Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 0 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 31 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 0°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 31°C

"Mất an toàn về tài chính" ở Công ty Thủy điện huyện Mường Tè

Thương trường
14/09/2023 08:23
Lê Hải - Thanh Bình
aa
Tình trạng lỗ lũy kế tiếp tục gia tăng, “ăn mòn” vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp–chính là phần vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu.


n

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết (Ảnh: Báo Lao động)

Lỗ lũy kế ngày một tăng, không bảo toàn được vốn nhà nước

Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè được thành lập theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 và Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Lai Châu, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Bộ máy Công ty có 11 người, quản lý vận hành 7 công trình thủy điện, trong đó 1 nhà máy sản xuất kinh doanh chính là thủy điện Nậm Sì Lường công suất 0,5MW được đấu nối lên lưới điện quốc gia và 6 nhà máy còn lại phục vụ các bản vùng sâu vùng xa khi chưa có điện lưới quốc gia.

Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã có Báo cáo Kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu.

Đáng chú ý, tại Báo cáo nêu trên, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè đã bị phân loại là “mất an toàn về tài chính”.

222333

Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè mất an toàn về tài chính.

Bên cạnh đó, về thuế và thu nộp ngân sách, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè cũng bị đánh giá là chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra, Công ty chưa thực hiện đầy đủ Kết luận Thanh tra kiểm toán số 1086/KT-STC ngày 4/12/2017 về Công tác chấp hành pháp luật về tài chính tại Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè từ năm 2010 đến hết năm 2016.

Vậy tại sao một doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu, đang quản lý vận hành đến 7 công trình thủy điện lại rơi vào tình trạng này? Hãy cùng nhìn vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này trong năm vừa qua.

lnst

Công ty liên tiếp thua lỗ qua các năm.

Trong năm 2022, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè đã kinh doanh thua lỗ, làm ăn kém hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận âm hơn 3,38 tỷ đồng, trong khi doanh thu chỉ vỏn vẹn gần 2,1 tỷ đồng.

“Doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả do, thua lỗ do trích khấu hao tài sản cố định lớn”, Báo cáo Giám sát tải chính năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu cho biết.

Cần phải lưu ý, đây đã là năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ, khi lần lượt lỗ hơn 4,37 tỷ đồng (năm 2021); 5,75 tỷ đồng (năm 2020); 6,12 tỷ đồng (năm 2019) và 7,05 tỷ đồng (năm 2018).

Tại ngày 31/12/2022, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè ghi nhận tổng tài sản là hơn 24,4 tỷ đồng, giảm 13% so với thời điểm hồi đầu năm.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, Công ty đang ghi nhận khoản nợ phải trả là hơn 2,4 tỷ đồng.

VCHS

Vốn chủ sở hữu liên tục bị "ăn mòn" và giảm qua các năm.

Một điểm đáng lưu ý trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè, đó là tình trạng lỗ lũy kế đang tiếp tục gia tăng, “ăn mòn” vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp – chính là phần vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu.

Tại ngày 31/12/2022, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên đến hơn 19,5 tỷ đồng, khiến cho vốn chủ sở hữu giảm từ 25,5 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 22 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2022.

Về vốn chủ sở hữu và bảo toàn vốn, tại thời điểm ngày 31/12/2022, doanh nghiệp ghi nhận nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là hơn 41,5 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu chỉ còn 22 tỷ đồng.

Như vậy Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè đã không bảo toàn được vốn nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp.

Tại Điều 22, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp có nêu rõ:

Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Mọi biến động về tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính để theo dõi, giám sát.

Định kỳ hàng năm doanh nghiệp phải đánh giá mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp, phương pháp đánh giá như sau:

a) Sau khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không phát sinh lỗ hoặc có lãi, doanh nghiệp bảo toàn vốn.

b) Trường hợp sau khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ (bao gồm trường hợp còn lỗ lũy kế), doanh nghiệp không bảo toàn được vốn.

Có đến 6/7 nhà máy ngừng hoạt động, thủy điện Nậm Sì Lường hoạt động kém hiệu quả

Quay trở lại với hoạt động sản xuất chính của Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè đó là quản lý vận hành 7 công trình thủy điện. Tuy nhiên, việc Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè thua lỗ triền miên qua các năm cũng cho thấy, doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu này đang gặp không ít khó khăn.

Theo Báo cáo tài chính năm 2022, thủy điện Nậm Sì Lường bị đánh giá có hiện trạng hoạt động kém hiệu quả do công suất thấp, máy móc thiết bị lạc hậu.

CCZZ

Tình trạng hoạt động của 7 nhà máy theo Báo cáo tài chính năm 2022.

Còn đối với 6/7 nhà máy đã ngừng hoạt động, hiện trạng cũng không mấy sáng sủa, có thể kể đến như: Thủy điện Mù Cả (23 KW – hiện trạng nhà máy: Máy móc thiết bị hỏng hóc, không thể khai thác do thiếu nguồn nước); Thủy điện Nà Hừ (26 KW – hiện trạng nhà máy không hoạt động do không đủ công suất phục vụ 200 hộ dân); Thủy điện Thu Lũm (50 KW - hiện trạng không hoạt động, máy móc hỏng hóc nhiều) hay Thủy điện Bản Giằng (26 KW – hiện trạng nhà máy không hoạt động do không có nguồn nước, máy móc hỏng, không còn đường dây và khu vực đã có điện lưới)…

Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021 – 2015 của Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè.

Đáng chú ý, Đề án đã chỉ ra tồn tại của Công ty đó là công suất 6/7 nhà máy phục vụ cấp điện cho các bản vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Tè, sau khi các bản có điện lưới quốc gia đến nay các nhà máy đã ngừng hoạt động.

Trong khi đó, công suất các nhà máy được đánh giá là quá nhỏ không thể nâng cấp cải tạo được, hoạt động chính là nhà máy Nậm Sì Lường với công suất 0,5 MW hòa lưới điện quốc gia nên kết quả sản xuất, kinh doanh chủ yếu dựa vào doanh thu của nhà máy Nậm Sì Lường.

111222

Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè là doanh nghiệp xếp loại C.

Với kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm 2022 vừa qua, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè là trường hợp doanh nghiệp xếp loại C và là doanh nghiệp mất an toàn về mặt tài chính.

Với việc doanh nghiệp xếp loại C, theo Điều 14, Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, có nêu rõ: Đối với Xếp loại người quản lý doanh nghiệp, sẽ bị xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp Doanh nghiệp xếp loại C.

Được biết, bộ máy Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè gồm có 11 người, gồm có 10 người lao động và 1 Giám đốc. Tại thời điểm UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo Kết quả giám sát, Giám đốc Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè là ông Vũ Văn Bồi.

Còn theo Điều 8, Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, có nêu rõ:

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định bằng văn bản về vai trò, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, cơ chế báo cáo, phản hồi của Người đại diện; quy chế phối hợp giữa đơn vị được giao là đầu mối tổng hợp kết quả giám sát với Người đại diện.

Trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo Người đại diện thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cụ thể là yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra cụ thể các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp hoặc yêu cầu Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên triệu tập Đại hội đồng cổ đông/các thành viên trong các trường hợp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông/thành viên, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

Đồng thời cơ quan đại diện chủ sở hữu yêu cầu Người đại diện hàng quý báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè đặt nhiệm vụ đạt tổng doanh thu là 1,8 tỷ đồng, nộp ngân sách 450 triệu đồng.

Đáng chú ý, với lợi nhuận trước thuế và sau thuế, Công ty TNHH thủy điện huyện Mường Tè chỉ đặt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là giảm lỗ, chưa chưa đặt mục tiêu có lãi.

bài liên quan
Liên tục thua lỗ, thu nhập của lãnh đạo Vietnam Airlines vẫn tăng đều

Liên tục thua lỗ, thu nhập của lãnh đạo Vietnam Airlines vẫn tăng đều

Dù đang đối mặt với khoản lỗ lũy kế “khủng”, lương và thù lao của các lãnh đạo Vietnam Airlines vẫn ghi nhận tăng mạnh.
Những dòng nước “chết chóc” trên núi cao Tây Bắc

Những dòng nước “chết chóc” trên núi cao Tây Bắc

Sức tàn phá khủng khiếp của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc bất kỳ khi nào cũng có thể bất thình lình ập xuống sau một cơn mưa rừng như thác trong đêm… Những dòng nước “chết chóc” đó giờ trở thành hình ảnh không thể không nhắc tới mỗi năm ở vùng núi cao Tây Bắc.
Lai Châu: Nghi ngộ độc thực phẩm khiến 7 người chết, 11 người cấp cứu

Lai Châu: Nghi ngộ độc thực phẩm khiến 7 người chết, 11 người cấp cứu

Hiện đã có 7 người tử vong và 11 nhập viện cấp cứu tại tỉnh Lai Châu, vụ việc đang nghi ngờ là do ngộ độc thực phẩm.
Lai Châu: Nghi ngộ độc thực phẩm khiến 7 người chết, 11 người cấp cứu

Lai Châu: Nghi ngộ độc thực phẩm khiến 7 người chết, 11 người cấp cứu

Hiện đã có 7 người tử vong và 11 nhập viện cấp cứu tại tỉnh Lai Châu, vụ việc đang nghi ngờ là do ngộ độc thực phẩm.
Doanh thu quý II/2023 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn lỗ

Doanh thu quý II/2023 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn lỗ

Sau khi hạch toán hết các khoản chi phí thì Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vẫn lỗ 1.294 tỷ đồng trong quý II/2023.
Doanh thu quý II/2023 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn lỗ

Doanh thu quý II/2023 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn lỗ

Sau khi hạch toán hết các khoản chi phí thì Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vẫn lỗ 1.294 tỷ đồng trong quý II/2023.
Mới nhất
Đọc nhiều
Lâm Đồng: Thông tin mới nhất vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong

Lâm Đồng: Thông tin mới nhất vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong

Khoảng 4h sáng 15/7, tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K' Nàng, huyện Đam Rông xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ Hà Giang 350 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Tỉnh Yên Bái hỗ trợ Hà Giang 350 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tỉnh Hà Giang 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Tin bài khác
Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Do chậm nộp tiền thuế và quá thời hạn nộp thuế, Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Do nợ thuế quá thời hạn nộp thuế, Công ty CP COMA 68 bị cưỡng chế số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định nêu rõ trong một văn bản ban hành mới đây.
Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland đã bị UBND tỉnh Bình Định phát hiện và ban hành quyết định xử phạt hành chính.
Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nghệ An: Tạo điều kiện

Nghệ An: Tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp 'bão phí' ở đường biển

Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.
bao phap luat viet nam ky niem 39 nam doan ket hien dai nhan van

Báo Pháp luật Việt Nam kỷ niệm 39 năm: Đoàn kết – Hiện đại – Nhân văn

(PLM) - Tối ngày 12/7, Báo PLVN đã tổ chức chương trình Gala dinner kỷ niệm 39 năm ngày Báo PLVN xuất bản số báo đầu tiên (10/7/1985-10/7/2024).
bao phap luat viet nam tang cuong doan ket thong nhat trong trien khai nhiem vu cong tac

Báo Pháp luật Việt Nam: Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ công tác

(PLM) - Sáng 12/7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng – Đoàn thể, kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp, các đồng chí lãnh đạo Ban biên tập cùng toàn thể viên chức, người lao động Báo Pháp luật Việt Nam.
bat 20 tan my pham kem danh rang tre em het han dang dap date moi

Bắt 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng trẻ em hết hạn đang dập date mới

(PLM) - Trên 50.000 sản phẩm là mỹ phẩm, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng đang được tẩy date và in dập date mới đã bị Cục QLTT Thành phố Hà Nội bắt quả tang.
thanh pho ho chi minh de xuat giam hoc phi cho moi cap hoc

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm học phí cho mọi cấp học

(PLM) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn.
can co co che de khong bo sot nhung nguoi that su co duc co tai

Cần có cơ chế để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài

(PLM) - Sáng 9/7, Đảng ủy, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.