Hà Nội 37 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 36 °C
Đà Nẵng 35 °C
Yên Bái 30 °C
  • Hà Nội Hà Nội 37°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 36°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 35°C
  • Yên Bái Hà Nội 30°C

Thanh Hóa: Nhiều sai phạm tại dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ"

Bất động sản
14/05/2024 16:28
Lê Hải
aa
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ".

Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kết luận Thanh tra, trong đó chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ", do CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư.

Được biết, Dự án khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 4602/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Dự án này có quy mô 68,68 ha, được xây dựng dọc theo hai bên bờ sông Đơ, thị xã Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn). Tiến độ thực hiện dự án sau khi được gia hạn là từ tháng 4/2012 - 4/2023.

songdo
Dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ", do CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư.

Theo kết luận Thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, qua kiểm tra cho thấy, việc UBND thị xã Sầm Sơn lập hồ sơ mời thầu, mời nhà đầu tư diện tích đất xây dựng nhà ở, đất dịch vụ, đất thương mại, đất chung cư cao tầng nhưng chỉ tính giá trị xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (642,787 tỷ đồng), không tính toán để đưa giá trị xây dựng nhà xây thô, các công trình dịch vụ, thương mại, chung cư cao tầng vào giá trị sàn làm ảnh hưởng đánh giá năng lực nhà đầu tư khi lựa chọn nhà đầu tư là không đúng quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BKHĐT.

Bên cạnh đó, Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không quy định đấu thầu, đấu giá tiền sử dụng đất. Do đó giá sàn để lựa chọn nhà đầu tư quy định tại tiết c điểm 2.3 khoản 2 mục III phần thứ ba của Thông tư không có tiền sử dụng đất phải nộp.

Mặt khác, Quyết định 3563/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ quy định: "tiền sử dụng đất 133.927.184.000 đồng là mức tối thiểu được sử dụng để lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư"; "Giá trị quyền sử dụng đất theo phương án nêu trên để lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và có giá trị trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện".

“Do đó, việc UBND thị xã Sầm Sơn đưa giá trị tiền sử dụng đất vào hồ sơ mời thầu là không đúng quy định”, Kết luận Thanh tra nhấn mạnh.

songdo2
Một góc hiện trạng KĐT Sông Đơ tại tỉnh Thanh Hoá.

Qua kiểm tra việc xác định tiền sử dụng đất đợt 1 (phân kỳ 1) cho thấy, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án KĐT sinh thái hai bên bờ Sông Đơ đã được UBND tỉnh phê duyệt lần cuối tại Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 (trước khi có quyết định giao đất đợt 1 tại Quyết định số3467/QĐ-UBND ngày 14/9/2017), do đó việc giao đất đợt 1 là lần đầu tiên UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất, diện tích đất giao cho nhà đầu tư là diện tích theo quy hoạch đã điều chỉnh.

Mặt khác, trước thời điểm xác định tiền sử dụng đất “nộp bổ sung”, UBND tỉnh Thanh Hóa chưa xác định tiền sử dụng đất (tại thời điểm có quyết định giao đất) lần nào. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh cũng chưa có cơ sở ban hành Thông báo tiền sử dụng đất phải nộp và do đó chưa xác định Công ty HUD4 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất giao đợt 1 (40.493m2)

Vì vậy, việc xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp này không được thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 76/2014/TT-BTC.

Thanh Hóa: Nhiều sai phạm tại dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ"
Hình ảnh thực tế tại Dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ".

Về số tiền 120.989.994.167 đồng “Giá trị quyền sử dụng đất diện tích giao phân kỳ 1 trước khi điều chỉnh quy hoạch” nêu trong Tờ trình 1206/TTr -STNMT của sở TN&MT, Biên bản họp và Thông báo 4256/HĐTĐGĐ ngày 12/10/2018 của Hội đồng thẩm định giá đất; Tờ trình số 1274/TTr-STNMT của sở TN&MT và Quyết định số 4172/QĐ- UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, trước thời điểm tháng 9/2018, chưa được UBND tỉnh xác định và quyết định phê duyệt, Cục Thuế Thanh Hóa chưa có Thông báo thu tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước để Công ty HUD4 thực hiện (NSNN chưa theo dõi số tiền này).

Do đó, việc Sở TN&MT xây dựng, trình phương án giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất và Thông báo kết quả thẩm định, sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt “tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung NSNN do điều chỉnh Quy hoạch chi tiết dự án KĐT sinh thái hai bên bờ sông Đơ: 1.752.548.000 đồng” (tại Quyết định số 4172/QĐ- UBND ngày 24/10/2018) trong khi chưa có Quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất diện tích giao phân kỳ 1 trước khi điều chỉnh quy hoạch, số tiền 120.989.994.167 đồng là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 76/2014/TT-BTC và khoản 3 Điều 108 Luật đất đai 2013.

Việc làm như trên của sở TN&MT và Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Thanh Hóa đã dẫn đến việc bỏ sót, xác định thiếu số tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước cho phân kỳ 1 là 120.989.994.167 đồng. Đến thời điểm thanh tra, không có cơ quan có thẩm quyền nào theo dõi số tiền phải thu về ngân sách nhà nước 120.989.994.167 đồng.

UBND TP Sầm Sơn đã có các văn bản yêu cầu Công ty HUD4 nộp tiền sử dụng (đất đợt 1) vào tài khoản tạm giữ của phòng Tài chính với số 22.734.284.298 đồng. Số tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm có quyết định giao đất đợt 1 tháng 9/2017 đối với diện tích đất 40.493 m2 (sau khi trừ số tiền Công ty HUD4 đã tạm nộp cho UBND TP. Sầm sơn - đã nộp vào NSNN) còn phải thu, nộp về NSNN là 98.255.709.869 đồng (120.989.994.167 đồng - 22.734.284.298 đồng).

Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-TTTH ngày 27/5/2022: “Thu tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất được giao đợt 1 - phân kỳ 1, tại dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 với số tiền là 98.255.709.869 đồng”.

Theo Kết luận Thanh tra, Công ty HUD4 đã nộp đủ 98.255.709.869 đồng vào Kho bạc tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, khi nhắc đến khuyết điểm, vi phạm và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan, Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nêu rõ trách nhiệm của CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 khi việc quy định trong hợp đồng với nội dung: Bên B (Công ty CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4) nộp tiền đầy đủ, kịp thời tiền GPMB cho UBND TP Sầm Sơn theo tiến độ GPMB là không đúng quy định tại Thông tư 03/2009 ngày 16/4/2009. Từ đó dẫn đến việc Công ty HUD4 nộp tiền GPMB chậm so với quy định nêu trên.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 cũng bị nêu trách nhiệm khi UBND thị xã Sầm Sơn và CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 khi lập biên bản “xác nhận phần diện tích đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư và tiền sử dụng đất đã nộp NSNN (đợt 1), nhưng lại ghi nội dung “sau khi điều chỉnh quy hoạch dự án, tổng diện tích đất kinh doanh (đợt 1) là 40.493m2, tương đương số tiền phải nộp ngân sách là 40.493 m2x 561.525 đồng = 22.737.823.000 đồng” “Số tiền sử đụng đất CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 đã nộp NSNN đến ngày 5/7/2017 là 22.737.823.000 đồng”. Việc ghi vào biên bản nội dung trên là không đúng trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014.

bài liên quan
Tạm giữ đối tượng mang theo tuýp sắt đến trụ sở Công an phường Phú Sơn gây rối

Tạm giữ đối tượng mang theo tuýp sắt đến trụ sở Công an phường Phú Sơn gây rối

Đối tượng Cường đã có 2 tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản và 1 lần đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; hiện nay, Công an phường Phú Sơn đang quản lý đối tượng theo diện nguy cơ trộm cắp tài sản.
Doanh nghiệp bị làm khó trong tham gia đấu giá, UBND Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ

Doanh nghiệp bị làm khó trong tham gia đấu giá, UBND Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ

Một công ty đấu giá bị nhiều doanh nghiệp phản ánh gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi mua hồ sơ đấu giá, vi phạm pháp luật trong việc đấu giá. UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng làm rỏ sự việc.
Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy tại quán Karaoke Galaxy

Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy tại quán Karaoke Galaxy

Trước đó, ngày 15/02, Đội CSĐTTP về Ma túy Công an huyện Hậu Lộc tiến hành kiểm tra quán Karaoke Galaxy đã phát hiện, bắt quả tang đối với nhóm đối tượng
Độc đáo bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Thanh Hóa

Độc đáo bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Thanh Hóa

Người Thái ở Thanh Hóa có ngôn ngữ, chữ viết cùng những sắc thái văn hóa riêng. Trong xu thế hội nhập, phát triển, văn hóa truyền thống của người Thái có sự tiếp biến, thay đổi cho nên cần bảo tồn gắn với phát huy bền vững bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số này.
Mới nhất
Đọc nhiều
Bắc Giang sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Bắc Giang sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Theo đó, tỉnh Bắc Giang sẽ sắp xếp 32 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 15 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập 13 phường thuộc thành phố Bắc Giang, 05 phường thuộc thị xã Chũ, 02 thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn.
Đề xuất sửa đổi một số hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Đề xuất sửa đổi một số hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính có tờ trình gửi Chính phủ Về dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Trong đó đề xuất sửa đổi một số hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Một người phụ nữ vừa đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con đã bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.
Tin bài khác
Xử phạt Công ty Công nghệ Lens Việt Nam xây dựng không phép

Xử phạt Công ty Công nghệ Lens Việt Nam xây dựng không phép

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam 140 triệu đồng vì xây dựng không phép.
Một huyện của Hà Nội vừa đấu giá đất thành công, thu về ngân sách gần 200 tỷ đồng

Một huyện của Hà Nội vừa đấu giá đất thành công, thu về ngân sách gần 200 tỷ đồng

Phiên đấu giá thu hút 197 khách hàng tham dự với 604 hồ sơ. Sau một buổi chiều đấu giá công khai, dân chủ, phiên đấu giá đã thành công tốt đẹp.
Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Khi nào cơ quan nhà nước được hủy sổ đỏ đã cấp?

Nếu bị thu hồi sổ đỏ theo quy định nhưng người dân lại cố tình không giao nộp thì cơ quan chức năng có quyền hủy Sổ đỏ đã cấp.
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu NT-09 thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Huyện Gia Lâm có thêm công viên rộng 14 ha

Huyện Gia Lâm có thêm công viên rộng 14 ha

Ngày 11/6, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã chính thức khởi công xây dựng công viên Gia Lâm với diện tích khoảng 14 ha, vốn đầu tư khoảng 286 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện.
Bảo đảm Luật Đất đai đồng bộ, thống nhất với các luật khác

Bảo đảm Luật Đất đai đồng bộ, thống nhất với các luật khác

Ngày 11/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia và kết nối trực tuyến với 63 địa phương về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (dự thảo Nghị định).
Hải Phòng: Tổ chức bốc thăm lựa chọn vị trí tái định cư Dự án Khu NƠXH tại Tổng kho 3 Lạc Viên

Hải Phòng: Tổ chức bốc thăm lựa chọn vị trí tái định cư Dự án Khu NƠXH tại Tổng kho 3 Lạc Viên

UBND quận Ngô Quyền đã tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn vị trí tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội (NƠXH) tại Tổng kho 3 Lạc Viên.
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N11 huyện Gia Lâm

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N11 huyện Gia Lâm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch ký hiệu C4.
Quốc hội xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024

Quốc hội xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024

Chiều 8/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Hà Nam sẽ có thêm dự án NƠXH và nhà ở công nhân tại huyện Kim Bảng

Hà Nam sẽ có thêm dự án NƠXH và nhà ở công nhân tại huyện Kim Bảng

UBND tỉnh Hà Nam vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng.
bao phap luat viet nam sinh hoat chuyen de ve quy dinh so 144 qdtw cua bo chinh tri

Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(PLM) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
ha giang 2 nguoi thiet mang do mua lu

Hà Giang: 2 người thiệt mạng do mưa lũ

(PLM) - Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, do tình hình mưa to kéo dài, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu đối với nhiều hộ dân.
chuong my ha noi phan no be gai 14 tuoi bi nhom ban hanh hung ep dung chat kich thich

Chương Mỹ, Hà Nội: Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị nhóm bạn hành hung, ép dùng chất kích thích

(PLM) - Chiều ngày 06/06, bé gái N.T.N (14 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, bị 1 nhóm bạn cùng trang lứa hành hung, lột quần áo và ép hút thuốc lá, dẫn đến hoảng loạn tâm lý, phải nằm điều trị tại bệnh viện.
ha noi hang tram si tu cung phu huynh den van mieu cau may truoc ky thi vao lop 10 thpt

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLM) - Vào những ngày cuối trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu mong thi cử may mắn, thuận lợi.
nhung truong hop bat buoc phai doi the can cuoc cong dan sang the can cuoc tu 172024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

(PLM) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp dưới đây vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.