Hà Nội 37 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 36 °C
Đà Nẵng 35 °C
Yên Bái 30 °C
  • Hà Nội Hà Nội 37°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 36°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 35°C
  • Yên Bái Hà Nội 30°C

Xổ số kiến thiết Lào Cai: Lợi nhuận sau thuế giảm gần 34% so với cùng kỳ

Thương trường
22/08/2023 13:12
Lê Hải - Thanh Bình
aa
Sau khi trừ đi các chi phí, Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý II/2023 là hơn 1,5 tỷ đồng, giảm gần 34% so với cùng kỳ năm trước.


Tin nên đọc

Lợi nhuận giảm mạnh trong quý II

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai (sau đây gọi tắt là: Xổ số kiến thiết Lào Cai) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thành lập ngày 1/4/1992, do UBND tỉnh Lào Cai là chủ sở hữu.

Trụ sở chính của Công ty nằm tại số 044, đường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh minh họa. (Nguồn: sosanhnha.com)

Hình ảnh minh họa. (Nguồn: sosanhnha.com)

Theo giới thiệu trên website Công ty, doanh nghiệp có nhiệm vụ kinh doanh các loại hình xổ số kiến thiết và dịch vụ nhà nghỉ, nhằm huy động những tiền nhàn rỗi trong dân cư tập trung vào ngân sách nhà nước để đầu tư trở lại xây dựng các công trình phúc lợi…

Vừa qua, Xổ số kiến thiết Lào Cai đã công bố báo cáo quyết toán quý II/2023.

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần từ kinh doanh xổ số là hơn 52.,6 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí kinh doanh tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần (tăng hơn 18%), dẫn đến lợi nhuận gộp của Xổ số kiến thiết Lào Cai trong quý II/2023 chỉ đạt hơn 9,3 tỷ đồng, giảm đến 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Sau khi trừ đi các chi phí, Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý II/2023 là hơn 1,5 tỷ đồng, giảm gần 34% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2023, Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận tổng tài sản là 95,07 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Theo đó, chỉ tiêu tiền và tương đương tiền của Công ty giảm từ mức hơn 4,73 tỷ đồng (đầu năm 2023), xuống còn hơn 4,46 tỷ đồng ở thời điểm cuối quý II/2023.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, ở thời điểm 30/6/2023, Xổ số kiến thiết Lào Cai có số nợ phải trả là hơn 23,6 tỷ đồng, trong đó toàn bộ đều là nợ ngắn hạn và không ghi nhận nợ dài hạn (riêng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là hơn 3,8 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của công ty ở thời điểm cuối quý II/2023 là hơn 71,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2023. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phấn phối là trên 1,41 tỷ đồng.

Hàng chục tỷ đồng đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300103587 ngày 21/5/2008 thay đổi lần thứ ba ngày 18/8/2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp hoạt động kinh doanh của Xổ số kiến thiết Lào Cai gồm: Kinh doanh các loại hình xổ số kiến thiết, trò chơi giải trí có thưởng; Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ; Dịch vụ du lịch… Đáng chú ý, từ năm 2014, Xổ số kiến thiết Lào Cai được quản lý nguồn vốn góp của Tỉnh vào hai Công ty Khách sạn Quốc tế và Công ty CP Du lịch Dầu khí Sa Pa.

Tại báo cáo, Xổ số kiến thiết Lào Cai cho biết Công ty đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh tại thời điểm 30/6/2023 với số tiền hơn 25,26 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm hồi đầu năm.

Trước đó, ghi nhận trong báo cáo tài chính năm 2022, Xổ số kiến thiết Lào Cai đã đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa) với giá trị là hơn 25,26 tỷ đồng – tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết là 25,26%.

Được biết, Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa có hoạt động kinh doanh chính là khách sạn, nhà hàng; Đầu tư tài chính; Dịch vụ du lịch; Kinh doanh hàng hóa thương mại, bất động sản, cho thuê văn phòng…

Đáng chú ý, như Pháp luật Plus từng đăng tải, tại báo cáo tài chính năm 2022 của Xổ số Kiến thiết Lào Cai, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 đã đưa ra ý kiến ngoại trừ, trong đó có đề cập nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Dầu khí Du lịch Sapa.

Đơn vị kiểm toán cho biết chưa thu thập được báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa – khoản đầu tư của Công ty liên kết đang có kế hoạch thoái vốn theo Công văn số 343/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai.

“Do đó, chúng tôi không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với các khoản mục dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, chi phí tài chính và tổng lợi nhuận sau thuế TNDN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty”, ý kiến của đơn vị kiểm toán nêu rõ trong báo cáo tài chính năm 2022 của Xổ số kiến thiết Lào Cai.

Cũng theo báo cáo của Xổ số kiến thiết Lào Cai, doanh nghiệp này ghi nhận khoản đầu tư dài hạn khác tại thời điểm 30/6/2023 là hơn 24,2 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm hồi đầu năm.

Trước đó, ghi nhận trong báo cáo tài chính năm 2022, Xổ số kiến thiết Lào Cai đã đầu tư vào Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai với giá trị ghi nhận ở thời điểm 31/12/2022 là hơn 24,2 tỷ đồng.

Như vậy, tại ngày 30/6/2023, Xổ số kiến thiết Lào Cai ghi nhận tổng tài sản là 95,07 tỷ đồng, thì có đến một nửa đang đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh và đầu tư dài hạn khác như đã trình bày ở trên.

Thông tư số 01/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2014. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên ngoài đối với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số.

Việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở chấp thuận của chủ sở hữu. Nguyên tắc, hình thức, giới hạn đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp và thẩm quyền của doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện theo chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

bài liên quan
Xổ số kiến thiết Lào Cai lợi nhuận sau thuế giảm 32%

Xổ số kiến thiết Lào Cai lợi nhuận sau thuế giảm 32%

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai là 1 trong 10 Công ty kinh doanh xổ số sẽ được Bộ Tài Chính kiểm tra trong năm nay.
Xổ số kiến thiết Lào Cai sử dụng gần 50 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn vào những doanh nghiệp nào?

Xổ số kiến thiết Lào Cai sử dụng gần 50 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn vào những doanh nghiệp nào?

Hai doanh nghiệp này đều có trụ sở tại tỉnh Lào Cai và có hoạt động ngành nghề kinh doanh như dịch vụ lưu trú ngắn ngày, đầu tư tài chính...
Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang mang tài sản Nhà nước đi đầu tư ngoài ngành

Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang mang tài sản Nhà nước đi đầu tư ngoài ngành

Theo đó Tập đoàn dầu khi quốc gia Việt Nam báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện dự án.
Việt Nam đầu tư 12 tỷ USD ra nước ngoài, viễn thông top đầu có lãi

Việt Nam đầu tư 12 tỷ USD ra nước ngoài, viễn thông top đầu có lãi

Tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài là 12,2 tỷ USD. Ba tập đoàn đầu tư lớn nhất: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Mới nhất
Đọc nhiều
Bắc Giang sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Bắc Giang sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Theo đó, tỉnh Bắc Giang sẽ sắp xếp 32 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 15 đơn vị hành chính cấp xã; thành lập 13 phường thuộc thành phố Bắc Giang, 05 phường thuộc thị xã Chũ, 02 thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn.
Đề xuất sửa đổi một số hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Đề xuất sửa đổi một số hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính có tờ trình gửi Chính phủ Về dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Trong đó đề xuất sửa đổi một số hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Một người phụ nữ vừa đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con đã bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.
Tin bài khác
Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Do chậm nộp tiền thuế và quá thời hạn nộp thuế, Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Do nợ thuế quá thời hạn nộp thuế, Công ty CP COMA 68 bị cưỡng chế số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định nêu rõ trong một văn bản ban hành mới đây.
Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland đã bị UBND tỉnh Bình Định phát hiện và ban hành quyết định xử phạt hành chính.
Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nghệ An: Tạo điều kiện

Nghệ An: Tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp 'bão phí' ở đường biển

Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.
bao phap luat viet nam sinh hoat chuyen de ve quy dinh so 144 qdtw cua bo chinh tri

Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(PLM) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
ha giang 2 nguoi thiet mang do mua lu

Hà Giang: 2 người thiệt mạng do mưa lũ

(PLM) - Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, do tình hình mưa to kéo dài, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu đối với nhiều hộ dân.
chuong my ha noi phan no be gai 14 tuoi bi nhom ban hanh hung ep dung chat kich thich

Chương Mỹ, Hà Nội: Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị nhóm bạn hành hung, ép dùng chất kích thích

(PLM) - Chiều ngày 06/06, bé gái N.T.N (14 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, bị 1 nhóm bạn cùng trang lứa hành hung, lột quần áo và ép hút thuốc lá, dẫn đến hoảng loạn tâm lý, phải nằm điều trị tại bệnh viện.
ha noi hang tram si tu cung phu huynh den van mieu cau may truoc ky thi vao lop 10 thpt

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLM) - Vào những ngày cuối trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu mong thi cử may mắn, thuận lợi.
nhung truong hop bat buoc phai doi the can cuoc cong dan sang the can cuoc tu 172024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

(PLM) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp dưới đây vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.