Hà Nội 36 °C
TP Hồ Chí Minh 36 °C
Hải Phòng 34 °C
Đà Nẵng 37 °C
Yên Bái 0 °C
  • Hà Nội Hà Nội 36°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 36°C
  • Hải Phòng Hà Nội 34°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 37°C
  • Yên Bái Hà Nội 0°C

Bài 2: Luật sư phân tích việc Chủ tịch UBND Tủa Chùa ký văn bản "giơ cao đánh khẽ" cho hành vi vi phạm

Bạn đọc
26/04/2024 14:05
Quốc Định
aa
Liên quan đến việc ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” thay vì phải ra Quyết định “Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC)” đối với ông Chang A Cháng xây dựng công trình trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ. Một chuyên gia pháp lý cho rằng, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa ký quyết định như vậy là chưa đúng quy định.
Bài 2: Luật sư phân tích việc Chủ tịch UBND Tủa Chùa ký văn bản
Trụ sở UBND huyện Tủa Chùa.

Minh chứng việc ban hành văn bản chưa đúng

Lý giải vấn đề, khi trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, luật sư Nguyễn Văn Thông, Văn phòng luật sư Hà Trọng Đại, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, chiếu theo Mục 7 Mẫu 15 ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC thì phải ghi cụ thể lý do không ra quyết định XPVPHC theo các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 65 Luật XLVPHC sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Cụ thể, Điều 65 Luật XLVPHC quy định những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau: a) không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây (Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này): Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này.”

b) không xác định được đối tượng vi phạm hành chính; c) hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm. Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Trong thời hạn được quy mà cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì thời hiệu được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Bên cạnh đó, thời hạn xử phạt căn cứ theo Khoản 3 Điều 63 Luật XLVPHC về việc không chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính quy định: Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 30 ngày, kể từ ngày nhận được các quyết định quy định tại khoản 1 Điều này kèm theo hồ sơ vụ vi phạm. Trong trường hợp cần xác minh thêm quy định tại khoản 2 Điều này thì thời hạn tối đa không quá 45 ngày.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau: Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này;

Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt; chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

Như vậy, theo Khoản 4 Quyết định số 756/QĐ-KPHQ ngày 12/6/2023 về việc “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” ghi lý do là ngày 08/5/2023 của UBND thị trấn Tủa Chùa lập Biên bản vi phạm hành chính; ngày 9/5/2023 thị trấn Tủa Chùa có tờ trình; đến ngày 31/52023 UBND huyện Tủa Chùa mới nhận được tờ trình.

Sau đó, UBND huyện Tủa Chùa kết luận là hết thời hạn ra Quyết định “Xử phạt vi phạm hành chính” theo Khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Tuy nhiên, với 3 hành vi vi phạm của ông Chang A Cháng theo Biên bản số 01/BB-VPHC lập hồi 8h30 ngày 8/5/2023 thì số tiền ông Cháng phải nộp phạt là 25,5 triệu (không áp dụng hình thức tăng nặng hay giảm nhẹ, đảm bảo đúng nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền của luật).

Như vậy, trường hợp này ông Chang A Cháng được thực hiện quyền “yêu cầu giải trình” theo quy định của Luật XLVPHC vì số tiền phạt lớn hơn 15 triệu đồng theo “Khoản 1 Điều 61 Luật XLVPHC”. Do đó, phải áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 66 “thời hạn ra quyết định xử phạt là 1 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính”.

Theo luật sư Nguyễn Văn Thông, căn cứ vào các quy định nêu trên thì vụ việc này “không thuộc những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.

Do đó, việc ban hành Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa là chưa đúng.

Theo Luật XLVPHC trường hợp này Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa phải ban hành Quyết định “Xử phạt vi phạm hành chính” đối với ông Chang A Cháng theo mẫu 02 ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 25,5 triệu đồng.

Thêm nữa, căn cứ theo Khoản 1, Khoản 6, Khoản 10 Điều 12 Luật XLVPHC về những hành vi bị nghiêm cấm quy định: Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng, áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính.

Bài 2: Luật sư phân tích việc Chủ tịch UBND Tủa Chùa ký văn bản

Quyết định 756/QD-KPHQ ngày 12/6/2023 của UBND huyện Tủa Chùa do ông Lường Tuấn Anh ký về việc "Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả" đối với ông Chang A Cháng đang gây ra nhiều thắc mắc, nghi vấn của dư luận.

Mức xử phạt cho người ban hành văn bản chưa đúng quy định

Liên quan đến trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính sẽ căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 Luật XLVPHC quy định: Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng tính chất, mức độ vi phạm, không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm quy định khác tại Điều 12 của Luật XLVPHC và quy định khác của pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vị phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thêm nữa, căn cứ theo Điều 59 Luật XLVPHC sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định trường hợp vụ việc đã được lập biên bản vi phạm hành chính nhưng sau đó, cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phát hiện ra những sai sót trong biên bản vi phạm hành chính đã lập thì có thể lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định để sửa đổi hoặc thu hồi, hủy bỏ… Nhưng với trường hợp vụ việc này đến giờ đã hết thời hạn, không thể ban hành quyết định thay thế được nên không thể thu hồi được số tiền xử phạt.

Từ sự việc trên có thể thấy, vai trò của đội ngũ cán bộ làm tham mưu là rất quan trọng, đặc biệt là sự chủ quan, cẩu thả trong việc ký quyết định này đã phần nào làm ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Nhất là với việc áp dụng luật chưa đúng quy định và ban hành quyết định chưa đúng sẽ làm thất thu cho ngân sách Nhà nước số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính.

Dư luận thắc mắc, đối với sự việc như trên thì ngoài hình thức bị xử lý kỷ luật theo quyết định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì trách nhiệm của người đứng đầu địa phương như thế nào?

Đặc biệt là với tỉnh còn nhiều khó như tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Tủa Chùa nói riêng, rồi tính nghiêm minh của pháp luật sẽ như thế nào khi nhìn từ vụ việc này, mà cấp có thẩm quyền ban hành văn bản xử lý vi phạm chưa đúng với thực tế sự việc.

Dưới góc độ pháp lý, căn cứ theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người ký quyết định ban hành văn bản phải chịu hình thức xử lý kỷ luật ở khung khiển trách hoặc cảnh cáo.

Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, thanh kiểm tra công tác công vụ đối với lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa, nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

bài liên quan
T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng (tương ứng với 100 căn nhà), góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đề án làm 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương cũng như từng bước hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, không an toàn trên địa bàn tỉnh.
Chuẩn bị mở lại phiên phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Chuẩn bị mở lại phiên phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Bị cáo Trần Thị Hiền là mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên chuẩn bị được đưa ra xét xử phúc thẩm.
Ấn tượng với màn đồng diễn nhảy dân vũ của học sinh ở Điện Biên

Ấn tượng với màn đồng diễn nhảy dân vũ của học sinh ở Điện Biên

Sáng ngày 7/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên hàng nghìn học sinh, sinh viên đã tham gia công diễn dân vũ, điệu nhảy đường phố. Những màn biểu diễn đặc sắc, ấn tượng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm, cổ vũ.
Cảnh báo giả mạo số điện thoại BHXH tỉnh Điện Biên

Cảnh báo giả mạo số điện thoại BHXH tỉnh Điện Biên

Khi thực hiện tra cứu thông tin về BHXH tỉnh Điện Biên trên công cụ tìm kiếm Google, thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều địa chỉ chứa các thông tin không đúng, có dấu hiệu lừa đảo.
Bài 1: Chủ tịch huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ký văn bản có "giơ cao đánh khẽ" cho hành vi vi phạm?

Bài 1: Chủ tịch huyện Tủa Chùa (Điện Biên) ký văn bản có "giơ cao đánh khẽ" cho hành vi vi phạm?

Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Mới nhất
Đọc nhiều
Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng

Một người phụ nữ vừa đăng ký tham gia “Học kỳ Quân đội – Công an” giả mạo cho con đã bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.
Đang vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Đang vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Lê Văn Thuận đang tiến hành vận chuyển hàng trăm nghìn USD qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ số tiền ngoại tệ lên đến 530.150 USD.
Doanh nhân "La Điên" ở Thái Bình vừa bị bắt là ai?

Doanh nhân "La Điên" ở Thái Bình vừa bị bắt là ai?

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt ông Nguyễn Sơn La, còn gọi là "La Điên". Người này là chủ doanh nghiệp kinh doanh đến 53 ngành nghề và đã từng có tiền án.
Tin bài khác
Đồng Nai: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị tố vì có dấu hiệu lừa đảo

Đồng Nai: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị tố vì có dấu hiệu lừa đảo

Mới đây, Báo PLVN nhận được đơn kiến nghị của anh Kim Hải Vũ (trú tại Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai) phản ánh về việc Phan Thanh Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai dù không phải là chủ sở hữu, không được ủy quyền từ chủ sở hữu nhưng đã có hành vi ký hợp đồng chuyển nhượng đặt cọc mua bán quyền sử dụng đất.
Yên Bái: UBND huyện Mù Cang Chải thu hồi đất không bồi thường, người dân xã Púng Luông đề nghị làm rõ

Yên Bái: UBND huyện Mù Cang Chải thu hồi đất không bồi thường, người dân xã Púng Luông đề nghị làm rõ

Bị thu hồi hàng nghìn m2 đất, nhưng chỉ được hỗ trợ về hoa màu, không được bồi thường về đất, nhiều hộ dân tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã cầu cứu các cơ quan chức năng địa phương.
Quảng Nam: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nhà máy Sô đa bị tạm dừng hoạt động

Quảng Nam: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nhà máy Sô đa bị tạm dừng hoạt động

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất Sô đa công suất 200.000 tấn/năm của Công ty Sô đa Chu Lai được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam cấp chứng nhận đầu tư năm 2009.
Tái diễn tình trạng xe có dấu hiệu quá tải hoạt động ở huyện Gia Lâm

Tái diễn tình trạng xe có dấu hiệu quá tải hoạt động ở huyện Gia Lâm

Tình trạng xe chở cát, vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải tiếp tục tái diễn trên địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm khiến cuộc sống người dân ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Hà Nội: Cần làm rõ việc người dân phản ánh căn nhà của mình “vô cớ” bị bán cho người khác

Hà Nội: Cần làm rõ việc người dân phản ánh căn nhà của mình “vô cớ” bị bán cho người khác

Mua căn nhà của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (Bộ Công an), nhưng sau đó căn nhà này được cho là đã bị Giám đốc của một Công ty đóng trên đại bàn bán cho một người khác.
Doanh nghiệp bị làm khó trong tham gia đấu giá, UBND Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ

Doanh nghiệp bị làm khó trong tham gia đấu giá, UBND Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ

Một công ty đấu giá bị nhiều doanh nghiệp phản ánh gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi mua hồ sơ đấu giá, vi phạm pháp luật trong việc đấu giá. UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng làm rỏ sự việc.
Thái Nguyên: UBND TP Phổ Yên cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân liên quan đến đền bù đất đai

Thái Nguyên: UBND TP Phổ Yên cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân liên quan đến đền bù đất đai

Giao dịch, mua bán đất đai đúng quy định pháp luật, Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên) đã cấp “sổ đỏ” mới cho người mua từ 2021. Nhưng năm 2023 khi nhà nước thu hồi một phần thửa đất, Tp Phổ Yên vẫn trả tiền đền bù cho “chủ cũ”.
Cần làm rõ đơn phản ánh liên quan đến lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinafood 1 Hải Dương

Cần làm rõ đơn phản ánh liên quan đến lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinafood 1 Hải Dương

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc cần vào cuộc làm rõ những phản ánh liên quan đến lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinafood 1 Hải Dương.
Yên Bái: Hồ sơ cấp đất "biến mất", trách nhiệm thuộc về ai?

Yên Bái: Hồ sơ cấp đất "biến mất", trách nhiệm thuộc về ai?

Người dân phản ánh tại ngõ 143 Trần Quốc Toản (Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) có tình trạng ngõ đi chung bị lấn chiếm. Tuy nhiên các hồ sơ, bản đồ địa chính lại không được cơ quan chức năng lưu trữ đầy đủ để làm căn cứ đối chiếu, giải quyết. Vụ việc đã phải đưa ra tòa án để phân giải, tuy nhiên, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ việc này cần phải được nghiêm túc xem xét...
Hà Nội: Cần giải quyết dứt điểm việc thi công xây dựng gây nứt, lún, sụt nhà dân ở phường Phương Canh

Hà Nội: Cần giải quyết dứt điểm việc thi công xây dựng gây nứt, lún, sụt nhà dân ở phường Phương Canh

Ông Trịnh Tuấn bức xúc về việc hộ gia đình hàng xóm liền kề tiến hành thi công xây dựng tổ hợp nhà ở không đảm bảo an toàn kỹ thuật gây nứt tường, sụt lún đường đi, vỡ bể nước nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.
bao phap luat viet nam sinh hoat chuyen de ve quy dinh so 144 qdtw cua bo chinh tri

Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(PLM) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
ha giang 2 nguoi thiet mang do mua lu

Hà Giang: 2 người thiệt mạng do mưa lũ

(PLM) - Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, do tình hình mưa to kéo dài, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu đối với nhiều hộ dân.
chuong my ha noi phan no be gai 14 tuoi bi nhom ban hanh hung ep dung chat kich thich

Chương Mỹ, Hà Nội: Phẫn nộ bé gái 14 tuổi bị nhóm bạn hành hung, ép dùng chất kích thích

(PLM) - Chiều ngày 06/06, bé gái N.T.N (14 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, bị 1 nhóm bạn cùng trang lứa hành hung, lột quần áo và ép hút thuốc lá, dẫn đến hoảng loạn tâm lý, phải nằm điều trị tại bệnh viện.
ha noi hang tram si tu cung phu huynh den van mieu cau may truoc ky thi vao lop 10 thpt

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLM) - Vào những ngày cuối trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, rất nhiều sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, cầu mong thi cử may mắn, thuận lợi.
nhung truong hop bat buoc phai doi the can cuoc cong dan sang the can cuoc tu 172024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

(PLM) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp dưới đây vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.