Hà Nội 31 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 33 °C
Đà Nẵng 34 °C
Yên Bái 32 °C
  • Hà Nội Hà Nội 31°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 33°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 34°C
  • Yên Bái Hà Nội 32°C

Có khuất tất trong việc thu hồi đất của người dân giao cho doanh nghiệp?

Câu chuyện pháp luật
28/07/2016 10:22
Thanh Thắng - Xuân Nghi
aa
Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hường, trong việc các hộ dân bị thu hồi 2.235m2 đất giao cho doanh nghiệp có nhiều sai phạm.


Trái khoáy

Ông Nguyễn Văn Hường có địa chỉ thường trú tại Thôn Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội có phản ánh tới Pháp luật Plus về việc chính quyền thu hồi 2.235m2 đất của các hộ dân tại thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì giao cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Phú Hòa có nhiều uẩn khúc dẫn tới việc gia đình ông bị xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích.

Theo như phản ánh của ông Hường, ông và bà Hằng đã nhận chuyển nhượng và sử dụng hợp pháp đối với các thửa đất số 237, 240 và một phần các thửa đất 239, 285, tờ bản đồ số 24, tỷ lệ 1/1000 đo vẽ năm 1994 tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ hộ ông Đào Tăng Y, bà Nguyễn Thị Ngọt năm 2002, 2003 và của ông Nguyễn Đình Sơn năm 2007, bà Nguyễn Thị Minh, bà Trần Thị Nội năm 2010, 2011.

Ngoài ra, trong thời gian hơn chục năm sinh sống tại mảnh đất này, gia đình ông Hường không tranh chấp với bất cứ ai.

Ngày 23/8/2012, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 3790/QĐ-UBND “về việc thu hồi 2.235m2 đất tại thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì; cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Phú Hòa thuê để xây dựng Khu dịch vụ, đào tạo nhân sự cao cấp và văn phòng làm việc”.

Quyết định được ban hành, gia đình ông Hường và bà Hằng hết sức ủng hộ và chấp nhận việc thu hồi đất của nhà nước.

Nhưng UBND quận Nam Từ Liêm lại liên tiếp ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Quyết định 962/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên mà không xem xét phê duyệt các khoản bồi thường về đất và không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với gia đình ông Hường.

Tiếp đó, ngày 19/05/2016, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án.

Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án.
Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án.

Trước tình trạng trên, ông Hường không đồng ý với Quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất và phương án bồi thường nên đã có Đơn khiếu nại gửi tới UBND quận Nam Từ Liêm.

Trả lời đơn của ông Hường, ngày 1/7/2016 Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành quyết định số 3651/QĐ-UBND.

Theo như quyết định này, sẽ vẫn quyết định giữ nguyên Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc thu hồi đất; Quyết định 962/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết và Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dịch vụ, đào tạo nhân sự cao cấp và văn phòng làm việc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc thu hồi đất không xem xét phê duyệt các khoản bồi thường về đất và không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với gia đình ông Hường.
Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc thu hồi đất không xem xét phê duyệt các khoản bồi thường về đất và không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với gia đình ông Hường.

Theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND thì diện tích đất của gia đình ông là đất nông nghiệp không giao theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ nên không bồi thường về đất, không được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

Ông Hường cho rằng điều này không đúng với quy định của pháp luật cũng như không đúng với thực tế sử dụng đất, và đang xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi tích hợp pháp của gia đình ông.

Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp

Luật sư Nguyễn Thị Hiên – Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh cho rằng thửa đất của ông Hường được xác định là đất công ích từ đó không bồi thường về đất cũng như không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân là chưa thoả đáng.

Theo tờ bản đồ số 24, đo đạc năm 1994 tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội và Sổ mục kê năm 1994 của xã Mễ Trì thì các thửa đất của gia đình ông Hường là loại đất nông nghiệp.

Từ năm 1982 đến ngày 01/4/1999, thực hiện khoán 10, các hộ gia đình được Hợp tác xã 1/5 Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì giao ruộng để sản xuất nông nghiệp.

Năm 1999, khi thực hiện giao đất theo Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 thì các hộ gia đình được Hợp tác xã giao đất khoán 10 vẫn sử dụng diện tích đất này, thế nhưng UBND xã Mễ Trì lại đưa diện tích các thửa đất trên vào quy hoạch đất giãn dân, khiến các hộ gia đình không được giao đất và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Thực tế, từ năm 1999 đến nay UBND xã Mễ Trì (nay là UBND phường Mễ Trì) không quản lý, sử dụng các thửa đất này, mà vẫn do các hộ gia đình được Hợp tác xã giao đất khoán 10 (sau này chuyển nhượng cho ông Hường bà Hằng) sử dụng ổn định, không có tranh chấp đến nay.

Việc UBND xã Mễ Trì không quản lý, sử dụng các thửa đất này nhưng lại đưa vào quy hoạch đất giãn dân là không phù hợp với nguyên tắc: Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên cơ sở hiện trạng Hợp tác xã nông nghịêp đang giao khoán, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và đoàn kết nông thôn theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp (Ban hành kèm theo Nghị định số 64-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ); khoản 4, Mục I, Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-UB ngày 12 thánh 6 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội).

Mặt khác, trước và sau khi UBND xã Mễ Trì đưa các thửa đất nêu trên vào quy hoạch đất giãn dân, thì các hộ gia đình được Hợp tác xã giao đất (và sau này là gia đình ông Hường nhận chuyển nhượng các thửa đất trên) đều không nhận được bất kỳ Quyết định thu hồi đất hoặc Quyết định điều chỉnh diện tích đất nêu trên, bổ sung vào quỹ đất công ích của xã Mễ Trì (nay là phường Mễ Trì) theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/9/1998 của UBND TP Hà Nội.

Như vậy, các thửa đất của gia đình ông Hường có nguồn gốc là đất nông nghiệp, được quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp với ai, càng không phải là đất công ích (đất giãn dân) theo đúng quy định pháp luật.

Trên thực tế, nếu Nhà nước không thu hồi để thực hiện dự án xây dựng khu dịch vụ đào tạo nhân sự cao cấp và Văn phòng làm việc và không thu hồi phục vụ nhu cầu giãn dân của xã Mễ Trì trước đây, thì các hộ gia đình nơi đây đã được cấp GCNQSDĐ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 20 Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

Rõ ràng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 về điều kiện được bồi thường về đất: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp…” thì gia đình ông Hường đủ điều kiện để được bồi thường về đất. Họ phải được công nhận quyền sử dụng đất và phải được bồi thường về đất phù hợp với quy định nêu trên.

Thanh tra quận nói khiếu nại có cơ sở, quận vẫn cưỡng chế (!)

Theo ông Hường, ngày 28/06/2016, gia đình ông có nhận được báo cáo của Thanh tra quận Nam Từ Liêm về việc xem xét, xác minh đơn khiếu nại của các hộ dân phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Báo cáo này đã khẳng định Giấy xác nhận của UBND phường Mễ Trì xác nhận người sử dụng đất là UBND phường Mễ Trì là không đúng; báo cáo còn khẳng định việc khiếu nại Quyết định thu hồi đất số 947/QĐ-UBND, Quyết định số 941/QĐ-UBND và Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm là có cơ sở.

Mặc dù báo cáo của Thanh tra quận Nam Từ Liêm là vậy nhưng chiều ngày 27/07/2016, gia đình ông Hường nhận được thông tin UBND quận Nam Từ Liêm đã cho người xuống dán trước cửa nhà ông Thông báo 357/TB-UBND về việc sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất vào ngày 01/08/2016 đối với diện tích đất và tài sản trên đất của gia đình ông.

UBND quận Nam Từ Liêm sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất chỉ sau 3 ngày kể từ ngày dán thông báo và cũng không hề giao Thông báo cho gia đình ông Hường cũng như những người liên quan có thực sự là hợp lý?

Ông Hường cho biết: Diện tích đât bị thu hồi là thửa đất duy nhất mà gia đình ông sinh sống ổn định suốt những năm qua.

Do những sai phạm trong việc xác định nguồn gốc đất nên khi thu hồi đất gia đình đã không được bồi thường về đất, không được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

Nay nếu UBND quận Nam Từ Liêm kiên quyết thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo phương án bồi thường đã được phê duyệt – một phương án không phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn sử dụng đất, sẽ đẩy cuộc sống của chúng tôi lâm vào cảnh khốn cùng, không còn nhà để ở, không còn kế sinh nhai

Chúng tôi hoàn toàn tán thành chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc thu hồi đất để phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên khi thu hồi đất thì cần xác định đúng nguồn gốc đất để có phương án bồi thường đúng đắn, phù hợp với quy định của pháp luật, không đẩy người dân chúng tôi đến cảnh khốn cùng mảnh đất cắm dùi không có, vợ chồng con cái chúng tôi biết dắt díu nhau đi đâu, về đâu bây giờ, lấy gì để sinh sống đây?

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin sự việc đế bạn đọc.

bài liên quan
TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Những khúc mắc tại Dự án Bách Quang cần sớm được tháo gỡ

TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: Những khúc mắc tại Dự án Bách Quang cần sớm được tháo gỡ

Mặc dù UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Bách Quang (TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), tuy nhiên, hàng chục hộ dân sinh sống trên địa bàn phường Bách Quang đều khiếu nại và cho rằng, quá trình lập đồ án quy hoạch dự án không lấy ý kiến cộng đồng dân cư là chưa đúng pháp luật, thiếu công khai dân chủ.
Hà Nội: Cần giải quyết dứt điểm việc thi công xây dựng gây nứt, lún, sụt nhà dân ở phường Phương Canh

Hà Nội: Cần giải quyết dứt điểm việc thi công xây dựng gây nứt, lún, sụt nhà dân ở phường Phương Canh

Ông Trịnh Tuấn bức xúc về việc hộ gia đình hàng xóm liền kề tiến hành thi công xây dựng tổ hợp nhà ở không đảm bảo an toàn kỹ thuật gây nứt tường, sụt lún đường đi, vỡ bể nước nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.
Dự án Khu III Nam Lý Chiêu Hoàng gặp khó ở cơ chế bồi thường

Dự án Khu III Nam Lý Chiêu Hoàng gặp khó ở cơ chế bồi thường

Cụ thể, dự án kéo dài đến nay đã hơn 20 năm, do chưa hoàn tất công tác bồi thường thu hồi đất, chưa biết ngày triển khai thực hiện hoàn thành dự án.
Ông Phùng Ngọc Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm

Ông Phùng Ngọc Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm

Ông Phùng Ngọc Sơn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.
Ngày 25/3/2024 sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất để tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây

Ngày 25/3/2024 sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất để tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây

58 hộ gia đình, cá nhân sẽ bị cưỡng chế, thu hồi đất để tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây. Thời gian cưỡng chế từ ngày 25/3/2024.
Nghệ An: Chuyển mục đích sử dụng hơn 20ha rừng để thực hiện các dự án

Nghệ An: Chuyển mục đích sử dụng hơn 20ha rừng để thực hiện các dự án

Chuyển mục đích sử dụng 8,3394 ha rừng trồng thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa
Mới nhất
Đọc nhiều
Đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng công an địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi) năm 2024.
Ông Lê Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có hơn 1 triệu thí sinh dự thi

Thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có hơn 1 triệu thí sinh dự thi

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023.
Tin bài khác
TP HCM: Gian nan vụ kiện đòi tiền đặt cọc mua đất ở quận Bình Tân

TP HCM: Gian nan vụ kiện đòi tiền đặt cọc mua đất ở quận Bình Tân

Các cấp Tòa đều tuyên bà Tài phải trả tiền cọc và bồi thường cho bà Thủy. Nhưng đã 5 năm trôi qua bà Thủy vẫn phải mòn mỏi đi đòi tiền.
Ai phù phép để người chết vẫn có thể sống lại, viết giấy ủy quyền?

Ai phù phép để người chết vẫn có thể sống lại, viết giấy ủy quyền?

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, hàng loạt giấy tờ ủy quyền để chuyển nhượng QSDĐ không có xác nhận của UBND xã, không có xác nhận của văn phòng công chứng.
Lạng Sơn: Đất rừng nhà cựu Phó Bí thư tỉnh ủy được cấp sổ đỏ... đất ở trái phép

Lạng Sơn: Đất rừng nhà cựu Phó Bí thư tỉnh ủy được cấp sổ đỏ... đất ở trái phép

Thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thửa đất 5000m2 của vợ ông Nguyễn Thế Tuy, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn không đủ điều kiện chuyển đổi.
Đã trả nợ gần chục năm nhưng vẫn bị… khép tội lừa đảo

Đã trả nợ gần chục năm nhưng vẫn bị… khép tội lừa đảo

Mặc dù đã thỏa thuận và đối tác đã thay mình tất toán xong cho ngân hàng, nhưng sau gần chục năm trời, người phụ nữ bỗng vướng vòng lao lý với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quận Hoàng Mai: Bỗng dưng mất hàng trăm m2 "đất vàng

Quận Hoàng Mai: Bỗng dưng mất hàng trăm m2 "đất vàng', người dân còng lưng đi đòi quyền lợi

Sau nhiều lần bị thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng hộ bà Tô Thị Chám còn hơn 200m2 đất nông nghiệp để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành hơn 200m2 đất này cũng “không cánh mà bay”?!
Quan điểm của luật sư trong vụ án một ngôi nhà lừa bán cho hai người

Quan điểm của luật sư trong vụ án một ngôi nhà lừa bán cho hai người

Dự kiến ngày 20/3/2018, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn đem một căn nhà bán cho hai người...
TAND tỉnh Phú Thọ bác đơn khởi kiện của ông Ngô Văn Nghĩa!

TAND tỉnh Phú Thọ bác đơn khởi kiện của ông Ngô Văn Nghĩa!

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/7, TAND tỉnh Phú Thọ đã bác đơn khởi kiện của gia đình ông Ngô Văn Nghĩa trong vụ án tranh chấp đất đai giữa ông Ngô Văn Nghĩa và Chu Xuân Thanh (cùng trú tại khu 6, xã Hiền Quan, Tam Nông) như vậy có đúng không?
Kỳ 4 - Tỉnh Bắc Giang chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm quan trắc môi trường

Kỳ 4 - Tỉnh Bắc Giang chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm quan trắc môi trường

Cuối tháng 5/2017,Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận chỉ ra nhiều sai phạm mang tính hệ thống của Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang.
Người dân đau đớn vì quận Hoàn Kiếm tước mất lối đi!

Người dân đau đớn vì quận Hoàn Kiếm tước mất lối đi!

“Gia đình tôi thực hiện mở cửa đúng quy định của pháp luật, giờ quận quyết định thu hồi giấy phép, bắt chúng tôi xây bịt cửa lại thì ngôi nhà này khác gì nhà mồ, chúng tôi biết đi lại, ra vào thế nào?” - chị Phượng bức xúc.
Bài 3 - Trưởng thôn kiêm “cát tặc”: Đất công bị chia, bán trái phép

Bài 3 - Trưởng thôn kiêm “cát tặc”: Đất công bị chia, bán trái phép

Khi còn là Chủ nhiệm HTX Trung Tiến, ông Lê Thế Đức đã tự ý bỏ ngoài sổ sách 5ha đất nông nghiệp và bị UBND huyện Thường Xuân phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, một số thửa đất sau đó đã bị ông Đức chia chác, bán trái phép trong nhiều năm qua.
toa dam chia se kinh nghiem gop phan trien khai hieu qua de an so 06

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần triển khai hiệu quả đề án số 06

(PLM) - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
bo truong bo y te thong tin vu viec lanh dao vien phap y tam than bi bat

Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin vụ việc lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần bị bắt

(PLM) - Liên quan đến sự việc các cán bộ, nguyên cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà bị bắt giữ, triệu tập, chiều 17/6 trong buổi gặp mặt cung cấp thông tin cho báo chí quý II năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
nang cao nhan thuc cua doan vien thanh nien ve an ninh doi ngoai van hoa ung xu tren khong gian mang

Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về an ninh đối ngoại, văn hoá ứng xử trên không gian mạng

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (19/6/1925 – 19/6/2024), ngày 18/6, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình Toạ đàm: “Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và văn hoá ứng xử trên không gian mạng”.
thu tuong du hoi nghi gioi thieu mo hinh chuyen doi so thanh cong cap bo nganh

Thủ tướng dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành

(PLM) - Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số phối hợp với Toà án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
vu chay tai pho dinh cong ha da tim duoc 4 thi the

Vụ cháy tại phố Định Công Hạ, đã tìm được 4 thi thể

(PLM) - Liên quan tới vụ cháy tại số nhà 207 phố Định Công Hạ mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 04 thi thể. Theo ghi nhận Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Được biết qua công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 04 thi thể. Hiện đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.