Hà Nội 29 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 30 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 24 °C
  • Hà Nội Hà Nội 29°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 30°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 24°C

Năm 2023, không phải Hậu Giang, Quảng Ninh, đây mới là tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước

Thương trường
08/01/2024 06:23
Nhã Vân
aa
Năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt 13,45%, đứng thứ nhất cả nước; quy mô GRDP được mở rộng, đứng thứ 12 cả nước.


Ngày 06/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt 13,45%, đứng thứ nhất cả nước

Năm 2023, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân; các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Bacgiang_kcn

Một góc KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

14/15 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt 13,45%, đứng thứ nhất cả nước; quy mô GRDP được mở rộng, đứng thứ 12 cả nước và đứng đầu các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc bộ. GRDP bình quân đầu người đứng thứ 23 cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Nông nghiệp phát triển toàn diện. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, chỉ số PCI của tỉnh năm 2022 tăng vượt bậc, đứng thứ 2 cả nước. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tăng mạnh, trong đó thu hút đầu tư FDI đứng thứ 4 cả nước.

Công nghiệp phát triển mạnh, sản xuất công nghiệp tăng 20,2% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá toàn diện, ổn định. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, toàn tỉnh có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế toàn tỉnh có 154/182 xã, chiếm 84,6%; huyện Lục Nam đã được hội đồng thẩm định Trung ương thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

vietyen56

Lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được tổ chức vào ngày 18/01/2024 (tức ngày 08/12/2023 Âm lịch) tại Quảng trường Thân Nhân Trung, đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Các lĩnh vực dịch vụ, thương mại tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 52,4 tỷ USD, tăng 20,9%. Du lịch của tỉnh có nhiều khởi sắc. Hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh. Tổng thu ngân sách cả năm đạt hơn 17.200 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng KT-XH thiết yếu tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; nhiều công trình quan trọng được đầu tư xây dựng và hoàn thành đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2023 trên 13.500 tỷ đồng; giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,8% kế hoạch, nằm trong nhóm 13 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân cao.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,63%, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm 13,4% (xuống còn 13,6%). Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đặc biệt đã tổ chức thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã đạt được trong năm qua. Đồng thời chúc mừng 32 tổ chức đảng và 29 đảng viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, vinh dự được khen thưởng.

Đồng chí nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Muốn hoàn thành được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 thì bắt buộc phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm để chủ động thích ứng linh hoạt, tận dụng tốt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục đẩy mạnh phát triển.

Bacgiang1

TP Bắc Giang nhìn từ trên cao. Ảnh Quang Vũ

Bên cạnh đó, cần xác định rõ nguồn lực từ tư duy, động lực từ đổi mới, sức mạnh từ Nhân dân; luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan, tư tưởng tự bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Mọi rào cản, nút thắt, điểm nghẽn, mọi khó khăn, vướng mắc đều phải được giải quyết, tháo gỡ kịp thời, kiên quyết không để cản trở, kìm hãm sự phát triển. Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 ngay trong năm 2024.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Bám sát, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác xây dựng đảng cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ; phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của BTV Tỉnh ủy, tạo chuyển biến sâu rộng hơn nữa về tư duy, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, không để vi phạm cá nhân trở thành vi phạm của tập thể, không để vi phạm lặp đi, lặp lại thành hệ thống. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.

vaithieubacgiang_AnNhien

Trái vải thiều Bắc Giang liên tục thắng lớn trong những năm gần đây. Ảnh An Nhiên

Về lĩnh vực phát triển KT-XH và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược về xây dựng thể chế, chính sách; phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát, xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2024, bao gồm cả các nhiệm vụ trọng tâm được BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Khuyến kích đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác.

Nâng cao năng lực dự báo, tính chủ động, linh hoạt trong xử lý, ứng phó trước các vấn đề mới phát sinh. Đồng thời, tiếp tục tập trung cao khắc phục những vấn đề hạn chế, tồn tại, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại cần thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, ổn định cho phát triển. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác, liên kết để tranh thủ, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 2686-CV/TU ngày 06/12/2023 của BTV Tỉnh ủy. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo Tết các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, các trường hợp khó khăn đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ đạo các phương án bảo đảm hàng hóa phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào Xuân mới. Ngay sau Tết, các cơ quan, đơn vị phải tập trung ngay vào công việc; không để dư âm ngày Tết kéo dài; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới.

Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí tin tưởng các cấp, các ngành, các địa phương sẽ hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tạo thế và lực mới vững tin bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Tổng cục Thống kê thì 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dẫn đầu cả nước trong năm nay gồm: Bắc Giang tăng 13,45%, Hậu Giang tăng 12,27%, Quảng Ninh tăng 11,03%, Khánh Hòa tăng 10,35%, TP Hải Phòng tăng 10,34% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của 5 địa phương này cũng khá ấn tượng, trong đó Bắc Giang tăng 19,3%, Hậu Giang tăng 13,94%, Quảng Ninh tăng 10,28%, Khánh Hòa tăng 20,7%, TP Hải Phòng tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước.

bài liên quan
Mới nhất
Đọc nhiều
An Giang: Những khoảnh khắc ấn tượng về truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

An Giang: Những khoảnh khắc ấn tượng về truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Hôm qua (19/6), BHXH tỉnh An Giang đã tổ chức hoạt động triển lãm và tổng kết Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Vương Thanh Mai giành Á quân 2 Tài năng nhí Việt Nam 2024

Vương Thanh Mai giành Á quân 2 Tài năng nhí Việt Nam 2024

Vòng chung kết trình diễn và trao giải cuộc thi Tài năng nhí Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam VOV, Hà Nội. Từ 500 thí sinh, Tài năng nhí Việt Nam 2024 đã tìm ra 18 thí sinh xuất sắc nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học.
Từ ngày 1/7 tiến hành thu thập sinh trắc học mống mắt khi công dân làm thẻ Căn cước

Từ ngày 1/7 tiến hành thu thập sinh trắc học mống mắt khi công dân làm thẻ Căn cước

Kể từ ngày 01/7/2024, khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước sẽ được thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.
Tin bài khác
Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Do chậm nộp tiền thuế và quá thời hạn nộp thuế, Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Do nợ thuế quá thời hạn nộp thuế, Công ty CP COMA 68 bị cưỡng chế số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định nêu rõ trong một văn bản ban hành mới đây.
Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland đã bị UBND tỉnh Bình Định phát hiện và ban hành quyết định xử phạt hành chính.
Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nghệ An: Tạo điều kiện

Nghệ An: Tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp 'bão phí' ở đường biển

Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.
san bay tan son nhat du kien don khoang 110000 khachngay giai doan cao diem he 2024

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 110.000 khách/ngày giai đoạn cao điểm hè 2024

(PLM) - Trong giai đoạn hè (từ tháng 6 đến tháng 8), trung bình sẽ có 680 chuyến bay đi và đến mỗi ngày qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, riêng các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, đạt tới 710 chuyến bay/ngày.
dai hoc cong doan to chuc hoi thao khoa hoc quoc gia quan tri nhan luc xanh trong boi canh chuyen doi so

Đại học Công Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”

(PLM) - Sáng ngày 20/6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia thảo luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đại diện Công đoàn ngành Trung ương; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học cùng các đồng chí Phó hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn.
toa dam chia se kinh nghiem gop phan trien khai hieu qua de an so 06

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần triển khai hiệu quả đề án số 06

(PLM) - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
bo truong bo y te thong tin vu viec lanh dao vien phap y tam than bi bat

Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin vụ việc lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần bị bắt

(PLM) - Liên quan đến sự việc các cán bộ, nguyên cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà bị bắt giữ, triệu tập, chiều 17/6 trong buổi gặp mặt cung cấp thông tin cho báo chí quý II năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
nang cao nhan thuc cua doan vien thanh nien ve an ninh doi ngoai van hoa ung xu tren khong gian mang

Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về an ninh đối ngoại, văn hoá ứng xử trên không gian mạng

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (19/6/1925 – 19/6/2024), ngày 18/6, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình Toạ đàm: “Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và văn hoá ứng xử trên không gian mạng”.