Hà Nội 29 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 31 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 29°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 31°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Sai phạm tại Sở GD&ĐT Quảng Nam gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng

Địa phương
09/04/2024 11:41
Hoa Tiên
aa
Theo kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chuyển thông tin sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) nhận thầu sang cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/3, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 4 gói thầu mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư; 3 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư và Công ty AIC thực hiện.

Đối với 4 gói thầu, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngọai ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020" trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tổng kinh phí thực hiện Đề án từ 2012 - 2020 là trên 342 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia trên 274 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp trên 34 tỷ đồng, nguồn khác trên 34 tỷ đồng. Sở GD&ĐT mua sắm 4 gói thầu trang thiết bị day ngoại ngữ cho các trường phổ thông với tổng mức đầu tư gần 38 tỷ đồng, thực hiện cũng gần 38 tỷ đồng.

Cụ thể, gói thầu số 1 có giá trị gần 4 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh. Gói thầu số 2 có giá trị trên 16 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Gói thầu số 3 có giá trị trên 3 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp. Gói thầu số 4 có giá trị gói thầu gần 14 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi.

Gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng

Đối với 4 gói thầu mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư thì ở gói thầu số 1, Sở GD&ĐT tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh là không đúng quy định; Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định; Trình duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng theo quy định; Đề xuất giá hàng hóa trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có báo cáo kết quả thẩm định giá của cơ quan thẩm định giá là không đủ cơ sở để xác định mức độ chính xác, tin cậy của thông tin về giá tài sản là không đúng theo quy định.

Chuyến thông tin sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học sang cơ quan Công an
Sai phạm tại Sở GD&ĐT Quảng Nam gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng. (Ảnh: NLĐ)

Ở gói thầu số 2, Sở GD&ĐT lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định; Đề xuất giá hàng hóa trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ căn cứ vào thông tin chứng thư thẩm định giá, không có báo cáo kết quả thẩm định giá của cơ quan thẩm định giá là không đủ cơ sở để xác định mức độ chính xác, tin cậy của thông tin về giá tài sản là không đúng theo quy định; Không thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu theo quy định; Không thực hiện thẩm định đánh giá danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi phê duyệt đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định; Thực hiện thẩm định giá gói thầu số 2 về mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ không đúng theo quy định; Thẩm định giá gói thầu số 2 là trên 14 tỷ đồng dựa trên thông tin liên hệ qua điện thoại, email của một nhà cung cấp là không đủ cơ sở pháp lý theo quy định; Thẩm định lại giá gói thầu số 2 là gần 17 tỷ đồng dựa trên 3 mặt hàng tham khảo giá gói thầu tại các gói thầu mua sắm tương tự ở một số địa phương, 4 mặt hàng lấy theo giá tại Tờ trình số 301/TTr-STC ngày 14/6/2016 là không đủ cơ sở pháp lý theo quy định.

Trách nhiệm trong việc xác định, thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ (gói thầu số 2) không đúng theo quy định pháp luật, nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước thuộc về Sở GD&ĐT, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Ở gói thầu số 3, Sở GD&ĐT lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Ở gói thầu số 4, Sở GD&ĐT lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dụng tỉnh Quảng Nam phê duyệt hồ sơ mời thầu không đảm bảo công bằng minh bạch trong đấu thầu theo quy định.

Sở Tài chính thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Ngoài ra, các nhà thầu tham dự các gói thầu có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu năm 2013 mà Sở GD&ĐT không phát hiện.

Về quản lý và sử dụng kinh phí bán hồ sơ mời thầu, sai phạm với số tiền 2.617.600 đồng.

Về nghiệm thu, bàn giao số lượng, chất lượng, xuất xứ trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ tổng số tiền sai phạm gây thiệt hại ngân sách Nhà nước là gần 5 tỷ đồng. Cụ thể, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở GD&ĐT mua của AIC xuất xứ là Singapore nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường không có xuất xứ, với số tiền gần 1,5 tỷ đồng;

Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở GD&ĐT mua của AIC xuất xứ Singapore nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường là của Trung Quốc, với số tiền là trên 720 triệu đồng; Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở GD&ĐT mua của AIC xuất xứ là Đài Loan, nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường là không có xuất xứ với số tiền gần 2,7 tỷ đồng.

Công tác giao nhận không đảm bảo chặt chẽ, buông lỏng quản lý; Trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đã mua sắm không thực sự phát huy hiệu quả như Đề án đề ra, gây lãng phí lớn ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm sai phạm trong công tác nghiệm thu, bàn giao số lượng, chất lượng, xuất xứ trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT (ông Hà Thanh Quốc nguyên Giám đốc) và Tổ nghiệm thu.

Hiện nay, Đề án nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008 - 2020 đã kết thúc, các bên đã thực hiện thanh lý hợp đồng nên việc khắc phục, bồi thường hợp đồng là không thể thực hiện được.

Chuyển thông tin sai phạm sang cơ quan Công an

Theo kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với tập thế lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, 2016- 2021 và các cá nhân ông Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT), ông Thân Đức Sửu (Phó Giám đốc Sở Tài chính), ông Đỗ Xuân Anh (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh) do vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ tại 4 gói thầu thuộc Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

Đối với Sở Tài chính, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với tập thể Phòng Quản lý giá và công sản và cá nhân có liên quan do vi phạm các quy định về pháp luật về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu tại 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ, theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thông giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

so gd quang nam
Chuyển thông tin sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học sang cơ quan Công an. Ảnh minh hoạ.

Sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với tập thể văn phòng Sở, phòng Kế hoạch -Tài chính, Tổ lập hồ sơ mời thầu, Tổ thẩn định, Hội đồng đấu thầu và cá nhân liên quan do vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tại 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các bộ phận lập hồ sơ mời thầu, thẩm định và cá nhân liên quan do vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu tại 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị các tổ chức và cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền cụ thể 4.866.592.000 đồng. Trong đó, thu hồi số tiền sai phạm liên quan đến việc thực hiện các gói thầu dạy và học ngoại ngữ do AIC nhận thầu tại Sở GD&ĐT là 4.856.242.000 đồng

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển thông tin sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ, do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư và AIC nhận thầu sang cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

bài liên quan
Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam khẳng định, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đấu giá, một khối lượng cát trắng thừa của dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn ở tỉnh Quảng Nam bị mất đến 357.705m3, tương đương 8,2 tỷ đồng đã mất.
Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam khẳng định, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đấu giá, một khối lượng cát trắng thừa của dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn ở tỉnh Quảng Nam bị mất đến 357.705m3, tương đương 8,2 tỷ đồng đã mất.
Mới nhất
Đọc nhiều
Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến 4 người trong 1 gia đình bị vùi lấp, 1 người may mắn chạy thoát.
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về loại ma túy mới, cực độc

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về loại ma túy mới, cực độc

Hiện nay, Fentanyl – một loại ma túy cực độc đang bị lạm dụng phổ biến tại một số quốc gia trên thế giời và tiềm ẩn nguy cơ du nhập vào Việt Nam.
Tàu du lịch "siêu sang" tiếp tục đưa du khách đến thăm Hạ Long

Tàu du lịch "siêu sang" tiếp tục đưa du khách đến thăm Hạ Long

Tàu du lịch The World đạt tiêu chuẩn 6 sao, có 12 tầng được trang bị đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, ăn uống, mua sắm… phục vụ cho du khách hạng sang trên thế giới có nhu cầu du lịch khám phá thế giới bằng đường biển.
Tin bài khác
Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến 4 người trong 1 gia đình bị vùi lấp, 1 người may mắn chạy thoát.
Tàu du lịch "siêu sang" tiếp tục đưa du khách đến thăm Hạ Long

Tàu du lịch "siêu sang" tiếp tục đưa du khách đến thăm Hạ Long

Tàu du lịch The World đạt tiêu chuẩn 6 sao, có 12 tầng được trang bị đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, ăn uống, mua sắm… phục vụ cho du khách hạng sang trên thế giới có nhu cầu du lịch khám phá thế giới bằng đường biển.
Đồng Nai: Bắt giữ 8 thanh niên dùng hung khí chém người gây thương tích

Đồng Nai: Bắt giữ 8 thanh niên dùng hung khí chém người gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 35 ngày 3/6, Công an huyện Vĩnh Cửu nhận được tin báo tại quán nước của anh N.T.X trên bờ đập thuộc ấp 2, xã Hiếu Liêm có nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí chém người gây thương tích.
Ông Đặng Đức Hiệp được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Lạt

Ông Đặng Đức Hiệp được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Lạt

Ông Đặng Đức Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thông tin ban đầu về vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong tại TP Móng Cái

Thông tin ban đầu về vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong tại TP Móng Cái

Một vụ đuối nước tại khu vực đang thi công dự án tái định cư khu 5, phường Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh khiến 2 cháu bé là chị em ruột tử vong.
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở Bắc Giang khiến 3 người thiệt mạng

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở Bắc Giang khiến 3 người thiệt mạng

Công an tỉnh Bắc Giang xác định ngọn lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện ở tầng 1 của ngôi nhà, sau đó lan sang các vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt... khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc khiến các nạn nhân tử vong.
Thành phố Vĩnh Yên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2024

Thành phố Vĩnh Yên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND TP Vĩnh Yên đã đặt được nhiều thành tựu quan trọng khi tốc độ tăng trưởng bình quân của thành phố ước đạt 7,1%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.292 tỷ đồng bằng 45% so với dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ.
Đồng Nai: Hơn một ngàn người tham dự Ngày Quốc tế Yoga TP. Biên Hoà

Đồng Nai: Hơn một ngàn người tham dự Ngày Quốc tế Yoga TP. Biên Hoà

Ngày 16/6, tại Công viên Dương Tử Giang, UBND thành phố Biên Hoà phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh và Liên đoàn thể dục tỉnh Đồng Nai tổ chức Ngày Quốc tế Yoga thành phố Biên Hoà năm 2024.
Cây xanh ở Hà Nội bật gốc, đè bẹp 7 xe ô tô con trong mưa lớn

Cây xanh ở Hà Nội bật gốc, đè bẹp 7 xe ô tô con trong mưa lớn

Sau trận mưa giông lớn và cuối giờ chiều ngày 16/6 đã làm 3 cây phượng tại đường Nguyễn Phan Chánh, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, bị bật gốc đổ, đè trúng 7 chiếc ô tô đỗ trên đường.
Chiêm ngưỡng các gian hàng nông sản ở Mường La

Chiêm ngưỡng các gian hàng nông sản ở Mường La

Nhiều mặt hàng nông sản OCOP địa phương được sản xuất từ chính đôi bàn tay của người nông dân và các Hợp tác xã, đã được trưng bày trong các gian hàng sản phẩm nông sản ở quảng trường trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thu hút rất đông đảo người dân và du khách đến thăm quan, trải nghiệm.
vu chay tai pho dinh cong ha da tim duoc 4 thi the

Vụ cháy tại phố Định Công Hạ, đã tìm được 4 thi thể

(PLM) - Liên quan tới vụ cháy tại số nhà 207 phố Định Công Hạ mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 04 thi thể. Theo ghi nhận Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Được biết qua công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 04 thi thể. Hiện đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
thu tuong du hoi nghi gioi thieu mo hinh chuyen doi so thanh cong cap bo nganh

Thủ tướng dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành

(PLM) - Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số phối hợp với Toà án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
dien dan bao chi thang sau lan thu iii nam 2024 kinh te bao chi truyen thong viet nam trong boi canh phat trien kinh te so

Diễn đàn Báo chí “tháng sáu”, lần thứ III - năm 2024: Kinh tế Báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số

(PLM) - Ngày 14/6/2024 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TTTT - Nguyễn Huy Dũng cho biết: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn thu từ hoạt động quảng cáo bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, doanh thu từ quảng cáo luôn chiếm trên 60%, thậm chí, đối với một số cơ quan báo chí là trên 90%. Tuy nhiên, hiện nay, các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống.
bao chi dong hanh chung suc cung luc luong cong an nhan dan

Báo chí đồng hành, chung sức cùng lực lượng công an nhân dân

(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.
ha noi lap lai trat tu do thi xung quanh ho van quan

Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị xung quanh hồ Văn Quán

(PLM) - Nhận được phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xung quanh hồ Văn Quán, lực lượng chức năng phường Văn Quán đã vào cuộc xử lý, lập lại trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị.