Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 0 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 31 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 0°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 31°C

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Pháp luật hình sự
01/10/2019 08:26
Kim Chi - Vietnamdaily
aa
Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam khẳng định, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đấu giá, một khối lượng cát trắng thừa của dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn ở tỉnh Quảng Nam bị mất đến 357.705m3, tương đương 8,2 tỷ đồng đã mất.


Ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã ký kết luận thanh tra số 08/KL-TTT công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến năm 2017 tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam).

Kết luận thanh tra nêu rõ, tại 2 công trình Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn (Công trình PCLB, ĐCH-CN) huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ thi công dở dang, UBND tỉnh cho dừng thực hiện để bàn giao, quyết toán dự án, đã xác nhận khối lượng hoàn thành, chưa lập hồ sơ quyết toán A-B.

Kết luận Thanh tra.

Kết luận Thanh tra

Công trình PCLB, ĐCH-CN huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, lý trình Km0+0-Km4+900, địa điểm TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Công ty cổ phần Tập đoàn Thai Group thi công nghiệm thu thanh toán các đợt, xác nhận khối lượng XDCB hoàn thành không đúng và vượt so với thực tế thi công với tổng số tiền hơn 467 triệu đồng.

Công trình PCLB, ĐCH-CN TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lý trình Km0+0-Km12+806,61, địa điểm huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Thai Group thi công tính vượt, tính trùng khối lượng XDCB hoàn thành ở nhiều thành phần công việc so với khối lượng thực tế thi công như: bê tông móng, đệm đá dăm tại mối nối tuynel; đào, đắp cát cống dọc, tuynel…và áp dụng đơn giá thanh toán cấp phối đá dăm nền đường sai (thực tế thi công cấp phối đá dăm loại II nhưng thanh toán cấp phối đá dăm loại I) với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.

Kết luận còn xác định việc tận thu cát thừa tại dự án PCLB, ĐCH-CN huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ.

Theo đó, ngày 21/10/2015, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán cát tận thu từ dự án này là 23.000 đồng/ m3.

Ngày 28/11/2015, đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính, Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban QL KKT mở Chu Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Thai Group đã làm việc xác nhận khối lượng cát thừa còn lại phục vụ đấu giá là 857.315m3.

Ngày 6/4/2016, Ban QL KKT mở Chu Lai và Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Nam ký Hợp đồng số 28/HĐ-BĐG về việc bán đấu giá cát tận thu từ dự án PCLB, ĐCH-CN huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ, trong đó có khối lượng cát tận thu là 857.315m3; giá trị khởi điểm là 19.718.245.000 đồng. Hình thức bán đấu giá là: "Bán trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản".

Ngày 6/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản cát tận thu của 3 gói thầu, trong đó đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Quảng Nam (thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Thai Group) có địa chỉ tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tài sản bán đấu giá là 857.315m3 cát tận thu; giá trúng thầu là 19.769.300.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá thì “bất ngờ” vào ngày 28/6/2016, đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính, Ban quản lý dự án hạ tầng thuộc Ban quản lý KKT mở Chu Lai, Công ty CP Tập đoàn Thai Group và các đơn vị tư vấn giám sát đã làm việc xác nhận khối lượng cát thừa còn lại có 645.602m3.

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Ngày 5/9/2016, Ban quản lý KKT mở Chu Lai có Tờ trình số 154/TTr-KTM gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh kết quả trúng đấu giá tương đương với khối lượng cát thực tế tập kết tại bãi…là 646.602m3 cát tận thu, giá trúng đấu giá…là 14.887.300.000 đồng.

Kết luận thanh tra tỉnh khẳng định là: “Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn không có Quyết định điều chỉnh kết quả trúng đấu giá trên”.

Đến ngày 12/11/2018, Ban quản lý KKT mở Chu Lai có công văn số 1113/KTM-KHTH gửi Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam về việc nộp tiền bán cát tận thu từ dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ. Theo đó, khối lượng cát bàn giao và giá trị tiếp tục “tục xuống” còn là: Tổng khối lượng bàn giao 499.609,78m3; giá trị tương ứng 11.521.001.527 đồng.

Như vậy so với kết quả đấu giá ban đầu, sau 2 lần xác định lại khối lượng, khối lượng cát mất đi là 357.705,22m3 tương ứng với số tiền bị thất thoát 8.248.522.000 đồng. Tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc mua bán cát, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh kết quả đấu giá, xác định số công nợ…đều do ông Trần Đình Quang – Phó Trưởng Ban quản lý KKT mở Chu Lai ký – kết luận thanh tra nêu rõ.

“Đến thời điểm này, các văn bản nêu trên đang có hiệu lực thi hành và có giá trị pháp lý cao nhất trong việc xác định khối lượng cát còn lại bán đấu giá; đồng thời chưa được thay thế bằng các văn bản tương ứng khác có hiệu lực pháp luật”, kết luận thanh tra khẳng định.

Kết luận thanh tra tiếp tục khẳng định, Ban quản lý KKT mở Chu Lai tổ chức bán đấu giá cát thừa tận thu từ dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ theo hình thức bán đấu giá: Bán trọn gói, không kiểm đếm khi bàn giao tài sản.

Việc này có dấu hiệu nhằm mục đích “ưu ái” để cho nhà thầu trực tiếp thi công dự là Tập đoàn Thai Group trúng đấu giá mua cát, đồng thời cũng nhằm mục đích loại trừ, hạn chế các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác muốn tham gia đấu giá để mua khối lượng cát này.

Kết quả cuối cùng là Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam (công ty thuộc Tập đoàn Thai Group) là đơn vị vừa khai thác, vận chuyển, vừa trúng đấu giá mua khối lượng cát thừa nêu trên. Qua đó đã trực tiếp làm giảm tính hiệu quả, cạnh tranh trong đấu giá, dẫn đến thất thoát NSNN.

Ban quản lý KKT mở Chu Lai đã có các giải trình về nội dung này (do ông Trần Đình Quang ký) gửi Đoàn thanh tra, tuy nhiên quan xem xét giải trình cho thấy các nội dung giải trình của Ban quản lý KKT mở Chu Lai là không có cơ sở”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Kết luận thanh tra tỉnh Quảng Nam nêu rõ là tất cả các sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Thủ trưởng và Kế toán Ban KTM Chu Lai, Ban quản lý dự án hạ tầng và Trung tâm Phát triển hạ tầng.

Đây là việc làm trái cần phải được kiểm điểm để làm rõ va xử lý kỷ luật một cách nghiêm khắc đối với các cá nhân có sai phạm; chính vì vậy đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc này đến UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam để xem xét xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng đối với ông Trần Đình Quang và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Kiến nghị thu hồi nộp NSNN tổng số tiền sai phạm gần 13 tỷ đồng. Trong đó Ban quản lý KKT mở nộp vào ngân sách NN số tiền gần 4,5 tỷ đồng, do chưa thực hiện thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu. Công ty CP Đầu tư Thủy điện Quảng Nam nộp hơn 8,2 tỷ đông, tương ứng 357.705,22m2 cát.

Kiến nghị giảm trừ giá trị nghiệm thu quyết toán xây dựng hoàn thành tổng số tiền hơn 18,2 tỷ đồng của công trình phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ; hạng mục thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án trên.

Cũng liên quan đến Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, cuối năm 2018 ông Đỗ Xuân Diện - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc, dù ông Diện vẫn còn đến 6 năm mới đến tuổi nghỉ hưu.

Ngày 1/1/2019, UBND tỉnh Quảng Nam chính thức cho ông Diện nghỉ.

bài liên quan
Sai phạm tại Sở GD&ĐT Quảng Nam gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng

Sai phạm tại Sở GD&ĐT Quảng Nam gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng

Theo kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chuyển thông tin sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) nhận thầu sang cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam khẳng định, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đấu giá, một khối lượng cát trắng thừa của dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn ở tỉnh Quảng Nam bị mất đến 357.705m3, tương đương 8,2 tỷ đồng đã mất.
Mới nhất
Đọc nhiều
Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất ở Hà Giang

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất ở Hà Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất ở tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở.
Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm cứu nạn trong vụ sạt lở đất tại Hà Giang

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm cứu nạn trong vụ sạt lở đất tại Hà Giang

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn.
Tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công

Tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Tin bài khác
Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng ở An Giang gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng

Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng ở An Giang gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng

Gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng do thiếu trách nhiệm, nhóm 4 cựu cán bộ, nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở An Giang vừa bị khởi tố.
Vụ vợ dùng Xyanua đầu độc, sát hại chồng và người thân: Động cơ gây án của nghi phạm là gì?

Vụ vợ dùng Xyanua đầu độc, sát hại chồng và người thân: Động cơ gây án của nghi phạm là gì?

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường: Đây là vụ án hình sự phức tạp liên quan đến nhiều nạn nhân, thời gian thực hiện hành vi phạm tội kéo dài, việc thu thập chứng cứ sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng phân tích đánh giá các tình tiết của vụ án, thu thập các chứng cứ để chứng minh tội phạm...
Khởi tố 5 bị can liên quan sai phạm tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và một số đơn vị

Khởi tố 5 bị can liên quan sai phạm tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và một số đơn vị

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.
Triệt phá thêm đường dây cá độ bóng đá "khủng" mùa Euro 2024

Triệt phá thêm đường dây cá độ bóng đá "khủng" mùa Euro 2024

Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về đường dây cá độ bóng đá trên trang web: www.Perpa88.com.
Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện ở Thái Bình

Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện ở Thái Bình

Ngày 11/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Khoa (SN 1990, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự.
Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã sau 12 năm trốn khỏi trại giam

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã sau 12 năm trốn khỏi trại giam

Ngày 11/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà đã bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Điệp (50 tuổi, đăng ký thường trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) sau 12 năm lẩn trốn khỏi trại giam.
Công an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Công an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Với thủ đoạn tinh vi, từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế Bạc Liêu bị bắt

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế Bạc Liêu bị bắt

Ông Huỳnh Thanh Phong (58 tuổi) - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Y tế Bạc Liêu bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc có liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế của tỉnh này, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.
Vụ án cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong: Bi kịch xảy ra chỉ vì lời nói

Vụ án cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong: Bi kịch xảy ra chỉ vì lời nói 'cái đầu trọc'

Xuất phát từ lời trêu đùa cùng thái độ bỡn cợt, nghi phạm Đinh Xuân Sáng cùng các đồng phạm đã dùng súng, khiến cô gái 22 tuổi ở Long Biên, Hà Nội tử vong.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, bắt giữ 18 đối tượng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, bắt giữ 18 đối tượng

Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Hồ Xuân Hòa gắn mác về thăm quê ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) nhưng thực chất hoạt động, tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ các trận đấu diễn ra tại Euro 2024.
bao phap luat viet nam tang cuong doan ket thong nhat trong trien khai nhiem vu cong tac

Báo Pháp luật Việt Nam: Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ công tác

(PLM) - Sáng 12/7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng – Đoàn thể, kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp, các đồng chí lãnh đạo Ban biên tập cùng toàn thể viên chức, người lao động Báo Pháp luật Việt Nam.
bat 20 tan my pham kem danh rang tre em het han dang dap date moi

Bắt 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng trẻ em hết hạn đang dập date mới

(PLM) - Trên 50.000 sản phẩm là mỹ phẩm, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng đang được tẩy date và in dập date mới đã bị Cục QLTT Thành phố Hà Nội bắt quả tang.
thanh pho ho chi minh de xuat giam hoc phi cho moi cap hoc

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm học phí cho mọi cấp học

(PLM) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn.
can co co che de khong bo sot nhung nguoi that su co duc co tai

Cần có cơ chế để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài

(PLM) - Sáng 9/7, Đảng ủy, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
nam 2024 co the la nam nong nhat lich su

Năm 2024 có thể là năm nóng nhất lịch sử

(PLM) - Theo thông tin từ Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) công bố 8/7, tháng 6/2024 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận, tiếp nối chuỗi nhiệt độ kỷ lục có thể sẽ đưa năm 2024 trở thành năm nóng nhất trên thế giới.