu ĐH liên thông VLVH lĩnh vực Pháp luật vượt năng lực, vi phạm quy.

Trong năm 2021, Trường xác định chỉ tiêu Ths ngành Luật Kinh tế vượt năng lực và năm 2022, Trường xác định chỉ tiêu Ths ngành Quản lý kinh tế và ngành Luật kinh tế đều vượt năng lực, vi phạm quy định. Đến thời điểm thanh tra, các hành vi này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách công tác tuyến sinh của Trường.

Cũng trong năm 2020, Đề án tuyển sinh chưa cung cấp thông tin về tuyển sinh trình độ ĐH VLVH và liên thông VLVH vi phạm quy định; Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh đối với các phương thức tuyển sinh va Quy định đối tượng tuyển thẳng chưa đúng quy định. Năm 2021, Đề án tuyển sinh chưa cung cấp thông tin cụ thể về các điều kiện tuyển theo quy định; Thông tin chỉ tiêu chung cho cả 4 phương thức xét tuyển VLVH, liên thông chính quy và liên thông VLVH là chưa bảo đảm quy định.

Năm 2022, Đề án tuyển sinh trình độ DPI chưa thông tin về mức chi phí đào tạo đối với hình thức đào tạo tạo VLVH cho đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên theo quy định. Hành vi xây dựng và công bố Đề án tuyển sinh năm 2020, năm 2021 và năm 2022 không đúng hoặc không đầy đủ thông tin của Trường vi phạm quy định. Đến thời điểm thanh tra, các hành vi này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách công tác tuyển sinh của Trường.

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, trường ĐH Trưng Vương nộp phạt 130 triệu đồng
Trụ sở trường ĐH Trưng Vương đặt tại cơ sở chính tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường ĐH Trưng Vương

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020, năm 2021 thông tin về phương thức tuyển sinh chưa đúng theo Đề án tuyển sinh đã công bố. Thông báo tuyển sinh năm 2021, năm 2022 chưa thông tin về mức học phí theo quy định. Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh trong thông báo tuyển sinh năm 2022 chưa phân bổ cho từng phương thức tuyển sinh theo quy định. Thông báo tuyển sinh ĐH liên thông năm 2021, năm 2022 chưa cung cấp thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định; Chưa thông tin về mức học phí theo quy định.

Trường ban hành thông báo tuyển sinh trình độ Ths năm 2022 chưa đúng quy định. Hành vi thông báo tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin năm 2020, năm 2021 và năm 2022 của Trường vi phạm quy định. Đến thời điểm thanh tra, các hành vi này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách công tác tuyển sinh của Trường.

Năm 2020, Trường tuyển ĐH VLVH khối ngành III 747 sinh viên/100 chỉ tiêu thông báo, vượt 647 chỉ tiêu, tương đương 647%; Khối ngành VI Trường tuyển 34 sinh viên/30 chỉ tiêu thông báo, tuyển vượt 4 chỉ tiêu, tương đương 13,3%.

Năm 2021, Trường tuyển ĐH liên thông VLVH là 108 sinh viên/54 chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh, tuyển vượt 54 chỉ tiêu, tương đương 100%. Năm 2022, lĩnh vực Sức khỏe VLVH, Trường tuyển 536 sinh viên/ 64 chỉ tiêu vượt 472 chỉ tiêu, tương đương 737,5%.

Năm 2021, trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu đối với ngành Luật kinh tế trình độ Ths. Các hành vi tuyển sinh trình độ ĐH VLVH năm 2020, năm 2021 và năm 2022 vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu của Trường vi phạm quy định. Đến thời điểm thanh tra, các hành vi này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, lãnh đạo đơn vị đuợc phân công phụ trách công tác tuyến sinh của Trường.

Tại thời điểm thanh tra, đội ngũ giảng viên của ngành Thương mại điện tử đào tạo trình độ ĐH chưa bảo đảm theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách và các khoa của Trường.

Trường nộp 130 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Trường phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT; Giao Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GD&ĐT lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Trường, tham mưu Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (kể cả các hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt).

Ngay 15/3, chia sẻ với PV baáo Pháp luật Việt Nam, phía lãnh đạo trường ĐH Trưng Vương cho biết, nhà trường thực hiện nghiêm kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT. Trường đã và đang làm tốt công tác giáo dục và đào tạo cho sinh viên.

Đặc biệt, Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường đã họp, kiểm điểm đối với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng liên quan đến kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, xác định trách nhiệm đối với trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót như phòng Đào tạo, phòng Thanh tra - Pháp chế, các khoa và đơn vị, cá nhân. Trường đã nộp 130 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 17 ngày 2/2/2024 của Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Về công tác quản lý đào tạo trình độ Đại học theo Thông tư 08 của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Trưng Vương đã bổ sung đội ngũ giảng viên các ngành nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Theo đó, giảng viên toàn thời gian và giảng viên thỉnh giảng để đáp ứng yêu cầu đội ngũ giảng viên theo quy định về quy chuẩn chương trình đào tạo của trình độ đào tạo, lĩnh vực, nhóm ngành và đào tạo. Giảng viên thỉnh giảng tính theo năm học chỉ đảm nhận tối đa 30% khối lượng giảng dạy ở mỗi thành phần trong chương trình đào tạo; Giảng viên thỉnh giảng có thể đảm nhận tối đa 40% khối lượng giảng dạy ở mỗi thành phần chương trình đào tạo.

Với đề án tuyển sinh năm 2024, theo vị đại diện này thì trường đã giao Phòng Đào tạo tham mưu xác định chỉ tiêu, xây dựng đề án tuyển sinh đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 khối giáo dục ĐH, ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2023 – 2024, Bộ tiếp tục rà soát tổng thể các văn bản liên quan đến công tác thanh/kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục nói chung, giáo dục ĐH nói riêng.

Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục” (Nghị định 04) và ban hành hướng dẫn công tác thanh/kiểm tra nội bộ, thanh tra tuyển sinh năm 2024 đối với cơ sở giáo dục đại học; đồng thời ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 và kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Bộ GD&ĐT.

Thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ đồng hành với cơ sở giáo dục ĐH; Tư vấn, thúc đẩy cơ sở giáo dục ĐH hoàn thiện. Trong đó tập trung công tác thanh tra công vụ, tổ chức tuyển sinh và quản lý đào tạo, mở ngành, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và trách nhiệm giải trình xã hội của cơ sở giáo dục ĐH, kiểm định chất lượng giáo dục…

bài liên quan
Tự chủ mở ngành đào tạo, nhiều trường Đại học vi phạm

Tự chủ mở ngành đào tạo, nhiều trường Đại học vi phạm

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra quan đến quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục ĐH và các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo tại một số trường ĐH.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tránh tình trạng làm báo cáo trong tâm thế “trả bài” cho xong

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tránh tình trạng làm báo cáo trong tâm thế “trả bài” cho xong

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, với những cơ quan, đơn vị được thanh tra, cần thực hiện nghiêm túc báo cáo sau khi có kết luận, tránh tình trạng làm báo cáo trong tâm thế “trả bài” cho xong.
Tuyển sinh vượt chỉ tiêu có thể “vỡ trận”

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu có thể “vỡ trận”

Đó là khẳng định của chuyên gia giáo dục trước thực trạng nhiều cơ sở giáo dục Đại học (ĐH) thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển cao gấp nhiều lần chỉ tiêu đã xác định.
Bộ GD&ĐT đã có kết quả kiểm tra đào tạo “chui” ngành Dược tại Đại học KD&CN Hà Nội

Bộ GD&ĐT đã có kết quả kiểm tra đào tạo “chui” ngành Dược tại Đại học KD&CN Hà Nội

Thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ thông tin kết quả kiểm tra việc tuyển sinh và đào tạo chui hơn 3.000 sinh viên ngành Dược tại trường ĐH KD&CN Hà Nội.
Vi phạm tuyển sinh, 95 cơ sở giáo dục Đại học bị phạt trên 3 tỷ đồng

Vi phạm tuyển sinh, 95 cơ sở giáo dục Đại học bị phạt trên 3 tỷ đồng

Đó là thông tin được Chánh Thanh tra Bộ GD& ĐT Nguyễn Đức Cường đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Mới nhất
Đọc nhiều
Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Một người phụ nữ vừa đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con đã bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.
Đang vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Đang vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Lê Văn Thuận đang tiến hành vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ số tiền ngoại tệ lên đến 530.150 USD.
Doanh nhân "La Điên" ở Thái Bình vừa bị bắt là ai?

Doanh nhân "La Điên" ở Thái Bình vừa bị bắt là ai?

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt ông Nguyễn Sơn La, còn gọi là "La Điên". Người này là chủ doanh nghiệp kinh doanh đến 53 ngành nghề và đã từng có tiền án.
Tin bài khác
Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Một người phụ nữ vừa đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con đã bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.
Báo Kinh tế Đô thị khai trương văn phòng đại diện tại Đắk Lắk

Báo Kinh tế Đô thị khai trương văn phòng đại diện tại Đắk Lắk

Sáng 14/6, tại Khách sạn Mường Thanh, TP Buôn Ma Thuột, Báo Kinh tế & Đô thị- Cơ quan ngôn luận của UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk.
Thêm 5 đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thêm 5 đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm 5 đơn vị được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
Bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn thương tích: Trách nhiệm của nhiều bên

Bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn thương tích: Trách nhiệm của nhiều bên

Thời gian qua, đã có không ít vụ việc đau lòng xảy ra khi cha mẹ sơ suất khiến con nhỏ gặp tai nạn thương tâm. Đây cũng là những tiếng chuông cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh và cả xã hội cần sát sao hơn, có trách nhiệm hơn trong việc trông nom, giáo dục bảo vệ sự an toàn cho trẻ.
Vụ nữ sinh 14 tuổi bị lột quần áo, ép hút thuốc lá: Hậu quả không lường của bạo lực học đường

Vụ nữ sinh 14 tuổi bị lột quần áo, ép hút thuốc lá: Hậu quả không lường của bạo lực học đường

Bạo lực học đường là vấn đề được xã hội quan tâm mà đối tượng chủ yếu là các em học sinh với nhiều câu chuyện, vụ việc để lại hậu quả hết sức to lớn. Dưới góc nhìn của luật sư tình trạng này đáng lo ngại ra sao và phải làm gì để ngăn chặn?
Đắk Lắk: Sớm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk: Sớm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/6, Đoàn Kiểm tra của Trung ương do ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Đắk Lắk.
Bài học cho các hãng hàng không

Bài học cho các hãng hàng không

Tại một hội thảo bàn về liên kết phát triển bền vững hàng không - du lịch được tổ chức tại Hà Nội mới đây, đại diện một hãng hàng không đã nêu ra hậu quả của việc suốt một quãng thời gian dài một số hãng hàng không cạnh tranh bằng vé giá rẻ. Để rồi đến nay một số hành khách có tâm lý “chỉ vài trăm ngàn đồng là được bay”, dẫn đến một nghịch lý một số hãng bay “càng bay, càng lỗ”.
Xuất cấp gạo cho 3 địa phương dịp giáp hạt năm 2024

Xuất cấp gạo cho 3 địa phương dịp giáp hạt năm 2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.
Tố cáo sai sự thật, xử lý thế nào?

Tố cáo sai sự thật, xử lý thế nào?

Pháp luật quy định, nếu tố cáo sai sự thật, người tố cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tố cáo sai sự thật của mình.
Xem phim lậu có vi phạm pháp luật?

Xem phim lậu có vi phạm pháp luật?

Tình trạng xem phim lậu trên mạng đang trở nên phổ biến. Vậy pháp luật có quy định như thế nào về hành vi xem phim lậu? Hậu quả pháp lý ra sao?
bao phap luat viet nam sinh hoat chuyen de ve quy dinh so 144 qdtw cua bo chinh tri

Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(PLM) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
ha giang 2 nguoi thiet mang do mua lu

Hà Giang: 2 người thiệt mạng do mưa lũ

(PLM) - Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, do tình hình mưa to kéo dài, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu đối với nhiều hộ dân.
chuong my ha noi phan no be gai 14 tuoi bi nhom ban hanh hung ep dung chat kich thich

Chương Mỹ, Hà Nội: Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị nhóm bạn hành hung, ép dùng chất kích thích

(PLM) - Chiều ngày 06/06, bé gái N.T.N (14 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, bị 1 nhóm bạn cùng trang lứa hành hung, lột quần áo và ép hút thuốc lá, dẫn đến hoảng loạn tâm lý, phải nằm điều trị tại bệnh viện.
ha noi hang tram si tu cung phu huynh den van mieu cau may truoc ky thi vao lop 10 thpt

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLM) - Vào những ngày cuối trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu mong thi cử may mắn, thuận lợi.
nhung truong hop bat buoc phai doi the can cuoc cong dan sang the can cuoc tu 172024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

(PLM) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp dưới đây vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.