Hà Nội 27 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 27 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 27°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 27°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Tiến độ các dự án Cụm công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thương trường
30/03/2023 08:52
Quang Vũ
aa
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến hết tháng 3/2023, tỉnh Bắc Giang thành lập được 54 CCN với tổng diện tích 2.168 ha, trong đó 32 CCN có hạ tầng kỹ thuật đi vào hoạt động với diện tích 1.010 ha.


Tin nên đọc

Hiện nay, diện tích đất công nghiệp cho doanh nghiệp thứ cấp thuê là 517 ha với 248 dự án, vốn đầu tư thực hiện 9.005/32.765 tỷ đồng tổng vốn đăng ký, trong đó 223 dự án đã đi vào hoạt động, 25 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, tạo việc làm cho hơn 46 nghìn lao động.

Về công tác đầu tư và xây dựng hạ tầng, 16 cụm công nghiệp (CCN) được giao cho các chủ đầu tư là UBND cấp huyện, doanh nghiệp làm chủ đầu tư có tổng diện tích 202 ha, chủ yếu là các CCN được thành lập năm 2011 tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/3/2011. Diện tích các CCN nhỏ (trung bình 12,6 ha/cụm), cơ bản đã lấp đầy 100%.

org_90fbe141b1e1db32_1615356296000

Một trong nhiều dự án CCN, KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh Chí Kiên

Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật của các CCN chưa được đầu tư đồng bộ do trước đây phần lớn UBND cấp huyện không có ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng CCN, các đơn vị thứ cấp có dự án đã tự đầu tư phần dự án của mình.

38 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư có tổng diện tích 1.966 ha. Một số CCN đã được triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh như: CCN Nham Sơn - Yên Lư (huyện Yên Dũng); CCN Việt Tiến (huyện Việt Yên); CCN Hợp Thịnh, CCN Thanh Vân (huyện Hiệp Hòa); CCN Tân Hưng (huyện Lạng Giang).

Tại buổi làm việc ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cho hay: Hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Công tác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), cho thuê đất, đầu tư hạ tầng còn chậm; việc kiểm tra, đôn đốc và báo cáo, đề xuất Sở Công Thương hàng tháng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, địa phương và chủ đầu tư đã nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong công tác GPMB; tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; các thủ tục hành chính về xây dựng, PCCC; công tác quy hoạch chi tiết; tiến độ đầu tư như hoàn thiện thủ tục giao đất cho chủ đầu tư, quá trình triển khai đầu tư;…

Để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Huyện Hiệp Hòa

- CCN Việt Nhật (khoảng 2,67ha), CCN Hà Thịnh (khoảng 7,83ha), CCN Hợp Thịnh (khoảng 5,6ha): Hoàn thành GPMB và cho thuê đất xong trong tháng 6/2023.

- CCN Jutech (khoảng 40ha), CCN Đoan Bái (khoảng 24,6ha): Hoàn thành GPMB và cho thuê đất xong trong tháng 08/2023.

- CCN Đoan Bái - Lương Phong 1 (khoảng 50ha), CCN Đoan Bái - Lương Phong 2 (khoảng 19,1ha giai đoạn 1 và 53,5ha giai đoạn 2): Hoàn thành GPMB và cho thuê đất xong trong năm 2023.

- CCN Đoan Bái - Lương Phong 1, CCN Đoan Bái - Lương Phong 2: Khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung xong trong tháng 6/2023.

CCNVietNhat

Cụm công nghiệp Việt Nhật trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

2. Huyện Việt Yên

- CCN Trung Sơn - Ninh Sơn: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối xong trong tháng 6/2023;

- CCN Tăng Tiến: Hoàn thành GPMB diện tích khoảng 1,05ha còn lại và cho thuê đất toàn bộ diện tích còn lại (khoảng 4,48ha), xong trong tháng 6/2023.

- UBND huyện Việt Yên chủ trì, phối hợp thống nhất với UBND huyện Yên Dũng khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong GPMB CCN Tăng Tiến đối với các hộ gia đình thuộc xã Nội Hoàng xâm canh đảm bảo theo tiến độ nêu trên.

3. Huyện Tân Yên

- CCN Đồng Đình: Hoàn thành cho thuê đất đợt 1 khoảng 20ha xong trước ngày 15/4/2023; hoàn thành GPMB diện tích khoảng 2,4ha còn lại và cho thuê đất toàn bộ diện tích còn lại khoảng 27ha xong trong tháng 5/2023.

- CCN Lăng Cao: Hoàn thành cho thuê đất đợt 2 khoảng 08ha xong trước ngày 15/4/2023; hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 12,2ha còn lại xong trong tháng 8/2023.

- UBND huyện Tân Yên tổ chức buổi làm việc mời Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan để xem xét giải quyết cụ thể những khó khăn liên quan đến 01 hộ gia đình có diện tích đất thu hồi khoảng 3,2ha, xong trước ngày 06/4/2023.

4. Huyện Lạng Giang

- CCN Nghĩa Hòa; CCN Đại Lâm: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa xong trong tháng 6/2023;

- CCN Hương Sơn: Hoàn thành thuê đất đợt 3 khoảng 21,7ha xong trước ngày 15/4/2023; hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 2,7ha còn lại xong trong tháng 5/2023.

- UBND huyện Lạng Giang chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư CCN Hương Sơn, cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với phần diện tích khoảng 3,2ha chồng lấn với đường gom cao tốc.

5. Huyện Lục Nam

- CCN Lan Sơn 2, CCN Tiên Hưng: Hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa xong trong tháng 5/2023;

- UBND huyện Lục Nam chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư CCN Lan Sơn 2 giải quyết việc di chuyển 02 nghĩa trang thuộc thôn Muối và thôn Chính Thượng, xã Lan Mẫu trong phạm vi thực hiện dự án.

6. Huyện Yên Dũng

- CCN Yên Lư: Hoàn thành cho thuê đất đợt 2 khoảng 2,74ha xong trong tháng 4/2023; hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích còn lại khoảng 1,75ha xong trong tháng 7/2023.

- CCN Nội Hoàng: Hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 0,7ha còn lại xong trong tháng 8/2023.

20230327165012-f996_wm.

Cụm Công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng. Ảnh batdongsan.com.vn

7. Thành phố Bắc Giang

- CCN Dĩnh Trì: Hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 0,9ha còn lại xong trong tháng 5/2023.

- CCN Tân Mỹ: Hoàn thành GPMB và cho thuê đất diện tích khoảng 1,02ha còn lại xong trong tháng 5/2023.

Tại buổi làm việc ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB các CCN trên địa bàn tỉnh, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong GPMB, tập trung cao cho việc đảm bảo vị trí tiếp nhận và tổ chức di chuyển mộ được thuận lợi nhanh chóng.

Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất theo tiến độ, kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công xây dựng, đầu tư hạ tầng theo quy định. Tổ chức thiết lập, quản lý chặt chẽ hồ sơ trong công tác GPMB, cho thuê đất theo quy định; ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương; kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Tăng cường đối thoại, vận động, giải quyết đơn thư, khiếu nại của Nhân dân. Rà soát quy hoạch đối với 10 CCN mới thành lập, kịp thời báo cáo, đề xuất, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Chủ đầu tư các CCN đảm bảo kinh phí GPMB, chủ động phối hợp với địa phương, các sở, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường GPMB, cho thuê đất. Chủ động tiếp cận mặt bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích đã được giao./.

bài liên quan
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
UBND huyện Văn Chấn yêu cầu làm rõ vụ công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép

UBND huyện Văn Chấn yêu cầu làm rõ vụ công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép

UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu làm rõ việc công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép.
Quảng Ninh: 270 tân binh TP Cẩm Phả hăng hái lên đường nhập ngũ

Quảng Ninh: 270 tân binh TP Cẩm Phả hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 25/2, tại Quảng trường 12/11 cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, TP Cẩm Phả tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 270 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.
Quảng Ninh: Triệu tập 2 đối tượng nằm trên quốc lộ chụp ảnh "câu like"

Quảng Ninh: Triệu tập 2 đối tượng nằm trên quốc lộ chụp ảnh "câu like"

Trải chiếu ra quốc lộ lúc nửa đêm nằm chụp ảnh đăng mạng xã hội câu like, 2 đối tượng bị cơ quan Công an triệu tập xử lý vi phạm.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công ty TNHH Quốc tế DOSAN cho Công ty khác mượn nhà xưởng “không đúng mục đích”

Công ty TNHH Quốc tế DOSAN cho Công ty khác mượn nhà xưởng “không đúng mục đích”

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định chỉ sau khi kết thúc thanh tra đối với Công ty TNHH Quốc tế DOSAN.
Bắt giữ đối tượng giả danh công an, lửa đảo nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin

Bắt giữ đối tượng giả danh công an, lửa đảo nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin

Ngày 12/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng mang theo súng quân dụng dạo phố

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng mang theo súng quân dụng dạo phố

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai đã lên mạng xã hội tìm cách đặt mua 01 khẩu súng, 02 viên đạn quân dụng với giá 10 triệu đồng để “phòng thân”.
Tin bài khác
Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Do chậm nộp tiền thuế và quá thời hạn nộp thuế, Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Do nợ thuế quá thời hạn nộp thuế, Công ty CP COMA 68 bị cưỡng chế số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định nêu rõ trong một văn bản ban hành mới đây.
Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland đã bị UBND tỉnh Bình Định phát hiện và ban hành quyết định xử phạt hành chính.
Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nghệ An: Tạo điều kiện

Nghệ An: Tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp 'bão phí' ở đường biển

Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.
khai mac le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to nam giap thin 2024

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024

Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
chuong trinh thien nguyen song yeu thuong suc manh tu long nhan ai

Chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương”: Sức mạnh từ lòng nhân ái

Ngày 10/4, Ban Doanh nhân và Pháp luật - Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương” - tới thăm và tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội (Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội) và 23 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 16 năm ra mắt ấn phẩm Doanh nhân và Pháp luật.Chương trình đầy ý nghĩa đã để lại nhiều cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” truyền thống của người dân Việt Nam .
giam thieu lao dong tre em vi thanh nien

Giảm thiểu lao động trẻ em vị thành niên

Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
bo noi vu dong y hoan doi ngay lam viec dip 304 15 de nghi 5 ngay lien tuc

Bộ Nội vụ đồng ý hoán đổi ngày làm việc dịp 30/4, 1/5 để nghỉ 5 ngày liên tục

Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4-1/5.
bao tang ha noi doi moi de thu hut khach du lich

Bảo tàng Hà Nội đổi mới để thu hút khách du lịch

Kho cơ sở của bảo tàng Hà Nội hiện đang lưu giữ hơn 70 nghìn tài liệu, hiện vật với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau. Đây là những di sản văn hoá quý giá là tiềm năng nội lực để bảo tàng tổ chức các cuộc trưng bày, giới thiệu về lịch sự phát triển hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội, thủ đô văn hiến. Hiện bảo tàng Hà Nội đã thực hiện xong phần nội dung trưng bày, thiết kế kỹ thuật. Hiện đang tiến hành tổ chức thi công trưng bày.