Hà Nội 31 °C
TP Hồ Chí Minh 36 °C
Hải Phòng 29 °C
Đà Nẵng 33 °C
Yên Bái 24 °C
  • Hà Nội Hà Nội 31°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 36°C
  • Hải Phòng Hà Nội 29°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 33°C
  • Yên Bái Hà Nội 24°C

Thời hạn điều tra vụ án hình sự là bao lâu?

Bảo vệ Pháp luật
19/04/2024 10:23
Nguyễn Xinh
aa
Khởi tố vụ án hình sự là thủ tục không thể thiếu trong quá trình điều tra. Vậy thời hạn điều tra vụ án hình sự là bao lâu?

Khởi tố và xử lý vụ án hình sự là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự.

Đây là những quan điểm cốt lõi, phản ánh nguyên lý khách quan của tố tụng hình sự và được ghi nhận rõ ràng trong Bộ luật Tố tụng hình sự, liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc sử dụng các biện pháp luật để khởi tố vụ án hình sự và thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự của các đối tượng phạm tội một cách chủ động và hiệu quả.

Thời hạn điều tra vụ án hình sự là bao lâu?
Thời hạn điều tra vụ án hình sự là bao lâu? (Hình minh họa)

Vậy khởi tố vụ án hình sự là gì? Thời hạn điều tra vụ án hình sự là bao lâu?

Khởi tố vụ án hình sự là gì?

Khởi tố vụ án hình sự là bước khởi đầu của quá trình tố tụng hình sự, cung cấp các thông tin cơ bản cho các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành xử lý vụ án.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chịu trách nhiệm khởi tố vụ án, sử dụng các biện pháp quy định trong Bộ luật này để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội, pháp nhân phạm tội. Không được phép khởi tố vụ án ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định.

Điều này đảm bảo rằng quá trình khởi tố và xử lý vụ án hình sự được thực hiện một cách cẩn thận và công bằng, đồng thời giữ vững quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Thời hạn điều tra vụ án hình sự?

Căn cứ tại Điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về thời hạn điều tra như sau:

- Thời hạn điều tra vụ án hình sự được quy định cụ thể như sau: không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tính từ thời điểm khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

- Trong trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án, việc gia hạn phải được thực hiện trước khi hết thời hạn điều tra, và Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra. Quy định về gia hạn điều tra như sau:

+ Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, có thể được gia hạn một lần không quá 02 tháng;

+ Đối với tội phạm nghiêm trọng, có thể được gia hạn hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;

+ Đối với tội phạm rất nghiêm trọng, có thể được gia hạn hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

+ Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có thể được gia hạn ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Trong trường hợp vụ án đặc biệt nghiêm trọng và thời hạn gia hạn đã hết nhưng vẫn còn phức tạp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. Đối với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

Trong trường hợp có thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hoặc nhập vụ án, tổng thời hạn điều tra không được vượt quá thời hạn quy định tại các điều khoản 1, 2 và 3.

Thẩm quyền gia hạn điều tra của Viện kiểm sát như sau:

- Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực có thẩm quyền gia hạn.

- Đối với tội phạm nghiêm trọng, gia hạn điều tra do Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực thực hiện lần thứ nhất và lần thứ hai.

Như vậy việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

- Trường hợp, tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng.

- Trường hợp, tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng.

- Trường hợp, tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

- Trường hợp, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

- Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc việc điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

Thẩm quyền gia hạn điều tra vụ án hình sự được quy định như thế nào?

- Thẩm quyền gia hạn điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực. Đối với vụ án được thụ lý ở cấp tỉnh hoặc cấp quân khu, thẩm quyền gia hạn điều tra thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu.

- Thẩm quyền gia hạn điều tra đối với tội phạm nghiêm trọng, bao gồm cả lần thứ nhất và lần thứ hai, thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Đối với các vụ án được thụ lý ở cấp tỉnh hoặc cấp quân khu, thẩm quyền gia hạn điều tra thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu.

- Thẩm quyền gia hạn điều tra đối với tội phạm rất nghiêm trọng, bao gồm cả lần thứ nhất và lần thứ hai, thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Đối với các vụ án được thụ lý ở cấp tỉnh hoặc cấp quân khu, thẩm quyền gia hạn điều tra thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu.

- Thẩm quyền gia hạn điều tra đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm cả lần thứ nhất và lần thứ hai, thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện kiểm sát quân sự khu vực. Đối với lần gia hạn thứ ba, thẩm quyền thuộc về Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Viện kiểm sát quân sự trung ương.

Thẩm quyền gia hạn điều tra đối với các vụ án được thụ lý ở cấp trung ương, vụ án được Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, hoặc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc về Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Viện kiểm sát quân sự trung ương.

bài liên quan
Xét xử kín là gì, các trường hợp được xét xử kín?

Xét xử kín là gì, các trường hợp được xét xử kín?

Việc xét xử kín trong hình sự đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và phải có lý do hợp lý để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
Người bào chữa là gì, quyền và nghĩa vụ của người bào chữa?

Người bào chữa là gì, quyền và nghĩa vụ của người bào chữa?

Pháp luật có quy định như thế nào về người bào chữa? Người bào chữa có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong một vụ án hình sự?
Quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong vụ án hình sự

Quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong vụ án hình sự

Bị can, bị cáo có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong quá trình cơ quan pháp luật giải quyết các vụ án hình sự?
Án phí là gì, có những loại án phí nào trong một vụ án hình sự?

Án phí là gì, có những loại án phí nào trong một vụ án hình sự?

Án phí được định nghĩa như thế nào và có những loại án phí nào trong quá trình giải quyết các vụ án?
Thái Bình: Tử hình bị cáo bơm chất độc vào trà sữa mưu sát vợ người tình

Thái Bình: Tử hình bị cáo bơm chất độc vào trà sữa mưu sát vợ người tình

Ngày 17/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang - sinh năm 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương về tội "Giết người".
Chuẩn bị xét xử vụ "người đàn ông bị nhóm người truy sát": Gia đình bị hại yêu cầu giám định lại thương tích

Chuẩn bị xét xử vụ "người đàn ông bị nhóm người truy sát": Gia đình bị hại yêu cầu giám định lại thương tích

Trước thời điểm phiên toà diễn ra, gia đình bị hại đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tiến hành giám định lại thương tích cho phía bị hại.
Mới nhất
Đọc nhiều
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 23/5/2024 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 43) cơ bản hoàn thành. Ổn định kinh
Nghệ An: Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng hơn 26 tỉ đồng

Nghệ An: Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng hơn 26 tỉ đồng

Các đối tượng đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.
Tin bài khác
Hà Nội: Công khai số điện thoại giả mạo công an để lừa đảo

Hà Nội: Công khai số điện thoại giả mạo công an để lừa đảo

Công an quận Tây Hồ thông báo về 2 số điện thoại giả mạo lực lượng công an và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.
Tuyên án phúc thẩm vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm án

Tuyên án phúc thẩm vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm án

Chiều 17/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã đã tuyên án phúc thẩm vụ kit test Việt Á xét xử các bị cáo có kháng cáo.
Chế tài xử lý hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình?

Chế tài xử lý hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình?

Xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình là hành vi xâm phạm đến quyền kết hôn, ly hôn, quyền nuôi dưỡng người thân trong gia đình. Pháp luật đã có chế tài xử lý đối với các hành vi này.
Khi nào một người bị xem là mất tích?

Khi nào một người bị xem là mất tích?

Khi nào thì một người bị xem là đang mất tích? Vấn đề pháp lý đối với một người đang mất tích sẽ được giải quyết như thế nào?
Thái Nguyên: Người dân sống trong khổ sở vì dự án "nằm trên giấy" gần 14 năm

Thái Nguyên: Người dân sống trong khổ sở vì dự án "nằm trên giấy" gần 14 năm

Dự án Xây dựng Khu đô thị Hồ điều hòa Xương Rồng (Hồ Hoàng Ngân) thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do công ty Cổ phần Sông Đà 2 làm chủ đầu tư được triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2010. Tuy nhiên, công tác đền bù, tái định cư cho người dân vẫn còn nhiều bất cập khiến cho người dân gần 14 năm phải sống trong tình cảnh “đi không được, ở không xong”.
Vụ sập tường trong đêm ở Hà Nội khiến 3 cháu bé tử vong: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ sập tường trong đêm ở Hà Nội khiến 3 cháu bé tử vong: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo tiến sĩ luật Đặng Văn Cường: "Trong vụ việc này, vấn đề xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn và sự việc có lỗi của cơ quan tổ chức nào hay không là yếu tố rất quan trọng để làm căn cứ xử lý".
Cấm xuất cảnh là gì, cơ quan nào có thẩm quyền cấm xuất cảnh?

Cấm xuất cảnh là gì, cơ quan nào có thẩm quyền cấm xuất cảnh?

Cơ quan thẩm quyền chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh khi thuộc trường hợp luật định.
Bộ TN&MT đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

Bộ TN&MT đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đề xuất Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định.
Tang vật là gì, khi nào cần tịch thu tang vật?

Tang vật là gì, khi nào cần tịch thu tang vật?

Tang vật là một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong các quy định về xử lý vi phạm hành chính cũng như xử lý các vi phạm về hình sự.
Bỏ lại xe và rời đi sau khi vi phạm giao thông sẽ bị ử lý thế nào?

Bỏ lại xe và rời đi sau khi vi phạm giao thông sẽ bị ử lý thế nào?

Pháp luật đã có chế tài xử lý đối với hành vi bỏ lại phương tiện và rời đi sau khi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
ha noi dieu tra nguyen nhan vu chay nha tro o trung kinh khien 14 nguoi tu vong

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

(PLM) - Xuyên đêm và rạng sáng ngày 24/5, các lực lượng chức năng thành phố đã nỗ lực cứu hoả ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong đều là người ở trọ trong khu nhà trên.
tu 17 ngan hang co quyen phong toa tai khoan nhan chuyen khoan nham

Từ 1/7, ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản nhận chuyển khoản nhầm

(PLM) - Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 1/7/2024.
hoi an lot top diem den hang dau the gioi de du lich trong thang 7

Hội An lọt top điểm đến hàng đầu thế giới để du lịch trong tháng 7

(PLM) - Tạp chí Time Out của Anh vừa đề xuất 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới để đi du lịch vào tháng 7, trong đó có Hội An của Việt Nam.
thuong tuong tran quoc to duoc giao dieu hanh hoat dong bo cong an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

(PLM) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.
thu tuong yeu cau hoan thanh thanh tra thi truong vang trong thang 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5

(PLM) - Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành thanh, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5, theo yêu cầu của Thủ tướng.