Hà Nội 28 °C
TP Hồ Chí Minh 34 °C
Hải Phòng 29 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 24 °C
  • Hà Nội Hà Nội 28°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 34°C
  • Hải Phòng Hà Nội 29°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 24°C

Công dân tố cáo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm có đúng, có sai

Tố tụng hành chính
07/03/2024 09:54
Tường Vân
aa
Qua xác minh nội dung tố cáo, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã làm rõ nhiều nội dung mà công dân phản ánh.

Tố cáo đúng

Mới đây, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm liên quan đến việc công dân phản ánh về vi phạm của tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, ngày 14/7/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Quyết định 3629/QĐ-UBND giao Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội xác minh nội dụng tố cáo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm không giải quyết và trả lời đối với các đơn công dân phản ánh về vi phạm của tổ chức, các nhân trong đầu tư xây dựng, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

UBND quan Bac Tu Liem
Trụ sở Quận uỷ, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh của Chánh thanh tra thành phố Hà Nội và các tài liệu, chứng cứ có liên quan cũng như đối chiếu theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã kết luận với nhiều nội dung tố cáo.

Trong đó, liên quan đến nội dung Công dân phản ánh việc đầu tư, xây dựng trường Mầm non Thuỵ Phương có sai phạm (được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 30/CQCSĐT-ĐTKT ngày 24/10/2019 chuyển đơn của công dân đến UBND quận Bắc Từ Liêm để giải quyết), tuy nhiên đến nay, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chưa giải quyết và trả lời đơn cho công dân.

Ngày 11/2/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 382/UBND-BTCD, nội dung: Ngày 24/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 30/CQCSĐT-ĐTKT chuyển đơn của công dân về sai phạm tại trường Mầm non Thuỵ Phương đến UBND quận Bắc Từ Liêm để giải quyết theo thẩm quyền; sau khi xem xét nội dung đơn, UBND quận Bắc Từ Liêm giao Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm xem xét, tham mưu, đề xuất ý kiến, giải quyết trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết quả về UBND quận trước ngày 10/3/2020 để theo dõi tổng hợp.

Ngày 24/11/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 3453/UBND-BTCD về việc giải quyết đơn thư, theo đó yêu cầu Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm khẩn trương xem xét, tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết đơn thư của công dân đã được UBND quận Bắc Từ Liêm giao tại văn bản số 382/UBND-BTCD ngày 11/2/2020.

Ngày 23/6/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 1877/UBND-TTr giao Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm “Khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ dự án và chất lượng công trình trường Mầm non Thuỵ Phương, báo cáo UBND Quận kết quả kiểm tra trước ngày 15/5/2021 và tham mưu UBND Quận văn bản trả lời đơn thư của công dân về chất lượng công trình trước ngày 31/5/2021".

Ngày 15/10/2021, tại cuộc họp về công tác giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm 2021, đồng chí Lê Thị Thu Hương - Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã giao Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm khẩn trương tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm văn bản trả lời đơn thư của công dân.

Ngày 11/7/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 2033/UBND-BTCD đôn đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm khẩn trương xem xét, tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết đơn thư và trả lời đơn thư theo quy định.

Ngày 27/12/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 4280/UBND-BTCD gửi Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm yêu cầu khẩn trương tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết đơn thư và trả lời đơn thư của công dân theo quy định.

Truong mam non Thuy Phuong
Trường mầm non Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 7/4/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm tiếp tục có văn bản số 982/UBND-BTCD gửi Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm yêu cầu khẩn trương tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết và trả lời đơn thư của công dân. Đến nay, Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm chưa có văn bản tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm trả lời đơn thư của công dân.

Liên quan đến nội dung công dân phản ánh trên, UBND thành phố Hà Nội có kết luận, sau khi nhận được văn bản chuyển đơn của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm, từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có 6 Văn bản đôn đốc, yêu cầu Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết và trả lời công dân.

Tuy nhiên đến nay, Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm chưa thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận Bắc Từ Liêm dẫn đến việc UBND quận Bắc Từ Liêm chưa có văn bản trả lời công dân. Trách nhiệm chính thuộc Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm (thời kỳ từ tháng 2.2020 đến nay), đã 6 lần ra văn bản giao nhiệm vụ, đôn đốc, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm không thực hiện nhưng không có biện pháp xử lý trách nhiệm.

Như vậy, nội dung công dân tố cáo, là đúng.

Từ đó, UBND thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với việc chậm giải quyết, trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, có biện pháp xử lý đối với Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm khi không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, khẩn trương xác minh và trả lời cho công dân đối với nội dung phản ánh về sai phạm trong việc đầu tư, xây dựng trường Mầm non Thuỵ Phương (được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm có văn bản số 30/CQCSĐT-ĐTKT ngày 24.10.2019 chuyển đơn của công dân đến UBND quận Bắc Từ Liêm để giải quyết).

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân tại Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm, phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Thuỵ Phương đối với việc chậm tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của công dân; chấn chỉnh công tác tham mưu chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong giải quyết đơn thư của công dân.

Tố cáo sai

Tại văn bản do Thanh tra TP Hà Nội ban hành có nội dung: Công dân tố cáo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che và không xử lý đối với cán bộ UBND xã Thụy Phương (sau này là UBND phường Thụy Phương) trong thời gian từ sau năm 2009 đến năm 2018 vẫn tiếp tục ký hợp đồng và thu tiền thuê đặt Trạm ăng ten viễn thông (Trạm BTS) tại Trụ sở UBND phường Thụy Phương không đúng quy định.

Ngày 17/9/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội có văn bản số 1911/PC03 (Đ5) gửi UBND quận Bắc Từ Liêm, với nội dung: Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra xác minh đơn trình báo việc UBND phường Thụy Phương đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán đối với khoản tiền cho thuê mặt bằng đặt Trạm ăng ten viễn thông (Trạm BTS) tại trụ sở UBND phường Thụy Phương, gây thất thoát tài sản Nhà nước theo Quyết định phân công giải quyết tin báo tố giác tội phạm số 219/CQĐT-PC46 (Đ5) ngày 28/3/2018.

Tram BTS (anh Hà Nội Moi)
Một trong nhiều trạm BTS trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh minh hoạ - Nguồn ảnh Báo Hà Nội mới.

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Thụy Phương đã đối chiếu thời điểm ký kết các hợp đồng xây dựng, lắp đặt 02 Trạm BTS giữa Công đoàn cơ sở phường Thụy Phương và Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu và Tập đoàn Viettel-CN Hà Nội, qua đó xác định có 04 cán bộ, công chức liên quan.

Ngày 04/12/2020, Ủy ban Kiểm tra quận ủy Bắc Từ Liêm có các Quyết định số 08, 09/QĐ/UBKTQU về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Nam bằng hình thức khiển trách và kỷ luật bà Nguyễn Thị Bình bằng hình thức khiển trách.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Lê Đình Phẳng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuỵ Phương và bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó chủ tịch HĐND Phường Thuỵ Phương.

Kết luận văn bản, Thanh tra TP Hà Nội nêu rõ: Việc xem xét trách nhiệm của các cán bộ công chức đã vi phạm liên quan trong việc cho thuê lắp đặt Trạm BTS tại trụ sở UBND xã Thụy Phương (nay là phường Thụy Phương) đã được Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện theo quy định; đối với những trường hợp cán bộ không thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật (ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ phường Thuỵ Phương, ông Lê Đình Phẳng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuỵ Phương) hoặc hết thời hiệu xử lý kỷ luật về mặt chính quyền (bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch UBND phường Thuỵ Phương), Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản số 5516/UBND-NV đề nghị Ban thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm xem xét xử lý kỷ luật. Qua kiểm tra, xem xét thấy: không có việc Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che không xử lý vi phạm của cán bộ, công chức như đơn thư của công dân nêu.

Như vậy, nội dung công dân tố cáo, là sai.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin khi sự việc có diễn biến mới.

bài liên quan
Hà Nội xây dựng kế hoạch giao đất dịch vụ cho người dân trước quý IV/2024

Hà Nội xây dựng kế hoạch giao đất dịch vụ cho người dân trước quý IV/2024

UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết để giao đất dịch vụ cho các hộ dân, hoàn thành xong trước ngày 30/9/2024.
Lộ danh tính

Lộ danh tính 'ông trùm' giải trí của Hàn Quốc cưỡng hiếp nhân viên gây rúng động

Thông tin ông trùm giải trí Kim Da Ryung – cựu CEO của công ty DMost Entertainment là người hiếp dâm nhân viên khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao.
Nổi tiếng

Nổi tiếng 'siêu tốc' - cái bẫy nhấn chìm 'sao'?

Sự nổi danh nhanh chóng, gặt hái nhiều thành quả vật chất, được hâm mộ... khiến rất nhiều bạn trẻ nung nấu con đường dùng mạng xã hội để tiến thân. Thế nhưng, mặt trái của nó không hề hấp dẫn như thế.
Tôi mất ngủ, trầm cẩm sau khi bị Phạm Anh Khoa tấn công tình dục

Tôi mất ngủ, trầm cẩm sau khi bị Phạm Anh Khoa tấn công tình dục

M.P, một cô gái xin được giấu tên, kể trong nước mắt: "Khoa dùng tay để khóa chặt tay tôi, ấn mặt tôi vào tường, có lúc còn bịt miệng để tôi không thể la hét và cứ thế sàm sỡ".
Lùm xùm trước cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2017: Xuất hiện đối tượng lạ dằn mặt, dọa giết người?

Lùm xùm trước cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2017: Xuất hiện đối tượng lạ dằn mặt, dọa giết người?

Được kỳ vọng sẽ mang đến một cuộc thi “đẹp” không tì vết. Thế nhưng, trước thềm chương trình Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2017 đã xuất hiện thông tin tố cáo lừa đảo. Một cá nhân liên quan đến chương trình này còn tố cáo bị đối tượng lạ dọa giết, khiến dư luận vô cùng hoang mang.
TP.Huế:  Sản phụ chết bất thường, người nhà "tố" bệnh viện tắc trách

TP.Huế: Sản phụ chết bất thường, người nhà "tố" bệnh viện tắc trách

Sáng 12/10, người thân của chị N.T.T.H (27 tuổi) đã kéo đến Bệnh viện TW Huế yêu cầu làm rõ sự tắc trách dẫn đến cái chết bất thường của sản phụ.
Mới nhất
Đọc nhiều
Vụ cháy nhà trọ 14 người chết ở Hà Nội: Ai là người chịu trách nhiệm?

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết ở Hà Nội: Ai là người chịu trách nhiệm?

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường: Đây là vụ hỏa hoạn thương tâm khiến nhiều người chết, một số người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có hướng xử lý phù hợp với quy đ
Tây Ninh: Nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

Tây Ninh: Nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 24/5, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức pháp chế.
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 23/5/2024 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Tin bài khác
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội

Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền.
ha noi dieu tra nguyen nhan vu chay nha tro o trung kinh khien 14 nguoi tu vong

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

(PLM) - Xuyên đêm và rạng sáng ngày 24/5, các lực lượng chức năng thành phố đã nỗ lực cứu hoả ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong đều là người ở trọ trong khu nhà trên.
tu 17 ngan hang co quyen phong toa tai khoan nhan chuyen khoan nham

Từ 1/7, ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản nhận chuyển khoản nhầm

(PLM) - Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 1/7/2024.
hoi an lot top diem den hang dau the gioi de du lich trong thang 7

Hội An lọt top điểm đến hàng đầu thế giới để du lịch trong tháng 7

(PLM) - Tạp chí Time Out của Anh vừa đề xuất 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới để đi du lịch vào tháng 7, trong đó có Hội An của Việt Nam.
thuong tuong tran quoc to duoc giao dieu hanh hoat dong bo cong an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

(PLM) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.
thu tuong yeu cau hoan thanh thanh tra thi truong vang trong thang 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5

(PLM) - Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành thanh, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5, theo yêu cầu của Thủ tướng.