Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 35 °C
Hải Phòng 30 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 24 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 35°C
  • Hải Phòng Hà Nội 30°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 24°C

Tự chủ mở ngành đào tạo, nhiều trường Đại học vi phạm

Giáo dục
13/04/2024 13:43
Hoa Tiên
aa
Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra quan đến quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục ĐH và các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo tại một số trường ĐH.

Theo đó, Học viện (Học viện) Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Hoa Sen, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM)... đã vi phạm trong việc mở và đào tạo ngành học mới .

Giảng viên ngành Luật chưa bảo đảm quy định

Theo kết luận thanh tra, Học viện tự chủ mở 3 ngành đào tạo trình độ ĐH chưa có trong Danh mục của Bộ GD&ĐT, gồm: Ngành Công nghệ sinh dược, ngành Kinh tế số và ngành Khoa học dữ liệu & trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, ngành Quản lý kinh tế cũng chưa có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục ĐH trình độ ĐH; 9/43 ngành đào tạo chưa có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục ĐH ban hành.

Đội ngũ giảng viên (GV) cơ hữu ngành Luật chưa bảo đảm quy định có tối thiếu 3 Tiến sĩ với ngành học thuộc lĩnh vực Pháp luật. Đối với đội ngũ GV giảng dạy chương trình Tiến sĩ, các GV chịu trách nhiệm chủ trì ngành không trùng với GV cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ của các ngành khác, có kinh nghiệm quản lý đào tạo, giảng dạy ĐH tối thiểu 3 năm trở lên.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Trụ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh Như Trường

Từ thời điểm tháng 6/2023, Hội đồng Học viện hóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 có 20 thành viên, chưa bảo đảm quy định của Luật Giáo dục ĐH. Trách nhiệm để xảy ra hạn chế, thiếu sót trên thuộc về Hội đồng Học viện, Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác tổ chức cán hộ và các cá nhân có liên quan.

Về các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo, đội ngũ GV cơ hữu ngành Luật chưa bảo đảm quy định có tối thiểu 3 Tiến sĩ với ngành học thuộc lĩnh vực Pháp luật. Trách nhiệm để xảy ra thiểu sót trên thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn và các bộ phận quản lý tố chức đào tạo ngành.

Tự chủ mở ngành đào tạo, nhiều trường Đại học vi phạm
Tự chủ mở ngành đào tạo, 6 trường Đại học vi phạm (Trong ảnh là Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn).

Trong thời kỳ thanh tra, từ ngày 1/1/2021 - 9/9/2022, trong khi trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn chưa đủ điều kiện tự chủ theo quy định thì Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định mở 3 ngành trình độ ĐH, 2 ngành trình độ Thạc sĩ và 1 ngành trình độ Tiến sĩ, sử dụng dấu của trường là chưa đúng quy định; Thời điểm trường ban hành Quyết định mở ngành Hàn Quốc học trình độ Thạc sĩ, ngành Hàn Quốc học trình độ ĐH của trường chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định. Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót nêu trên thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách mở ngành và bộ phận tham mưu của trường.

Từ ngày 9/9/2022 trở về trước, trường chưa đủ điều kiện tự chủ theo quy định. Trách nhiệm thuộc về ĐH Quốc gia TP HCM; HĐT và Chủ tịch HĐT trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn; Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM giao các trường ĐH thành viên ban hành Quyết định mở ngành đào tạo khi các trường này chưa đủ điều kiện tự chủ là vi phạm quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách mở ngành đào tạo và bộ phận tham mưu của ĐH Quốc gia TP HCM.

Không tuyển sinh hoặc tuyển sinh thấp

Cũng theo kết luận thanh tra, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, có 7 ngành đào tạo trình độ ĐH, trường có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT dừng tuyển sinh, trong đó có ngành, khi thực hiện mở ngành đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ, dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.

Tại thời điểm mở ngành, 7/9 ngành trường tự chủ mở có GV chủ trì, tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở, Trường tự xác định các GV chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy ĐH và có công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định. Trách nhiệm đế xảy ra thiếu sót thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan thuộc trường.

trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Trường ĐH Hoa Sen không tổ chức tuyển sinh và/hoặc không tuyển sinh được 6 ngành từ năm 2021-2022, ngành Nhật Bản học từ năm học 2022 - 2023 và tạm dừng tuyển sinh 4 ngành. Trong đó có ngành, khi thực hiện mở ngành, trường đã khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành. Tại thời điểm mở ngành, 12 ngành trình độ ĐH, trường tự chủ mở có GV chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Trách nhiệm này thuộc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan của trường.

Trường ĐH Thủ Dầu Một khi mở ngành đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác tuyến sinh của trường.

Tại thời điểm mở ngành, có 7/16 ngành trường tự chủ mở có GV chủ trì, tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Trường tự xác định các GV chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy ĐH và có công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách mở ngành và bộ phận tham mưu của trường.

Trước sai phạm của các trường, Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị Bộ GD&ĐT sửa các quy định hiện hành như làm rõ các quy định tại thông tư 17/2021 và 02/2022 về đội ngũ GV cơ hữu khi mở ngành; Sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2022 theo hướng quy định rõ việc xác định ngành của GV cơ hữu chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo; Hướng dẫn các trường xử lý theo quy định đối với các ngành không tổ chức tuyển sinh, không tuyển sinh được hoặc tạm dừng tuyển sinh…

bài liên quan
“Cơ sở giáo dục Đại học cần nỗ lực hơn trong nghiên cứu, đào tạo”

“Cơ sở giáo dục Đại học cần nỗ lực hơn trong nghiên cứu, đào tạo”

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, các cơ sở giáo dục Đại học của Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong nghiên cứu và đào tạo để có thể đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là những ngành công nghệ cao.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục Đại học

Bộ GD&ĐT hướng dẫn vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục Đại học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục Đại học và các trường Cao đẳng sư phạm công lập.
Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, Trường ĐH Trưng Vương bị phạt 130 triệu đồng

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, Trường ĐH Trưng Vương bị phạt 130 triệu đồng

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, trường Đại học (ĐH) Trưng Vương (gọi là Trường) đã nộp 130 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 17 ngày 2/2/2024 của Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT.
Bộ GD&ĐT "nhắc" các cơ sở giáo dục Đại học liên quan việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD&ĐT "nhắc" các cơ sở giáo dục Đại học liên quan việc cấp văn bằng, chứng chỉ

Theo văn bản số 960 /BGDĐT-QLCL về đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng của Bộ GD&ĐT, các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Các tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Cục Quản lý chất lượng về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 16/1/2024 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Mới nhất
Đọc nhiều
Vụ cháy nhà trọ 14 người chết ở Hà Nội: Ai là người chịu trách nhiệm?

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết ở Hà Nội: Ai là người chịu trách nhiệm?

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường: Đây là vụ hỏa hoạn thương tâm khiến nhiều người chết, một số người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có hướng xử lý phù hợp với quy đ
Tây Ninh: Nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

Tây Ninh: Nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 24/5, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức pháp chế.
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 23/5/2024 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Tin bài khác
Chú trọng giáo dục về giới tính và pháp luật: Để con không “vô tình” phạm tội

Chú trọng giáo dục về giới tính và pháp luật: Để con không “vô tình” phạm tội

Từ trước đến nay, câu chuyện giáo dục giới tính thường được nhắc đến nhiều ở khía cạnh bảo vệ con trẻ khỏi kẻ xấu. Tuy nhiên, có một yếu tố đáng được quan tâm mà nhiều phụ huynh “bỏ qua”, đó là giáo dục để các bé trai không chỉ không trở thành nạn nhân của hành vi xâm hại, mà còn tránh “lầm đường lạc lối”, trở thành kẻ phạm tội.
Phụ huynh đừng

Phụ huynh đừng 'khoe điểm'

Những tháng cuối cùng của niên học 2023 - 2024 đang dần khép lại. Bên cạnh niềm vui vì một kỳ nghỉ hè sắp tới, vẫn còn đó “căn bệnh thành tích” đến từ chính một số phụ huynh học sinh.
Tuyên dương, khen thưởng 820 học sinh tiêu biểu Thủ đô

Tuyên dương, khen thưởng 820 học sinh tiêu biểu Thủ đô

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023-2024.
Trường hợp được miễn các bài thi tốt nghiệp THPT?

Trường hợp được miễn các bài thi tốt nghiệp THPT?

Tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT quy định 3 trường hợp được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT.
139 học sinh được miễn nhiễm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng đại học 2024

139 học sinh được miễn nhiễm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng đại học 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng ngành Giáo dục mầm non về việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 đối với 139 học sinh lớp 12.
Danh sách 201 điểm thi lớp 10 năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội

Danh sách 201 điểm thi lớp 10 năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách 201 điểm thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.
Phê duyệt thêm 2 đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Phê duyệt thêm 2 đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thêm 2 quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
Hà Nội lần đầu quy định các vật dụng cấm mang vào phòng thi lớp 10

Hà Nội lần đầu quy định các vật dụng cấm mang vào phòng thi lớp 10

2024 là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới với điều chỉnh quan trọng về danh mục vật dụng được phép mang vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.
Chứng chỉ hành nghề có làm "khó" giáo viên?

Chứng chỉ hành nghề có làm "khó" giáo viên?

Tại Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà giáo mới đây, ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, hiện nay nhiều người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dạy học nhưng vẫn tự xưng là nhà giáo. Từ thực tế đó, việc cấp chứng chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giáo dạy học, tham gia thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục khác. Khi đó, họ chỉ cần xuất trình chứng chỉ mà không cần phải qua kỳ sát hạch.
124 tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh về chiến thắng Điện Biên Phủ

124 tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh về chiến thắng Điện Biên Phủ

Ban tổ chức đã lựa chọn ra được 124 tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ.
ha noi dieu tra nguyen nhan vu chay nha tro o trung kinh khien 14 nguoi tu vong

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

(PLM) - Xuyên đêm và rạng sáng ngày 24/5, các lực lượng chức năng thành phố đã nỗ lực cứu hoả ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong đều là người ở trọ trong khu nhà trên.
tu 17 ngan hang co quyen phong toa tai khoan nhan chuyen khoan nham

Từ 1/7, ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản nhận chuyển khoản nhầm

(PLM) - Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 1/7/2024.
hoi an lot top diem den hang dau the gioi de du lich trong thang 7

Hội An lọt top điểm đến hàng đầu thế giới để du lịch trong tháng 7

(PLM) - Tạp chí Time Out của Anh vừa đề xuất 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới để đi du lịch vào tháng 7, trong đó có Hội An của Việt Nam.
thuong tuong tran quoc to duoc giao dieu hanh hoat dong bo cong an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

(PLM) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.
thu tuong yeu cau hoan thanh thanh tra thi truong vang trong thang 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5

(PLM) - Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành thanh, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5, theo yêu cầu của Thủ tướng.